IE 8 !!! or lower
31. 7.30°C18°C
1. 8.33°C15°C
2. 8.21°C15°C

Projekti

Projekti

TIC Moravske Toplice je do sedaj pridobil pomembne izkušnje pri izvajanju mednarodnih projektov. Zavedamo se, da brez čezmejnega in mednarodnega sodelovanja na področju turizma ni prihodnosti.