IE 8 !!! or lower
31. 7.31°C18°C
1. 8.33°C15°C
2. 8.21°C15°C

Zelena shema slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma

PROMOCIJA ZELENE DESTINACIJE: Predstavitev
destinacije Moravske Toplice v Facebook
skupini Trajnostni turizem Slovenije

V dneh med 18.4. in 24. 4. 2021 vabljeni, da skupaj z nami v Facebook skupini Trajnostni turizem Slovenije raziščete zeleno, razgibano in vedno zanimivo destinacijo Moravske Toplice, ki je nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenia Green. 
 
Napovednik vsebine po dnevih:
 
Nedelja, 18. 4. 2021
FB live ob 10.00
Mihaela Rupnik Cek in Janja Bürmen, intervju in tedenski napovednik
 
Ponedeljek, 19. 4. 2021
FB live ob 17.00
Elementi trajnosti na destinaciji Moravske Toplice, nosilki certifikata Slovenia Green
 
Torek, 20. 4. 2021
Turistično naselje Panonska vas – certifikat Slovenia Green Accomodation
Predstavitev ostalih ponudnikov nastanitev
 
Sreda, 21. 4.2021
Kulturna in naravna dediščina
 
Četrtek, 22. 4. 2021
Gastronomija, kulinarični in lokalni ponudniki hrane
 
Petek, 23. 4.2021
Nagradna igra
 

Prvi dan je predstavnica iz TIC Moravske Toplice preko FB/ZOOM LIVE v obliki intervjuja v živo predstavila zeleno destinacijo Moravske Toplice in atraktivne turistične točke na območju občine Moravske Toplice. Intervju s predstavitvijo destinacije in namigi za raziskovanje območja najdete tukaj.

Drugi dan je sledila predstavitev elementov trajnosti in uresničevanje vizije trajnosti na primeru destinacije Moravske Toplice. Predstavitev si lahko ogledate na povezavi.

 

 

Svetovni dan čebel in Zeleni dan slovenskega turizma

20. maja Slovenija in z njo ves svet četrtič obeležuje svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017. Slovenija se uvršča v sam svetovni vrh po številu čebelarjev na prebivalca, kjer je vsak 200. prebivalec čebelar.

Pod okriljem Slovenske turistične organizacije in Konzorcija Slovenia Green je ob svetovnem dnevu čebel, 20. maja, že petič zapored, potekal osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji, Zeleni dan, ki je prinesel pomembno prelomnico: razglašena je bila prva nosilka platinastega znaka SLOVENIA GREEN, najvišjega priznanja Zelene sheme slovenskega turizma. Prvič so bili podeljeni tudi znaki Slovenia Green Cuisine ter znak Slovenia Green Beach.

OKOLJSKA ODGOVORNOST NA CELOLETNI RAVNI::
Poznate izraz PLOGGING? Pridružite se akciji
Pometimo pred svojim pragom

V skrbi za urejeno okolje na celoletni ravni se vas TIC MOravske Toplice poziva, da se pridružite akciji Pometimo pred svojim pragom Turistične zveze Slovenij, ki se odvija v duhu najnovejšega skandinavskega trenda, znanega pod imenom »plogging«, kar v prevodu pomeni pobiranje smeti med vsakodnevno rekreacijo v naravi. 
Turistična zveza Slovenije nas v tem duhu takole nagovarja: »Združite prijetno s koristnim in se med sprehodom ali tekom v naravi opremite z vrečko ali nahrbtnikom in rokavicami in mimogrede poberite smeti ob poti! Očistimo kulturno dediščino! Poskrbimo za čiste tematske in druge poti! Osvežimo naše gredice! Odstranimo covid nesnago! Opozorimo na divja odlagališča! Vključimo najmlajše! Rekreirajmo se in pobirajmo smeti!«
#smeTEK
 
Več info najdete tukaj in tudi na povezavi. 

KULTURNA KRAJINA: Opomin ohranjanja kulture bivanja

Jože Gutman, predstavnik Zavoda Panon Revitae nas ob praznki kulture opominja, da smo soodgovorni za izginjanje kulturnih posebnosti krajine. Tako kot za pitno vodo in še bolj kot za vse ostale infrastrukturne dobrine si moramo prizadevati za ohranjanje arhitekturnih osamelcev, ekoloških in etnoloških posebnosti … za kulturo bivanja.
 
V uradnem listu RS Št.40/2014 z dne 3. 6. 2014 je bil objavljen odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena
na območju Občine Moravske Toplice z namenom, da se ohranjajo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične,
etnološke in umetnostnozgodovinske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj.
 
Odlok določa:
- identifikacijo spomenika;
– opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik;
– varstveni režim spomenika;
– vplivno območje, pri čemer so upoštevane zgodovinske, funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika.
 
Seznam je dolg, predvsem gomilnih grobišč, zajeta so različna zgodovinska obdobja, posejana na območju občine. S predstavitvijo se bomo v Lipnici (občinskem glasilu) sprehajali med njimi, osvetlili njihov zgodovinski nastanek, njihov pomen na razvoj kraja, vključili umetnostno-zgodovinsko stroko, arheologa in občane, da povedo, kaj o tem pravi ustno izročilo, predvsem pa iskali povezave s turističnim utripom pohodnih poti in ponudbe, katere je žal v našem okolju še vedno premalo.
S pustolovskim potepanjem, sodelovanjem, s predlogi in razmišljanji občanov, tudi mladih, bi ta tematika vzbudila željo po ohranjanju kulturne krajine in iskanju ekonomskih priložnosti.
 
Celoten zapis g. Gutmana najdete v prilogi. 

Lipnica-kulturni-praznik-Kulturni-krajini---Joze-Gutman.pdf

ANKETA ZA PREBIVALCE OBČINE MORAVSKE TOPLICE:
Trajnostni razvoj destinacije

Dragi občani, naprošamo vas, da izpolnite krajšo anketo na temo trajnostnega razvoja destinacije Moravske Toplice, nosilke bronastega znaka Slovenia Green.
 
Vsak vaš prispevek v obliki odgovorov na vprašanja v anketnem vprašalniku je dragocen, saj nam pomagate soustvarjati trajnostni razvoj destinacije Moravske Toplice.
 
Prijazno vabljeni k sodelovanju. 
 
Anketni obrazec najdete TUKAJ. 

SPODBUJANJE DRUŽBENE IN OKOLJSKE ODGOVORNOSTI:
Uspešno izvedena prilagojena očiščevalna akcija
občine Moravske Toplice

Pomen spodbujanja družbene in okoljske odgovornosti Občine Moravske Toplice, ki je na destinacijski ravni nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenia Green,  se zavedajo tudi njeni občani. Kot zgled dobre prakse s področja skrbi za urejeno in čisto okolje so se prebivalci občine Moravske Toplice, kot vsako leto doslej, tudi letos, udeležili tradicionalne, vendar aktualnim razmeram ustrezno prilagojene čistilne akcije, ki jo v vseh občinskih naseljih prireja Občina Moravske Toplice v sodelovanju z Javno komunalnim podjetjem Čista narava. 
 
Tradicionalna čistilna akcija občine Moravske Toplice je letos zaradi epidemije Covid - 19 potekala nekoliko drugače kot prejšnja leta, saj jo je Občina Moravske Toplice v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti izvedla skladno z navodili NIJZ, ki so na tisti dan veljali. Pri tem je sodeloval in pomagal tudi štab Civilne zaščite Občine Moravske Toplice.
 
Čistilne akcije se je 20. marca v 25 naseljih udeležilo cca. 700 udeležencev, v naseljih Fokovci, Suhi Vrh in Ivanovci so zaradi neugodnih vremenskih razmer čistilno akcijo preložili na  27. marec 2021. 
 
Video utrinke s čistilne akcije iz nekaterih naselij si lahko ogledate tukaj: Televizija AS in Televizija IDEA.

TIC Moravske Toplice se bo s komunikacijskimi aktivnostmi v prihodnje pridružil spomladanskemu ekološkemu izzivu Turistične zveze Slovenije – Pometimo pred svojim pragom, ki se spodbujanja družbene in okoljske odgovornosti loteva s kombinacijo najnovejšega skandinavskega trenda, znanega pod imenom »plogging«, kar v prevodu pomeni pobiranje smeti med vsakodnevno rekreacijo v naravi ter našo skrb za slovensko naravno in kulturno dediščino, čemur se Turistična zveza Slovenije posveča že več kot 100 let.

UREDITEV POTI: Trimska steza in pravljični park Moravske Toplice

V imenu Občine Moravske Toplice sporočamo, da je podjetje JKP Čista narava Tešanovci je v aprilu na območju  gozda Čreta uredilo potke, ki so bile po izvedenem poseku precej poškodovane. Vabimo občane, da se za izboljšanje počutja sprehodijo ali pa odtečejo kakšen kilometer v objemu spomladanskega zelenja.

 

Povabilo k sodelovanju: Promocija skritih krajev s pomočjo zelene mandale

Turistična zveza Slovenije bo v letošnjem maju izvedla akcijo ustvarjanja zelene mandale. Potekala bo od 20. maja 2021, ko obeležujemo Svetovni dan čebel, do 22. maja 2021, ko ob Svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti praznujemo Zeleni dan slovenskega turizma.  Ob koncu akcije bodo na Zvezi iz vseh prispelih fotografij ustvarili Vseslovensko turistično mandalo.

Mandalo je treba ustvariti iz naravnih materialov, ki ste jih našli v gozdu (gozdna mandala), na travniku (travniška mandala), v morju (morska mandala), lahko pa tudi iz avtentičnih jedi vašega kraja (kulinarična mandala). Lahko jo ustvarite iz česarkoli, zato končno odločitev prepuščajo vaši domišljiji!

Zeleno mandalo ustvarite v še posebej privlačnem, a neznanem kotičku vašega kraja in ga na ta način dodatno promovirajte.  

Več informacij in prijavnica

ZA PONUDNIKE GOSTINSKIH STORITEV:
Kmalu tudi znak Slovenia Green Cuisine

V letošnjem letu bo med aktivnostmi Slovenske turistične organizacije v ospredju gastronomija, saj je Slovenija nosilka naziva EVROPSKA GASTRONOMSKA REGIJA 2021. To področje bodo krepili tudi v Zeleni shemi slovenskega turizma (ZSST). Najavljamo, da se bodo po novem v Zeleno shemo slovenskega turizma lahko vključili TUDI GOSTINSKI PONUDNIKI na podlagi novega Cuisine. Predstavitev pozivov za gostinske ponudnike bo v četrtek, 28. januarja 2021 ob 10. uri, predstavljala v okviru poziva v ZSST. Predstavitev lahko spremljate preko naslednje povezave

 
Več infomacij o Predstavitevi pozivov za vstop v Zeleno shemo in prijavo 5-zvezdičnih doživetij.

ZELENA DELOVNA MESTA: Spodbujanje
zaposlovanja brezposelnih na zelenih
delovnih mestih

Javno povabilo za spodbujanje zelenih delovnih mest

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. Povabilo je odprto do 30. 6. 2021 oz. do porabe sredstev. Sredstva v višini 1,5 milijona evrov je zagotovil MOP iz Sklada za podnebne spremembe.

Več informacij o razpisu 

BREZ PLASTIKE: Zero waste vrtnarjenje
in sadike brez plastične embalaže

Kaj pravite na zero waste vrtnarjenje oziroma sadike brez plastične embalaže? O vsem tem, nam bo kmalu kaj več povedala Brigita Šušteršič iz Ivanovcev, ki ravnokar realizira svoje sanje o lastni vrtnariji, te dni pa bo izdala svojo novo knjigo Vzgoja lastnih sadik, kjer lahko izveste več o različnih načinih vzgoje sadik za domači vrt, presajanju, pikiranju in vse do presajanja na vrt. Obiščite Brigin vrt na Facebooku.

 

POZIV V ZSST: Predstavitev pozivov
za vstop v Zeleno shemo in prijavo
5-zvezdičnih doživetij

Slovenska turistična organizacija vabi na predstavitev pozivov za leto 2021. Pozivi bodo predstavljeni v četrtek, 28. januarja ob 10. uri preko spletnega orodja Zoom. Predstavitev boste lahko spremljali preko naslednje povezave.
 
Program predstavitve najdete tukaj

VSI TRAJNOSTNI ZNAKI ZA BOLJ TRAJNOSTNE PONUDNIKE: Predstavitev za turistične ponudnike

Predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma in predstavitev trajnostnih znakov 

Podrobneje spoznajte vlogo ponudnikov v Zeleni shemi slovenskega turizma ter značilnosti vseh trajnostnih znakov, ki jih shema priznava. Predstavitev si ahko pogledate na tej Zoom povezavi.

Če razmišljate o pridobitvi katerega od znakov, se boste po predstavitvi gotovo lažje odločili, kateri znak je najprimernejši za vas.

Če na hitro povzamemo osnovne pogoje.

Gostinci lahko prejmejte znak Slovenia Green Cuisine na podlagi primarnih znakov:

 • Green Key
 • L.E.A.F

Nastanitve lahko prejmejo znak Slovenia Green Accommodation na podlagi:

 • Bio Hotels, Ecocamping, EMAS, EU Ecolabel, Green Globe, Green Key, Travelife ali
 • World of Glamping Green (ta velja samo za glamping)

Več informacij pa na ZOOm povezavi, vse je zelo lepo in izčrpno predstavljeno.

PREDSTAVITEV ZNAKA GREEN KEY: Trajnostni znak ZELENI KLJUČ - GREEN KEY za turistične ponudnike - namestitve, gostinske obrate in atrakcije - bo Društvo Doves predstavilo na jutrišnjem posvetu. V želji, da z vašo aktivno udeležbo prispevate k našemu skupnemu delovanju pri razvoju odgovornega turizma, vabljeni, da se pridružite na webinarju 2.2.2021 ob 10.00. Prijave zbirajo na info@drustvo-doves.si. Več o programu: https://bit.ly/3pDZPLg

PREDSTAVITEV ZNAKA: Zeleni ključ (za gostinske ponudnike in sobodajalce)

Zeleni ključ ponuja sistem odličnosti za panogo gostinstva in namestitev, ki temelji na zagotavljanju standardov na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja. Zeleni ključ za namestitvene obrate pomeni za uporabnike garancijo, da se z izbiro le-te zavestno pomagajo narediti razliko za naše okolje.

Vabljeni k ogledu webinarju, kjer je Društvo DOVES podrobneje predstavilo znak Zeleni ključ. 

Ogled je mogoč tudi tukaj: http://bit.ly/3oTDng2

 

Predstavitev filozofije ZERO WASTE vrtnarije: Brigita Šušteršič

 

Brigita Šušteršič  je snovalka ZERO WASTE vrtnarije v Ivanovcih, odprtje katere (seveda z možnostjo nakupa sadik) lahko pričakujete v začetku letošnje spomladi. Vzpostavitev tovrstne vrtnarije bo zanimiva za strastne vrtičkarje iz lokalnega okolja in tudi širše. Že zdaj  je naprodaj njena nova knjiga Vzgoja lastnih sadik.  Da bi izvedeli kaj več projektu, ki pomeni uresničitev njenih dolgoletnih sanj, smo se pogovarjali s snovalko vrtnarije, podjetnico in mamo treh nedobudnežev. 

Opredeli tvoj odnos do zero waste filozofije in od kod ideja za zero waste vrtnarijo?

Že kar nekaj let se trudim, da bi v gospodinjstvu zmanjšali porabo plastike, sama delam različno kozmetiko in čistila, si pridelujemo svojo lastno hrano. Ker pa je vrtnarjenje moja strast že kar nekaj let, se je skozi leta nabralo veliko embalaže, ki jo po nekaj časa uporabe vržem v smeti. Te embalaže je bilo kar nekaj in zato sem se odločila, da začnem vrtnariti na malo drugačen način. Predvsem pri vzgoji sadik sem se posluževala različnih metod, od ponovne uporabe lončkov, različne embalaže iz gospodinjstva, tulcev toaletnega papirja. Je pa to kar zahtevno delo, ki je prineslo kar nekaj sprememb in prilagoditev pri vzgoji sadik. Tako sem še malo bolj raziskovala in našla način kako vzgajati sadike v kockah, pri katerih ne potrebuješ plastike. Ko sem to poskusila, sem vedela, da si želim imeti zero waste vrtnarijo in da bo to dejansko možno.

Predstavi nam tvoj koncept zero waste vrtnarije (navedi cilje za prihodnost)

Moj koncept je, da bom vzgajala sadike s čim manjšo porabo embalaže. Da bom ponovno uporabila embalažo, ki jo dobim in bi drugače šla v smeti. Da pa ne bom na novo kupovala, ker to res ni potrebno. Sadike bodo v večini vzgojene v kockah, katere bodo stranke lahko odnesel domov v svoji lastni embalaži. To bom spodbujala tudi z različnimi darili in popusti. Ali pa bo možno kupiti kartonasto embalažo za domov. Za prvo leto načrtujem čisto malo domačo vrtnarijo, da se malo spoznam z okoljem in kupci, v prihodnosti pa je želja po širitvi ter tudi novih delovnih mest.

Kakšno sporočilo v zvezi s trajnostjo (samooskrba, boj z odpadki) želiš pustiti svojim zanamcem, mlajšim generacijam?

Ker smo načeloma v času, kjer odpadki prevzemajo svet, bi rada pokazala, da se da tudi drugače. Že samo z vzgojo svoje hrane naredimo veliko za našo naravo. Rada bi, da že sedaj od malega vidijo, da imamo izbiro drugačnega življenja, da imamo veliko znanja in se lahko začnemo vračati nazaj k naravi. Na mladih svet stoji, zato je pomembno kakšen vzgled smo jim že sedaj.

Opiši tvojega kupca oziroma tvojo idealno stranko

Moja idealna stranka so vsi, ki uživajo v vrtnarjenju. Vsi, ki cenijo da je doma vzgojena hrana zelo pomembna. Ker pa je že od male sadike pomembno kaj bomo pojedli, bo pri meni moč kupiti tiste prave domače, z ljubeznijo vzgojene sadike.

Če bi čas in sredstva bila neomejena, v katero smer bi želela širiti svojo vrtnarijo?

Rada bi vzgajala različna zelišča, ki v Sloveniji še niso tako poznana. Rada bi, da bi poleg vrtnarije imela možnost izobraževanj glede tega, ter tudi ogled vrta. Če bi le čas zares bil neomejen.  Vsekakor pa bi si želela, da bi bila vrtnarija tako velika, da bi lahko bila za zgled tudi drugim vrtnarijam in bi dokazala da se da vzgajati sadike tudi brez embalaže.

SKRB ZA OKOLJE: Občinska očiščevalna akcija 2021 - 20. marec

V Občini Moravske Toplice tradicionalno vsako leto spomladi izvajamo čistilno akcijo, saj se dobro zavedamo pomena čistega okolja. Prepričani smo, da je tudi v vašem interesu, da so kraji v občini čim bolj urejeni, saj bomo tudi prebivalci zadovoljni, če bomo živeli v lepem in gostoljubnem okolju. Z željo po dobri izvedbi akcije vabimo vse občane, prostovoljce, društva, podjetja in javne ustanove, da pristopite k očiščevalni akciji, ki bo potekala v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje epidemije COVID – 19 v soboto 20. marca 2021 s pričetkom ob 8.00 uri na zbirnih mestih po posameznih naseljih v občini.

Vabljeni v čim večjem številu!

DODATNE INFORMACIJE:

Občina Moravske Toplice (Majda LIPIČ PROSIČ, 02 538 15 12)

Čista narava (02 538-16-11).

NE SPREGLEJTE: Javni razpis za spodbujanje uvajanja
okoljskih in trajnostnih znakov za turistične
nastanitve in gostinske ponudnike

 
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinske ponudbe, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.
Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.
 
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.
 
Upravičeni prijavitelji. Na razpis lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat.
Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 150.000,00 evrov.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike lahko dosega največ 5.000,00 EUR za posamezen objekt in znak.
 
Razpisnik: Ministsrtvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dodatne informacije: gp.mgrt@gov.si (s pripisom: JR okoljski/trajnostni znaki)
 
Rok za prijavo: 5. 5. 2021 do 23.59.  Več informacij
 
V prilogi najdete seznam trajnostnih znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma. 

 

Priloga-7-Seznam-znakov-2021.pdf

ODPADKI IN INFORMIRANJE:
Saubermacher – Komunala ima odslej mobilno aplikacijo

 

MOBILNA APLIKACIJA SAUBERMACHER – KOMUNALA

 
Podjetje Saubermacher – Komunala poskuša vselej slediti sodobnim trendom na področju informacijskih rešitev, novih tehnologij in digitalizacije procesov. Tako smo v lanskem letu pristopili tudi k razvoju mobilne aplikacije Saubermacher – Komunala.
Z aplikacijo želimo svoje storitve približati uporabnikom, jim omogočiti ažurne, hitre in zanesljive informacije ter enostavno podajanje povratnih informacij o naših storitvah.
Prednosti, ki jih prinaša aplikacija uporabnikom naših storitev, so med drugim:
 
- hiter dostop do informacij o urniku odvoza, delovni časzbirnega centra, lokacija zbirnih mest,
- možnost identifikacije v zbirnem centru brez računa, le s pomočjo aplikacije,
- obveščanje o odvozih odpadkov s potisnimi sporočili,
- pregled odprtih obveznosti in plačanih računov,
- enostaven način oddaje naročila za odvoz kosovnih odpadkov,
- možnost oddaje naročila za nakup vreč za embalažo, mešane komunalne in biološke odpadke ter zaščitnih vreč za zabojnike,
- možnost posredovanja reklamacij,
- nasveti za pravilno ravnanje z odpadki,
- prejemanje obvestil in novic …
 
Aplikacija predstavlja nov korak v smeri dviga kvalitete storitev in predvsem zadovoljstva naših uporabnikov.
Spoštovani uporabniki, vabimo vas, da si aplikacijo naložite na svojo mobilno napravo v trgovinah Google Play oziroma App Store.  Z uporabo aplikacije Saubermacher – Komunala boste imeli vse naše storitve vedno in povsod na dosegu roke.
Veseli bomo vaših povratnih informacij o zadovoljstvu pri uporabi aplikacije ali predlogov za izboljšave.
 
Več o mobilni aplikaciji najdete tukaj: https://bit.ly/38CBr6A
 
Saubermacher - Komunala d.o.o.

SPREMLJANJE TURISTIČNEGA OBISKA: Turizem v številkah v letu 2020

TIC Moravske Toplice je pripravil pregled prihodov, nočitev domačih in tujih gostov ter pregled koriščenja turističnih bonov v letu 2020. 

Celotno poročilo najdete v prilogi.

 

Lipnica-174-Turizem-v-stevilkah---leto-2020.pdf

SPREMLJANJE IN POROČANJE:
Izvedene aktivnosti v okviru Slovenia Green v letu 2020

Z namenom ohranjanja trajnostnega znaka Slovenia Green za destinacije in uresničevanja Akcijskega načrta ukrepov za
trajnostni razvoj turizma na destinaciji Moravske Toplice (2019–2021) je TIC Moravske Toplice v sodelovanju z Občino Moravske Toplice v letu 2020 izvedel številne aktivnosti in ukrepe.
 
Poročilo o temeljnih aktivnostih je v prilogi. 

Lipnica-174-SLOVENIA-GREEN---IZVEDENE-AKTIVNOSTI---LETO-2020.pdf

LOKALNA KULINARIKA: Prekmurska
kulinarika in soustvarjanje trajnostnega
turizma

Projekt Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021 bo v ospredje zanimanja postavil gastronomsko raznoliko Slovenijo in njeno posebno kulinariko, ki temelji na lokalnih sestavinah, vključuje lokalne ponudnike in poudarja pomen kratkih nabavnih verig ter bo pomenil izboljšave standardov trajnostnega turizma.

Slovenija je razdeljena na 24 gastronomskih regij, kjer najdemo 365 značilnih temeljnih jedi in pijač v sistem turističnih makro destinacij, meje med katerimi so določene s prehodi, saj kulinarika ne pozna strogih meja. Več o pestrosti slovenske kulinarike v knjigi dr. Janeza Bogataja Okusiti Slovenijo.

Slovenija je v Evropski uniji zaščitila nekatere kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo in zajamčeno tradicionalno posebnostjo. Med prekmurskimi jedmi sta v EU zaščiteni Prekmurska šunka in Prekmurska gibanica. Z geografsko označbo so zaščiteni še štajersko prekmursko bučno olje.

Če se navežemo na kulinarično Piramido gastronomije Slovenije, ki jo je leta 2020 spremenil in dopolnil prof. dr. Janez Bogataj, so za vsako makroregijo in posamezno regijo izbrali značilno živilo, jed in pijačo.

V samem vrhu Piramide gastronomije Slovenije je v Termalni Panonski Sloveniji izbor bil naslednji:

 • Živilo: v EU zaščiteno štajersko-prekmursko bučno olje
 • Jed: pogače severovzhodne Slovenije (prekmurska in prleška gibanica, ajdov krapec)
 • Pijača: naravna mineralna voda

V srednjem delu Piramide gastronomije Slovenije je v Prekmurju izbrano:

 • Živilo:Pprekmurska gibanica
 • Jed: bujta repa
 • Pijača: prekmurska slivovka

V spodnjem delu piramide Slovenije so v Prekmurju bile izbrane naslednje jedi:

 • Bosman
 • Vrtanek
 • Ocvirkove pogačice
 • Hajdinske zléjvanke z bučnim oljem in ocvirki
 • Bujta repa
 • Krúmplovi žganiki ali dödöle
 • Makovi külijni
 • Prekmurske koline
 • Povítnica

Ustvarjalci prekmurske kulinarike se že od nekdaj trudijo soustvarjati trajnostno gastronomijo regije. 

ZA PONUDNIKE TURISTIČNIH NASTANITEV:
Spodbujamo energetsko učinkovitost turističnih stavb

V duhu zavedanja, da bo trajnostni turizem edina prava pot za turizem prihodnosti spodbujamo sobodajalce in gostince iz domače občine k trajnostnemu poslovanju in k prijavi na razpis na temo energetske učinkovitosti turističnih stavb.


Razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti je odprt do 30. novembra 2020.

ZA ZELENE POPOTNIKE:
Nova spletna stran Konzorcija Slovenia Green

Zaživela je nova spletna stran Konzorcija Slovenia Green, katerega član je tudi destinacija Moravske Toplice. Konzorcij Slovenia Green združuje slovenske trajnostne turistične ponudnike in destinacije ter poskrbi, da vam trajnosti na počitnicah več ni treba načrtovati, saj so na strani www.slovenia-green.si zbrana doživetja za zelene popotnike, ki tudi na poti želijo ravnati trajnostno in pri tem uživati.

Predstavitev destinacije Moravske Toplice, ki je prejemnica in nosilka bronastega znaka Slovenia Green, najdete tukaj.

 

ZA PONUDNIKE TURISTIČNIH NAMESTITEV:
Webinar o pridobitvi znaka EU MARJETICA

Na webinarju Evropske komisije z naslovom »THE EU ECOLABEL FOR TOURIST ACCOMMODATIONS -  ENGAGING TOGETHER IN A SUSTAINABLE RECOVERY« bodo predstavljeni pogoji za pridobitev tega okoljskega znaka, potekal pa bo V ČETRTEK, 21.
JANUARJA, OD 10.00 – 12.30 URE. Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani organizatorja.

Znak  za  okolje  EU  za  turistične  nastanitve,  v Evropi poznan kot EU Marjetica, je od leta 2003 uradni  znak  Evropske  unije  za okolju prijazne turistične nastanitvene zmogljivosti. Podjetja, ki pridobijo   znak,   s tem uradno veljajo kot preverjeno okolju prijazna. Za EU Marjetico lahko zaprosijo  vse  vrste  nastanitvenih zmogljivosti, vključno s hoteli, penzioni, planinskimi kočami,zasebnimi sobodajalci, turističnimi kmetijami in kampi.

 

NARAVA IN POKRAJINA:
Gozd in les, trajnostna prihodnost planeta

Gozd in les pomenita trajnostno prihodnost planeta. Gozdovi prekrivajo več kot polovico površja Slovenije in več kot tretjina države je vključena v evropsko omrežje zaščitenih območij Natura 2000, Slovenci imamo tri regionalne parke in več kot 40 naravnih parkov.

Del območje občine Moravske Toplice (66,14 %) leži v gričevnatem Goričkem, ki je opredeljen kot Krajinski park Goričko. V domači občini najdemo tudi Motvarjevski gozdni rezervat.

Vedno več študij trdi, da gozd zdravilno učinkuje na sodobnega človeka in da bi tisti iz urbanega okolja, ki nimajo tesnega stika z naravo, morali za zniževanje stresnih hormonov vsaj enkrat tedensko na sprehod v gozd.

Obdobje pandemije izkoristimo za rekreacijo in sprehod v bližnji gozd.

TRAJNOSTNA MOBILNOST: Destinacija Moravske Toplice v pohodniški in kolesarski karti Slovenia Outdoor

 
TIC Moravske Toplice se je z namenom z namenom širše promocije kolesarjenja in trajnostne mobilnosti na zeleni destinaciji Moravske Toplice vključil v Združenje Outdoor Slovenia GIZ. 
 
Zelena destinacija Moravske Toplice, ki ponuja številne možnosti za rekreacijo v naravi s poudarkom na kolesarjenju in pohodništvu ter drugih outdoor aktivnostih, je predstavljena na portalu Slovenia Outdoor. 
 
Destinacija Moravske Toplice je prav tako na novo predstavljena v posodobljenem zemljevidu kolesarskih poti v Sloveniji in v posodobljenem katalogu Pohodništvo v Sloveniji, ki ga je izdalo združenje Slovenia Outdoor GIZ v sodelovanju s STO.

ZA MANJ PLASTIKE: Boj zoper plastiko
ob bližajočem se dnevu mrtvih

Vsled preprečevanja nepotrebne plastike naredimo ob letošnjem prihajajočem dnevu spomina na mrtve korak naprej v smislu ekološke ozaveščenosti.


Nekaj možnih alternativ plastičnim svečam:

- elektronske, solarne sveče;
- ročno poslikani kamenčki spomina na najdražjo osebo;
- lesene sveče;
- tablica "Hvaležno odklanjamo sveče" (zbrana sredstva od prodaje tablic gredo v dobrodelne namene);
- vseslovenska ekološko-humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov, v okviru katere se bodo sredstva od prodaje zastavic namenila za nakup zdravstvenih naprav, ki rešujejo življenja.

Na posledice preštevilnih plastičnih sveč z vsem spoštovanjem do svojcev opozarja tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

ZELENE VERIGE IN LOKALNA HRANA: Svetovni dan kmetic pod sloganom »Izboljšanje odpornosti podeželskih žensk po epidemiji covid-19«

Svetovni dan kmetic, ki ga vsako leto obeležujemo 15. oktobra, je letos potekal pod sloganom »Izboljšanje odpornosti podeželskih žensk po epidemiji covid-19«.

Organizacija združenih narodov (OZN) je letos v povezavi s tem namenila poudarek trajnostnemu kmetovanju in varni oskrbi s hrano.


V korona obdobju je lokalna ponudba še posebej aktualna v pomenu prehranske samooskrbe, zato še posebej v teh neljubih časih prispevajte k povečanju lokalne samooskrbe, podprite domače in kupujte pri lokalnih ponudnikih.

Vabljeni k ogledu videjev v okviru kampanje Lokalni ponudniki vabijo.

LOKALNA HRANA IN ZELENE VERIGE: Strategija »od vil do vilic« kot del Evropskega zelenega dogovora

Strategija »od vil do vilic« je del Evropskega zelenega dogovora (Green Deal), namen katerega je, da bi Evropa do leta 2050 postala  prva podnebno nevtralna celina.

Strategija »od vil do vilic« vključuje preobrazbo prehranskega sistema in naslavlja prehod k bolj zdravemu in trajnostnemu prehranskemu sistemu EU, varni pridelavi hrane, pridelani s čim manjšim vplivom na naravo, skrbjo za varstvo okolja in proti podnebnim spremembam, z ohranjanjem biotske raznovrstnosti ter povečanjem deleža ekološkega kmetijstva.

Prinesla pa bo tudi ukrepe za boj proti goljufijam s hrano in še marsikaj.

Cilj strategije »od vil do vilic« je ključen del evropskega načrta za okrevanje od pandemije Covid-19 in pomeni tudi vzpostavitev okrepitve odpornosti na prihodnje epidemije.

Več o  Evropskem zelenem dogovoru najdete tukaj, podrobnejše informacije o Strategiji "od vil do vilic" pa preberite na povezavi.

TRAJNOSTNA MOBILNOSTI:
Evropski teden mobilnosti 2020 v Moravskih Toplicah

Evropski teden mobilnosti je kot leta do sedaj, tudi tudi letos potekal v sodelovanju Občine Moravske Toplice in Mestne občine Murska Sobota.

Občina Moravske Toplice in Mestna občina Murska Sobota želita pritegniti čim več lokalnih deležnikov in tudi obiskovalcev k sodelovanju v Evropskem tednu mobilnosti, kjer je bil poudarek na alternativnih oblikah mobilnosti kot so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in e-mobilnost, saj si prizadeva za čim večjo uporabo alternativnih oblik mobilnosti. V ta namen je Občina Moravske Toplice izdala ob Evropskem tednu mobilnosti kupone ugodnosti in vključila deležnike iz obeh občin. Namen akcije je s kolesom do lokalnega ponudnika storitev oz. produktov. Promocija trajnostne mobilnosti v Moravskih Toplicah poteka že od meseca julija, ko se je vzpostavil, Bike center Moravske Toplice.
 
Druženje ob Evropskem tednu mobilnosti se je v Moravskih Toplicah odvijalo v petek, 18. septembra ob 10.00 uri pred  Bike Centrom Moravske Toplice, kjer je bila predstavitev ETM, Bike Centra Moravske Toplice in Soboškega Biciklina. 

Več o dogajanju in programu preberite tukaj.

Foto utrinke najdete na povezavi

ODPADKI: Prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov v Občini Moravske Toplice - poziv in navodila lokalnemu prebivalstvu

Sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov, ki jih enkrat letno (letos 18. 9. 2020) na območju občine Moravske Toplice izvaja podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. nakazujejo, da je v mešanih komunalnih odpadkih izjemno velik delež bioloških in razgradljivih odpadkov (42,4 %) oziroma nekaj tudi plastične embalaže (7,7 %), oblačil in obutve (5,6 %) ter papirja in kartona (4.1 %).

V skladu s tem na osnovi analize in v skladu z obveznostmi z naslova zakonodaje s področja ločevanja odpadkov,  poziva Občina Moravske Toplice v skrbi za čisto okolje k upoštevanju naslednjih navodil:

- vključitev gospodinjstev v zbiranje bioloških odpadkov z rjavim zabojnikom oziroma pravilno kompostiranje odpadkov;
- vključitev gospodinjstev v ločeno zbiranje odpadkov (zabojnik za papir v gospodinjstvih), kar je že vključeno v mesečno ceno zbiranja komunalnih odpadkov in ne predstavlja dodatnih stroškov;
- uporaba zbirnega centra za ločeno zbiranje frakcij v Fokovcih (tudi možnost oddaje tekstila) in zbirnih mest;
- gospodinjstva lahko rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil oddate v zbirnem centru in ob odvozu kosovnih odpadkov na klic;
- gospodinjstva lahko manjšo električno in elektronsko opremo ter baterije oddate v ulične zabojnike za ločeno zbiranje EE opreme, ob odvozu kosovnih odpadkov na klic ali v zbirnem centru;
- embalaža nevarnih snovi se ločeno zbira in oddaja ob sobotni akciji zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev (pomlad);
- društva in vsi organizatorji kulturnih, športnih in ostalih prireditev poskrbijo za celovit koncept ločenega zbiranja odpadkov na prireditvah.

Dodajamo navodila za ustrezno ločevanje odpadkov.

Veseli bomo, če se bomo skupaj potrudili in stremeli k istemu cilju v skladu z zakonodajo s podorčja ločevanja odpadkov in v skrbi za prijetnejše in čisto okolje.

Več preberite na povezavi

 

infografika.odpadki-sg.pdf

TRAJNOSTNA MOBILNOST:
Novi Bike Center Moravske Toplice

 
Na destinaciji Moravske Toplice, ki spada med top destinacije za kolesarje in je od lanskega leta nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenia Green, je uvedena novost za vse kolesarske navdušence. 
 
TIC Moravske Toplice je s podporo Občine Moravske Toplice v središču Moravskih Toplic  vzpostavil nov Bike Center, kjer je na voljo za najem 30 raznovrstnih koles in električnih koles.
 
Ob Bike Centru je vzpostavljena tudi enota Soboški Biciklin, ki je nastala s podporo projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru LAS Goričko 2020. Sistem Soboški Biciklin se je iz občine Murska Sobote tako razširil v občino Moravske Toplice s sedmimi električnimi kolesi oziroma tudi na območje občine Puconci.
 
Več o  Bike Centru Moravske Toplice (delovni čas, cena najema koles idr).
 
Več o kolesarskih poteh na destinaciji Moravske Toplice.

Ob Svetovnem dnevu čebel

Med je bil najljubše Hipokratovo zdravilo, cenil ga je tudi Pitagora, ki je bil prepričan, da bi umrl 40 let prej, če ne bil jedel medu. 
 
Cenimo ga tudi Slovenci, ki smo svetovni dan čebel predlagali.
 
Domač in kakovosten med v destinaciji Moravske Toplice dobite pri naslednjih čebelarjih oziroma ponudnikih: 
 
- HIŠA TARA in Čebelarstvo, Ulica ob igrišču 10, M. Toplice
- Zadruga Žitek (Lokalna trgovina Bogojina), Bogojina 107
- Trgovina Žmáj, Tešanovci 13
- Franc Forjan, Sebeborci 80 a
 
V Suhem Vrhu, čisto blizu Moravskih Toplic najdete čebele, ki gučijo in kjer vam nudijo tudi apiterapijo.
 
Čebele so dobile tudi svoje mesto v glasbi. Ansambel Aktual iz občine Moravske Toplice je z Lauro Menard v sodelovanju z Art Music Records posnel Ljubezen v zraku (himno mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev IMBY, ki bo naslednje leto potekalo v Sloveniji).

Ecobnb - portal okolju prijaznih namestitev

Ecobnb je rezervacijski portal z naborom  zelenih, trajnostnih in okolju prijaznih namestitev, med njimi tudi naselje Panonska vas s pridobljenim znakom eco marjetica.

Filmček - Ecobnb

 

ZA ZELENE POPOTNIKE:
Zeleni napotki za obisk destinacije Moravske Toplice

V prilogi najdete zelene napotke za obisk destinacije Moravske Toplice in dobrodošlico v zeleni Sloveniji.

ZELENI-NAPOTKI-ZA-OBISK-DESTINACIJE-MORAVSKE-TOPLICE-SG_985160099e7a7f7daadadd12fb8ea337.pdf

LOKALNA SAMOOSKRBA: Uporabni nasveti za vrt, sprehod v gozdu in ustvarjanje v kuhinji Društva za spodbujanje samooskrbe Zmorem domače v času samoizolacije

Brigita Šušteršič iz društva Zmorem domače nas nagovarja, da čas samoizolacije #ostanidoma izkoristimo za delo na vrtu, sprehod po bližnjem gozdu in travniku ter za ustvarjanje v domači kuhinji.  

Nekaj pomladnih opomnikov za pridne vrtnarje

Na vrtu lahko sejemo fižol, buče, kumare, koruzo, torej vse tiste plodovke, s katerimi smo čakali na maj in bolj tople dni in noči. Tega se lotimo takoj, ko ni več možnosti zmrzali.

V sredini meseca maja pa na vrt lahko presajamo naše sadike paradižnika in paprik. Plodovke vedno presadimo globje, kot so rasle v platoju. To velja predvsem za paradižnik, ker bolj globoko ga presadimo, več novih korenin bo pognal iz stebla. Tako bo rastlina veliko bolj stabilna ter dobila več hranil in vlage, ki jih bodo korenine lahko priskrbele. Pod plodovkami naj vedno raste veliko zelenjave, kot je na primer solata, zelje ali zelišča. Na ta način izkoristimo vsak kotiček našega vrta, zemlja pa ne bo ostala gola saj bo dobila živo zastirko.

Namigi za popestritev sprehoda po gozdu in travniku

Na sprehodu po gozdu lahko nabiramo smrekove vršičke ter iz njih pripravimo sirup. Sirup je odlično sredstvo zoper kašelj in bolečine v grlu. Pripravimo ga s sladkorjem (priporočam rjavi sladkor) ali z medom. Po plasteh v stekleni kozarec nalagamo sladkor ali med in nato smrekove vršičke, dobro potlačimo in s plastmi napolnimo kozarec. Nato kozarec za 30 dni postavimo na sonce. Če smo uporabili med, kozarec hranimo v temnem prostoru. Po 30 dneh sirup precedimo ter ga hranimo v temnem in hladnem prostoru.

Na sprehodimo po travniku lahko nabiramo različne zdravilne rastline in jih posušimo za čaj (regrat, bezeg, njivska preslica, kopriva, materina dušica, listi gozdne jagode ter rman).

Recepti za ustvarjanje v domači kuhinji

Te pomladne mesece se lahko lotimo priprave tudi malo bolj divjih jedi, kot je na primer omaka ali juha iz kopriv, recept zadnjo najdete v nadaljevanju.

KOPRIVOVA OMAKA

SESTAVINE:

olje
2 čebuli
3 stroki česna
1 žlica zelenjavne soli
600 g zelenja
1 skodelica mleka ali vode

ČAS KUHANJA:  40 minut

KOLIČINA: za 4 osebe

 1. Zelenje dobro operemo in narežemo na dva centimetra debele lističe.
 2. V večji posodi podušimo čebulo, dodamo zelenjavno sol, in ko čebula postekleni, dodamo še zelenje. Zelenje bo že samo po sebi oddalo veliko vode, zato pustimo, da se kuha v lastnem soku, saj bo tako omaka veliko okusnejša.
 3. Na koncu po potrebi dodamo mleko ali vodo.
 4. Dodamo svež česen in omako s paličnim mešalnikom zmešamo v gladko maso.
 5. Postrežemo s krompirjem, kašo ali domačimi polpeti.

DOMAČA TORTICA

SESTAVINE:

1 lonček lešnikov ali orehov
1 lonček zdroba (po izbiri)
1 lonček lešnikovega napitka ali mleka
1/3 lončka sladkorja
3 večja jabolka
2 žlički pecilnega praška
1 žlica olja

ČAS PRIPRAVE: 50 minut

KOLIČINA: za pekač velikosti 32 cm x 19 cm

 1. Pečico segrejemo na 200 °C.
 2. Vse sestavine zmešamo skupaj in jih prelijemo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem.
 3. Postavimo v ogreto pečico in pečemo približno 35 minut.
 4. Tortico lahko namažemo z domačo marmelado.

Brigita Šušteršič je predavateljica ter učiteljica naravnega in domačega življenja, s poudarkom na samooskrbnih vrtovih. Je avtorica dveh knjig, Kuhajmo domače ter Vrtnarskega dnevnika.

Zgoraj navedeni recepti so  iz kuharske knjige Kuhajmo domače, ki jo je izdalo Društvo Zmorem domače, kjer poleg 101 recepta z vrta in njive najdete tudi nekaj receptov za ozimnico ter domačo lekarno. Knjigo lahko naročite na zmoremdomace@gmail.com

Več informacij https://zmoremdomace.wordpress.com

LOKALNA SAMOOSKRBA:
Alojz Kavaš iz Eko-socialne kmetije Kocljevina o prehranski suverenosti in samooskrbi

*Kdor prime puško, bo bržkone pokončan;
kdor prime motiko, bo morda rešen!

Človeštvo je ravno v zadnjih mesecih soočeno z nevarnostjo, z nevidnim sovražnikom, v boju s katerim nam niti puška, niti meč prav nič ne pomagata. Ravno v teh zaostrenih razmerah pride naš slogan še kako do veljave. Rešitev posameznika, kakor tudi celotne skupnosti je torej ravno v prehranski suverenosti, oz. v čim celovitejši in trajn(ostn)i samooskrbi.

Zadnji tedni so nas, vsaj upamo tako, večkrat postavili na trdna tla oz. nas soočili s kruto realnostjo; izropane trgovine, pomanjkanje osnovnih živil, nedostopnost razkužil, zaščitnih sredstev itd…

In veseli nas lahko splošna mobilizacija in aktivacija prebivalstva. Ljudje sami šivajo zaščitne maske (prav tako jih začenjajo šivati nekatera podjetja), sami pripravljajo razkužila, vedno bolj se ozirajo za domačo, lokalno in ekološko pridelano hrano in še bi lahko naštevali.

Če se nekoliko pošalimo, je ravno pandemija sprožila zavedanje o pomenu prehranske suverenosti in samooskrbe. In ne samo to. Zavedanju sledi tudi aktivacija in konkretni premiki v našem dojemanju realnosti ter posledično spremembe razmišljanja in še pomembneje - delovanja, bitja.

Trenutna kriza je torej na površje prinesla razmislek o tem, kaj sploh so osnovne človekove potrebe in koliko je potrebno za to, da so le te zadovoljene.

Skupnostno in trajnostno zadovoljevanje osnovnih človekovih potreb v okvirih majhnih skupnosti (od družine preko soseske, do lokalne skupnosti in države) je ravno definicija samooskrbe. In glede na to, kar lahko spremljamo trenutno (povpraševanje po lokalni hrani, družbena odgovornost, solidarnost), bržkone še vedno obstaja upanje in še pomembneje pot, po kateri lahko kot družba pojdemo v boljšo, trajnejšo in svetlo prihodnost.

Za svoj imunski sistem in za boljšo odpornost lahko v veliki meri poskrbimo že sami. Narava nam ponuja praktično vse. Npr. antibiotike v obliki česna, čemaža, limon, pa konopljo za krepitev imunskega sistema (naj ravno ob velikonočnem času navržemo še dejstvo, da celo Sveto Pismo priča o tem, da je tudi Jezus zdravil ljudi s pomočjo naravnega zdravilstva; pri tem je uporabljal oljčno olje, v katerem je namakal konopljine vršičke).

Razkužila, ki so trenutno še kako iskana lahko prav tako pripravimo sami, bodisi na osnovi etanola ali na osnovi kisa.

Delo na vrtu, na polju oz. nasploh v naravi in z naravo pa počasi, a celostno krepi našega duha in telo. V zdravem telesu je bržkone tudi zdrav duh, kakor so radi rekli že stari Rimljani.

Trenutna pandemija nas lahko spominja na jezdece apokalipse, ki pa jih lahko s skupnimi močmi premagamo. Če bomo torej iz trenutne krize izšli bolj povezani, bolj samooskrbni in predvsem pa bolj čuteči in čuječi, potem bomo bržkone rešeni.

*Zgornji moto smo na Kocljevini skovali na osnovi Jezusovih besed svojim učencem v vrtu Getsemani potem, ko je Peter vojaku odsekal uho. Jezus je kljub izdaji vojakovo uho čudežno pozdravil, učencem pa dejal: “Kdor poprime za meč, bo z mečem pokončan …”

Alojz Kavaš, direktor Eko-socialne kmetije Kocljevina

Več o Kocljevini najdete na povezavi

LOKALNA HRANA IN ZELENE VERIGE:
Lokalni ponudniki hrane iz občine Moravske Toplice

Izognite se večjim trgovinam in kupujte domače iz občine Moravske Toplice. Seznam ponudnikov sproti dopolnjujemo, sporočite nam vaše podatke na info@moravske-toplice.com. Seznam najdete v prilogi.

Lokalni-ponudniki-hrane-Obcina-Moravske-Toplice-april2020.pdf

KULTURNA KRAJINA: Ob Svetovnem dnevu zemlje (22. aprila)
poziv Zavoda za revitalizacijo panonskega prostora čutečim za kulturno krajino

Posredujemo vam poziv v imenu Zavoda za revitalizacijo panonskega prostora, ki ravno v tem času želi nagovoriti vse tiste, ki vam je mar za kulturno krajino v domačem kraju.
Zaradi aktualnih razmer je odpadla okrogla miza na temo kulturne krajine, ki jo je zavod načrtoval ob dnevu zemlje.
Spričo tega vabi vas, predstavnike društev in tudi druge, da v teh dneh namesto srečanja na okrogli mizi na temo kulturne krajine, razmišljate, evidentirate objekte in problematična okolja, fotografirate in jih pošljete do 22. aprila 2020. Evidence, fotoutrinke, pobude, mnenja, rešitve, sodelovanje, sporočite na panonrevitae@gmail.com za PANONrevitae Jože Gutman.
Vse prispele prispevke bodo vključili na seznam reševanja te problematike.

Več informacij najdete v priloženem pozivu Zavoda za revitalizacijo panonskega prostora.

PANON--Poziv.pdf

ZA PONUDNIKE NASTANITEV IN GOSTINCE:
Razpis uvajanja trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, katerega namen je spodbujanje k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Rok za prijavo je 5. maj. Povezava do razpisa

Evropski-znak-za-okolje-za-turisticne-nastanitve.pdf

SPOŠTUJMO PITNO VODO:
Svetovni dan vode - Postani ambasador zdrave pitne vode iz pipe

Ob bližajočem se Svetovnem dnevu vode (22. 3.) pozivamo turistične ponudnike, da postanejo ambasadorji zdrave pitne vode! 

Destinacija Moravske Toplice je kot nosilka bronastega znaka Slovenia Green podpisala t.i. Vodno zavezo, v kateri se je kot zelena destinacija zavezala k spoštovanju čiste pitne vode, ki se pije iz skrbno izbranih kozarcev in steklenic iz trajnostnih materialov.


Turistične ponudnike iz destinacije Moravske Toplice ob bližajočem se Svetovnem dnevu vode vabimo k sodelovanju, da postanejo ambasadorji čiste pitne vode!


Povezava - Postani ambasador zdrave pitne vode

 

PRESTAVLJENO! TRAJNOSTNI ZNAKI:
Povabilo na predavanje Trajnostni znaki za bolj trajnostne ponudnike

Obveščamo vas, da je predavanje Trajnostni znaki za bolj trajnostne ponudnike, ki naj bi ga izvedli v četrtek, 19. marca 2020, ob 10. uri v Panonski vasi v Tešanovcih, PRESTAVLJENO v skladu s priporočili in odredbami Ministrstva za zdravje in NIJZ zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19).

Nov datum predavanja bo znan naknadno.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Ostanimo zdravi.

Ekipa TIC Moravske Toplice

 

Zelena destinacija Moravske Toplice je ob pridobitvi znaka Slovenia Green pričela spodbujati lokalne ponudnike turističnih storitev in nastanitev v občini k usmeritvi zeleno, torej v trajnostno poslovanje in delovanje.

S tem namenom TIC Moravske Toplice za ponudnike namestitev, turistične atrakcije in turistične agencije prireja predavanje »Trajnostni znaki za bolj trajnostne ponudnike«, ki bo v četrtek, 19. marca 2020 ob 10. uri v Panonski vasi Tešanovci (v centralnem objektu). Predavanje izvaja Tina Hedi Zakonjšek, akreditirana zunanja izvajalka Slovenske turistične organizacije za Zeleno shemo slovenskega turizma, ki nam bo predstavila osem trajnostnih/okoljskih znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma. Predavanje je namenjeno ponudnikom turističnih nastanitev, turističnih atrakcij in turističnim agencijam.

Kot primer dobre prakse bo izpostavljeno turistično naselje Panonska vas, ki je prvi certificiran ponudnik trajnostne namestitve v destinaciji Moravske Toplice. Predstavnik podjetja Panonska vas d.o.o. na bo predstavil postopek pridobitve EU znaka za okolje za turistične nastanitve (Ecolabel ali okoljska marjetica).

Prijave so obvezne, saj se brezplačno predavanje izvede le v primeru zadostnega števila prijavljenih (min. 10 udeležencev). Obvezne prijave najkasneje do ponedeljka, 16. marca 2020 na e-naslov info@moravske-toplice.com oziroma na tel. št. 02 538 15 20.

Več informacij o okoljskih/trajnostnih znakih najdete na povezavi, dodatne informacije o predavanje pa najdete v prilogi.

Vabilo---predavanje-Trajnostni-znaki-za-trajnostne-ponudnike.pdf

BREZ PLASTIKE: Občina Moravske Toplice med slovenskimi občinami brez plastike za enkratno uporabo na dogodkih

Med podpisniki dogovora za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo, s katerim je Skupnost občin Slovenije (SOS) k podpisu pozvala slovenske občine, je tudi Občina Moravske Toplice.

Podpisan dogovor pomeni, da naj bi si vsi organizatorji prireditev v občini Moravske Toplice prizadevali za organizacijo dogodkov brez uporabe plastičnega pribora za enkratno uporabo, zato k temu nagovarjamo vse organizatorje prireditev, vključno z društvi, da zmanjšajo uporabo plastike oziroma na prireditvah več ne uporabljajo plastičnih krožnikov, plastičnih lončkov, plastičnega pribora in slamic.

Cenovno dostopnih alternativ plastičnemu priboru je več kot dovolj, zato se organizatorjem prireditev  vnaprej zahvaljujemo za upoštevanje priporočila, kajti le vsi skupaj lahko stremimo k bolj trajnostni prihodnosti.

Povezava do objav #brezplastike

OKOLJU PRIJAZNA NAMESTITEV: Panonska vas - Prvi certificiran ponudnik trajnostne namestitve v destinaciji Moravske Toplice

Turistično naselje Panonska vas je s prejetim znakom EU za okolje za turistične nastanitve (Ecolabel ali okoljska marjetica) prvi turistični ponudnik trajnostne namestitve v destinaciji Moravske Toplice, ki je nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenia Green. Znak Slovenia Green je osnova za zeleno promocijo in zelena doživetja v destinaciji Moravske Toplice. Občina Moravske Toplice je ob pridobitvi znaka za zeleno destinacijo pričela spodbujati lokalne ponudnike turističnih storitev in nastanitev v občini k usmeritvi v zeleno.

Znak EU za okolje za turistične nastanitve - Eko marjetica se podeljuje podjetjem oz. nosilcem dejavnosti, ki dosegajo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti in dosegajo visoke okoljske standarde. Eko marjetica se podeli različnim ponudnikom nastanitev (hotelom, termam, turističnim kmetijam, kampom, sobodajalcem in podjetjem), ki ravnajo bolj okolju prijazno kot povprečje evropskih ponudnikov.

ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) je institucija, ki na nacionalni ravni priznava organizacijam izpolnjevanje okoljevarstvenih norm po merilih Evropske unije s podelitvijo znaka za okolje (Ecolabel ali okoljske marjetice) ali z omogočanjem vključevanja v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij (Shema EMAS - Management and Audit Scheme, kjer gre za nadgradnjo standarda ISO 14001).

Izvajanje visokih okoljskih zahtev in zadovoljevanje visokih kriterijev je povezano z varčevanjem z energijo in vodo, rabo obnovljivih virov energije, skrbjo za odpadno vodo in preprečevanjem nastajanja odpadkov, tudi izvajanje trajnosti v procesih upravljanja podjetja in podobno.

Več o trajnostnih aktivnostih podjetja Panonska vas pa nam bo v nadaljevanju skozi intervju zaupala Sanja Zelko, vodja marketinga v podjetju Panonska vas d.o.o.

Povezava do intervjuja
Več o njihovi okoljski politiki najdete na spletni strani

Panonska-vas-prvi-certificiran-trajnostni-ponudnik---INTERVJU.pdf

PRISPEVEK DELEŽNIKOV: Skrinjica turističnih predlogov in idej

Sodelujte in ustvarjajte turizem na zeleni destinaciji Moravske Toplice, ki je nosilka bronastega znaka Slovenia Green!
 
Vabljeni, da v skrinjico turističnih idej oddate svoje predloge, pobude, mnenja, izkušnje z destinacije Moravske Toplice (dobre in  slabe). Navedite, kaj najbolj pogrešate v zeleni destinaciji Moravske Toplice. Vaše ideje in mnenja so dobrodošla pri kreiranju trajnostnega turizma v destinaciji Moravske Toplice. 
 
K sodelovanju vabljeni občani, obiskovalci, turistični ponudniki in drugi. Hvala za vaše sodelovanje. 
 
Ekipa TIC Moravske Toplice
 

PODNEBNE SPREMEMBE: Kako podnebne spremembe vplivajo na turizem v občini Moravske Toplice?

Na Brdu pri Kranju je konec januarja potekal Statistični dan 2020: Podnebna kriza in vroči podatki, v okviru katerega so strokovnjaki predstavili aktualne podatke o posrednih in neposrednih v vplivih, ki pripomorejo k segrevanju ozračja, razprava pa je tekla tudi v smeri zmanjšanja njihovih vplivov in ustreznih ukrepih.

Statistični podatki nazorno kažejo marsikaj o podnebnih spremembah, med drugim, da se »Slovenija  zaradi svojih geografskih značilnosti segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Slovenski ogljični odtis na prebivalca je višji od povprečja EU. Poraba električne energije vztrajno narašča, še vedno se preveč vozimo z avtomobili, snega je vse manj, vse več je vročih dni in ekstremnih vremenskih dogodkov.«

Kot že navedeno, se Slovenija zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja, v najslabšem primeru bi se do konca 21. stoletja lahko segrela še za 4,1°C. Nadaljnje segrevanje ozračja bo zahtevalo prilagoditve ne le na področju kmetijstva in prostorskega načrtovanja, ampak tudi v turizmu.

"Za skladen in trajnosten razvoj turizma, je potreben dialog na temo nizkoogljičnega turizma med vsemi partnerji sektorja in javnimi organi. Zmotna je miselnost, da brez žrtvovanja turistovega ugodja ne moremo prispevati k zmanjševanju rabe elektrike in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Da to ni res, lahko vidimo na primeru rabe elektrike, ki jo porabljajo naprave v stanju pripravljenosti. Enako velja za čim manjšo svetlobno onesnaženost ponoči, ki je ne le energijsko potratna, ampak je tudi neprijetna in nezdrava za počitek gostov. Tudi prehrana turistov je pomemben posreden vir prihranka energije in vode in prispeva k blaženju podnebnih sprememb".

In kako vplivajo podnebne spremembe na turizem v občini Moravske Toplice?

POLETNA SEZONA - MORAVSKE TOPLICE

Pričakovanja turistov:

 • poletno toplo, sončno vreme, brez padavin.

Negativni vplivi podnebja na turizem:

 • vročinski valovi, suše, upad vodostaja - pomanjkanje vode, poplave, erozije.

Ukrepi:

 • varčevanje z vodo (tuširanje, kuhanje, pranje, sanitarije...),
 • več dreves in zelenih površin za zniževanju temperature zraka na lokalnem nivoju,
 • boljša temperaturna izolacija stavb (pripomore k hladnejši klimi znotraj stavb, s tem pa zmanjšanje porabe energije za hlajenje prostorov).
 • Podnebne spremembe utegnejo močno vplivati na vodne vire in vodooskrbo in povzročiti težave pri oskrbi s pitno vodo poleti. Zaradi dviga temperature bo poleti večja potreba po hlajenju in nekoliko zmanjšana potreba po ogrevanju pozimi
 • Podnebne spremembe utegnejo spremeniti turistične tokove in povečati obratovalne stroške.

 • Ekstremni vremenski pojavi lahko povzročijo škodo na turistični infrastrukturi, potrebno upoštevati pri prostorskem načrtu, da se gradi zunaj poplavnih območij.

SPOMLADANSKA IN JESENSKA SEZONA – MORAVSKE TOLICE

Pričakovanja turistov:

 • zmerno toplo, sončno vreme, brez padavin.

Negativni vplivi podnebja na turizem:

 • negativnih vplivov ni, ampak ravno obratno, so pozitivni vplivi, kar je sicer paradoksalno. Segrevanje podnebja pripomore k toplejšim temperaturam spomladi in jeseni, s tem pa se podaljša možnost kopalne sezone na prostem, ugodnejše temperature pa pripomorejo tudi k možnosti aktivnega preživljanja prostega časa na prostem (pohodništvo, kolesarjenje, golf). Prav tako se v tem obdobju zaradi segrevanja podnebja zniža poraba energije za ogrevanje, s tem pa se nižajo tudi izpusti toplogrednih plinov.

Ukrepi:

- boljša temperaturna izolacija stavb (zmanjšanje porabe energije za ogrevanje).

ZIMSKA SEZONA - MORAVSKE TOPLICE

Pričakovanja turistov:

 • kopanje in milejše zime brez snega (prihajajo predvsem turisti, ki jih klasične zimske aktivnosti ne zanimajo).

Negativni vplivi podnebja na turizem:

 • tudi v zimski sezoni negativnih vplivov ni, ampak ravno obratno, so pozitivni vplivi. Turistična destinacija Moravske Toplice v zimski sezoni namreč ni vezana na nizke zimske temperature in s tem povezane klasične zimske aktivnosti (smučanje, sankanje...), zato sprememba zimskega podnebja ne vpliva na turistično ponudbo destinacije.

Ukrepi:

- boljša temperaturna izolacija stavb (zmanjšanje porabe energije za ogrevanje).

Gledano  nasploh lahko zaradi podnebnih sprememb prihaja do večje potrebe po humanitarni pomoči (tudi na področjih, ki bodo prizadeti zaradi konflikta zaradi naravnih virov). 

Temeljni pojmi podnebnih sprememb

ZA ZELENE POPOTNIKE:
Kakšen je trajnostni turist in kaj izraža?

Trajnostni turist izraža spoštovanje do lokalne kulture destinacije, spoštuje njen jezik (se nauči nekaj osnovnih vljudnostnih fraz in besed), doživlja unikatnost in drugačnost destinacije skozi njeno kulturo, zgodovino, arheologijo, religijo, oblačilni videz, glasbo, folkloro, kulinariko. Trajnostni turist spoštuje naravno dediščino in je ne uničuje ter na ogroženih območjih spoštuje dostop za turiste. Trajnostni turist preudarno ravna s porabo energentov in zmanjšuje porabo vode. Kupuje izdelke, ki so lokalnega izvora, saj se zaveda, da ta gesta pripomore h lokalni ekonomiji. Trajnostni turist uživa ob predstavitvi destinacije s pomočjo lokalnega turističnega vodnika in domov odnese avtentičen spominek.Trajnostni turist je zaveden in informiran.  Trajnostni turist je sposoben gledati širšo sliko in perspektivo turizma.

Destinacija Moravske Toplice je nosilec trajnostnega znaka Slovenia Green, kar pomeni, da se usmerjamo v trajnostno smer poslovanja in delovanja.

ZA ZELENE POPOTNIKE: Zeleni napotki za trajnostne turiste

Dobrodošli v destinaciji Moravske Toplice. Za trajnostne turiste smo zbrali nekaj zelenih napotkov, ki vam bodo olajšali prihod v destinacijo Moravske Toplice in bivanje v njej ter raziskovanje okolice. Kmalu bodo tovrstni napotki za turiste dosegljivi tudi v obliki turističnega promocijskega gradiva v obliki zelenega kažipota.

zeleni-napotki-za-obisk-destinacije-Moravsk-Toplice.pdf

LOKALNA HRANA: Ob dnevu slovenske hrane - projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (15. 11. 2019)

Projekt tradicionalni slovenski zajtrk osvešča o pomenu rednega in zdravega prehranjevanja, kamor sodi tudi pomembna zdrava navada, da dan začnemo z zdravim zajtrkom. Poseben pomen daje projekt domači, lokalno pridelani hrani slovenskega porekla. Otroci bodo v šolah v okviru navedene akcije tako zajtrkovali jedi pridelane v Sloveniji.

V vseslovenski akciji Tradicionalni slovenski zajtrk so sodelovale vse vzgojnoizobraževalne enote vrtcev in osnovnih šol iz območja občine Moravske Toplice.

Iz Hiše Tara in čebelarstvo so nam posredovali fotografijo tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki so ga ponudili svojim gostom.

Več o projektu Tradicionalni slovenski zajtrk

Otroci Vrtca Bogojina so se ob Dnevu slovenske hrane seznanili s postopkom izdelave bučnega olja, ki zajema čiščenje buč, sušenje bučnega semena, stiskanje semena in pridelavo bučnega olja. Za nagrado so se na koncu okrepčali z lastnoročno izdelanimi pereci in lastnoročno stiskanim bučnim oljem. O lokalno pridelani hrani, ki je temelj naše turistične ponudbe, je potrebno ozaveščati že otroke. Aplavz za vse malčke (in vzgojiteljice) za uspešno izvedbo! (V projektu so sodelovali otroci 2. starostnega obdobja enote Bogojina v sklopu Vrtci občine Moravske Toplice. Sodelovalo je 21 otrok in strokovne delavke Marjana Kolar, Blanka Tomašić, Martina Gjerek in Milena Forjan)

Ob Svetovnem dnevu hrane (16. oktober)

Povabilo k sodelovanju k promocijski akciji »SKUPAJ PROMOVIRAJMO LOKALNO HRANO – PROMOCIJA LOKALNE PRIDELAVE V FOTOGRAFIJI«

Svetovni dan hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra, v okviru Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) letos poteka pod sloganom »Naša dejanja so naša prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote.«

Poleg globalnega ozaveščanja in izvajanja aktivnosti za zmanjšanje lakote v svetu, je tokrat v ospredju tudi opomin na zagotavljanje raznolike in kakovostne hrane za vse.

Ustrezna promocija lokalne hrane in domač, osveščen ter informiran potrošnik so ključni temelji za uspeh in konkurenčnost lokalno pridelane hrane. Na možnost izbire kakovostne hrane na krožnikih lahko posamezniki vplivamo kot potrošniki, ki si pri nakupih vzamemo čas, kupujemo bolj preudarno in lokalno pridelana živila. Priložnostno lahko skupaj ustrezneje osveščamo o pomembnosti kupovanja lokalno pridelane hrane in izbire kakovostno pridelanih živil.

Stop zavrženi hrani

Ob tej priložnosti je potrebno opozoriti  tudi na prekomerne količine zavržene hrane.  Samo v Sloveniji zavržemo okoli 131.000 ton hrane, kar je okoli 64 kilogramov na prebivalca. Največ hrane zavržemo v gospodinjstvih. Zavrženo hrano prav tako lahko zmanjšamo s svojim vedenjem in spremembo nakupovalnih navad, da se odločimo za trajnostno pripravo jedi,  porabo hrane ustrezneje načrtujemo in pametneje uporabimo tudi ostanke oziroma vse sestavine.

Kakšen je naš odnos do hrane kot dragocene dobrine?

Obilo obdelovalnih kmetijskih površin na območju občine Moravske Toplice zagotavlja občanom in drugim oskrbo s kakovostno hrano domačega lokalnega izvora. Zaradi tega bodimo domačini iz občine Moravske Toplice ponosni kmetje, vinogradniki, sadjarji, vrtnarji! Ponosni na svoj pridelek, delo svojih rok, in na ljubezen do dela, ki se odraža v pridelku …

Na vse navedeno nas zelo zgovorno opozarjajo naslednji dnevi:

15. oktober – Svetovni dan kmetic

16. oktober – Svetovni dan hrane

3. petek v novembru - Dan slovenske hrane (akcija Tradicionalni slovenski zajtrk)

 

Sodelujte v naši skupni akciji »SKUPAJ PROMOVIRAJMO LOKALNO HRANO  - PROMOCIJA LOKALNE PRIDELAVE V FOTOGRAFIJI«

Kot občan in hkrati posameznik, kupec in pridelovalec imate možnost, da v akciji »Skupaj promovirajmo lokalno hrano – promocija lokalne pridelave v fotografiji« sodelujete tudi vi.

Kako sodelovati? Posredujte nam vašo fotografijo na temo lokalne hrane ali pridelka. Zbiramo fotografije na temo spodbujanja trajnostnega kmetijstva (pridelave/predelave mleka, mesa, sadja, vrtnin, žit, grozdja za vino, medu, obdelovanje njiv, plodovi, pridelki idr.), kakovostne domače hrane, zdravega prehranjevanja v javnih ustanovah (vrtcih in šolah), pa tudi pri gostinskih ponudnikih.

Zakaj sodelovati? Ker ste ponosni na svoj pridelek in uživate plodove svojega dela na poljih, vinogradih, sadovnjakih – vabljeni k sodelovanju!

Fotografije nam posredujte na e-naslov: info@moravske-toplice.com (ne pozabite pripisati imena in priimka avtorja fotografije oziroma kdo je pripravil jed, pridelek). Foto kolaž  z navedbo avtorja bomo objavili na spletni strani TIC Moravske Toplice in na facebook strani TIC Moravske Toplice.

V Moravskih Toplicah spodbujamo lokalno pridelavo hrane na turističnih tržnicah, kjer se predstavljajo lokalni pridelovalci in predelovalci.

Lokalna hrana v vrtcih in šolah

V občini Moravske Toplice se zavedamo pomena vključevanja lokalno pridelane hrane na jedilnike v vrtcih in šolah ter v gostinskih obratih oziroma hotelih. Namen akcije je tudi povečati delež lokalnih izdelkov v prehrani navedenih deležnikih, v prihodnje pa tudi z organizacijo zelene nabavne verige.

SPOŠTOVANJE KULTURNE DEDIŠČINE: Bogata arheološka dediščina destinacije Moravske Toplice

Destinacija Moravske Toplice se ponaša z bronastim trajnostnim znakom Slovenia Green tudi zaradi izjemne zakladnice kulturne dediščine. Ker je območje Občine Moravske Toplice izredno bogato z arheološkimi najdišči od prazgodovine do srednjega veka, je posebno pozornost potrebno nameniti tudi večkrat spregledanemu področju arheologije.  V registru nesnovne kulturne dediščine je na območju destinacije vpisanih kar 28 arheoloških enot.

Antične gomile so neme priče izredne intenzivne poselitve v rimskem obdobju. Antične gomile so grobišča, v katera so polagali posmrtne ostanke pokojnika, ki so ga predhodno sežgali in nato na pepel navažali zemlji (Vučja Gomila ima 6 gomil, več jih je v gozdu pri Bukovnici, v Čikečki vasi, Bogojini, Na Ivancih...)

Ljubitelje arheologije vabimo v Pomurski muzej Murska Sobota, kjer si lahko ogledate stalno razstavo Rimska doba in od blizu spoznate arheološko bogato območje destinacije Moravske Toplice.

NARAVA IN ZAŠČITENE ŽIVALI: Ob Svetovnem dnevu živali (4. oktober) - Redke živali in prva razstava o netopirjih na Slovenskem

Ste vedeli, da na območju občine Moravske Toplice (predvsem na območju vasi na Goričkem, ki se uvrščajo v območje Krajinskega parka Goričko), najdemo kar nekaj redkih in zanimivih živali:

Ptice (bela štorklja, smrdokavra, rjavi srakoper, prepelica, veliki skovik)
Žuželke (številne vrste metuljev (travniški postavnež, močvirski cekinček, temni in strašničin mravljiščar)
Hrošči (rogač)
Dvoživke (navadni pupek, hribski urh, zelena rega)
Sesalci (vidra, mali podkovnjak)
Plazilci (zelenec)

Najbolj reprezentativne zaščitene živali z območja občine Moravske Toplice so netopir mali podkovnjak (Kančevci) metulj travniški postavnež (Motvarjevci, Lončarovci, Središče), bela štorklja (Prosenjakovci, Tešanovci idr.), hribski škrjanec (Središče), smrdokavra (Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Lončarovci)

V Kančevcih, nedaleč od Moravskih Toplic, je odprta prva razstava o netorjih na Slovenskem

Ali ste vedeli, da v občini Moravske Toplice, v nekdanji šoli v Kančevcih lahko obiščete prvo stalno razstavo o netopirjih z naslovom "PreŽiveti z netopirji"? Več informacij o razstavi najdete na povezavi

ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA: Slavnostna podelitev znaka Slovenia Green Občini Moravske Toplice

Zeleni dan slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija s soorganizatorji priredila 22. maja 2019 v Rogaški Slatini, na dan, ko obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti. V okviru osrednjega slovenskega trajnostnega dogodka so novim nosilcem podelili znake Slovenia Green, med katere se z bronastim  znakom uvršča tudi Občina Moravske Toplice.

Na letošnjem dogodku so trajnostni znak podelili 24 novim nosilcem znaka Slovenia Green, od tega 11 destinacijam, 12 nastavitvenim ponudnikom in enemu parku. Udeleženci dogodka so podpisali t.im. »Vodno zavezo«, s katero so izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode.

Več informacij

Celotna galerija fotografij

Moravske-Toplice---zelena-destinacija.doc

TRAJNOSTNI CERTIFIKAT: Destinacija Moravske Toplice prejela bronasti znak Slovenia Green

     

 

Slovenska turistična organizacija (STO) je 27. marca 2019 razglasila prejemnike znaka Slovenia Green, med letošnjimi novimi imetniki znaka je 11 destinacij in en krajinski park.

Med prejemniki bronastega znaka je tudi destinacija Moravske Toplice.

Več informacij- STO

Destinacija Moravske Toplice

Vstop-destinacije-Moravske-Toplice-v-Zeleno-shemo---OBVESTILO.pdf

ZELENO, KAKOVOSTNO, TRAJNOSTNO: destinacija Moravske Toplice se usmerja v trajnostno destinacijo,
saj se ponaša z bogastvom naravnih in kulturnih virov

Destinacija Moravske Toplice se ponaša z bogastvom naravnih in kulturnih virov. Bogati smo, ker na območju občine Moravske Toplice, ki ga uvrščamo med geografsko najobsežnejša območja v pomurski regiji (s 145 km² površine), premoremo izvire zdravilnih termo-mineralnih voda v dvojih moravskotopliških termah (Terme Vivat in Terme 3000), ki jih najdete v kraju Moravske Toplice. Nadmorska višina kraja je 203 metrov, medtem ko zdravilna termomineralna voda prihaja iz globine od 1.115 do 1.255 metrov.

Zaščiteno območje in naravne vrednote 

Območje destinacije je ruralno in se  sredi neokrnjene narave lahko sprostite in zajamete čist in svež zrak, opazujete naravne danosti sredi zaščitenega območja Krajinski park Goričko, v katerega spada kar 66,14 % območja destinacije, in kjer lahko opazujete zaščitene živalske in rastlinske vrste. Spomnimo, da območje destinacije uvrščamo tudi v območje Natura 2000. Neokrnjena narava, tišina in mir sta prednosti destinacije.

S kolesom v nov dan  

Kolesarjem prijazna destinacija Moravske Toplice ne skopari s kolesarskimi potmi, ki so speljane mimo naravnih in kulturnih lepot in predstavljene v kolesarskih zemljevidih in kolesarski turistični literaturi. TIC Moravske Toplice, ki je eden od treh ponudnikov, ki  nudi izposojo koles v destinaciji, se ponaša kot kolesarjem prijazna info točka. 

Srčni domačini in srčna kulinarika

Turizem blagodejno vpliva na 6500 domačinov, ki živijo na območju destinacije Moravske Toplice. Domačini veljajo za srčne, delovne, odprte, gostoljubne gostitelje, katerih srce bije zeleno, kar občutijo tudi številni gostje in turisti, ki se radi vračajo. Domačini in lokalni ponudniki svoje  pridelke in drugo ponujajo na turističnih kmetijah, vinotočih in vinogradniških kmetijah v destinaciji. Po receptih naših babic ustvarjena kulinarika izpod rok naših sr(e)čnih gostincev, ki gosta širokogrudno sprejmejo v destinaciji, se dobro povezuje s sodobno kulinariko in pomeni pojem odličnosti. Kakovost kulinarične ponudbe destinacije je v tem, da so sestavine lokalnega izvora.

Tudi rokodelske izdelke in proizvode rokodelci in kmetje ter drugi lokalni ponudniki radi ponudijo na tržnicah v Moravskih Toplicah, kjer obiskovalci destinacije lahko kupijo avtentičen spominek iz Prekmurja. 

Naravni viri in trajnostna mobilnost 

Destinacija ponudnike, lokalno prebivalstvo in nenazadnje tudi turiste usmerja k zeleni in trajnostni izrabi energije. V destinacijo lahko pridete z javnim prevozom, si izposodite električno kolo, najdete pa tudi polnilno postaja za vaše električno vozilo. 

Dragoceni mozaik narave in kulture

Prednost destinacije je izjemna, dragocena in bogata kulturna in dediščinska zapuščina, ki jo upravljamo s trajnostnim in v prihodnost usmerjenim turizmom, ki ne uničuje virov naravne in kulturne dediščine v destinaciji, marveč jih ščiti, naj gre za objekte kulturne dediščine (romanska rotunda Selu, Plečnikova cerkev v Bogojini, Cerkev sv. Martina v Martjancih), muzeje na prostem (Časarov mlin v Berkovcih, Lončarska vas v Filovcih), kot tudi naravne vrednote (zaščiteno območje Krajinskega parka Goričko). Ohranjanje dediščine je vidno tudi z zaščito in popularizacijo nesnovne dediščine, ki jo kot živo dediščino v turistične prireditve vpletajo člani društev.  Nenazadnje je destinacija etnično raznolika, saj v njej živijo tudi pripadniki madžarske narodne skupnosti, kot tudi versko raznolika s pripadniki katoliške, evangeličanske, binkoštne in kalvinske veroizpovedi.

Zeleni koordinator

Naloge koordinatorja vključujejo:

- Vodenje vseh korakov.
- Udeležbo na podpornih delavnicah.
- Načrtovanje zbiranja podatkov
-  Vnašanje podatkov na spletno platformo.
- Informiranje deležnikov v destinaciji
- Upravljanje celotnega procesa in nadaljnjih izboljšav.
- Poročanje.
- Komunikacijo z upravljalcem (STO) in akreditiranim partnerjem (GP).

SKLEP--Imenovanje-koordinatorja.pdf

Zelena ekipa

V Zeleni ekipi so običajno predstavniki organizacij, podjetij in posamezniki iz destinacije, ki so vključeni v turistično industrijo in imajo v njej interes. Poleg predstavnikov zasebnega sektorja in organizacije za upravljanje destinacije so v skupino vključeni ponudniki javnih storitev ter oddelki lokalnih oblasti,  ki  so  odgovorni  za  zaposlovanje,  gospodarsko  rast,  načrtovanje,
zaščitena območja in okolje.

Zapisnik---prvo-srecanje-Zelene-ekipe-4.10.2018.pdf

Vabilo-na-1.-delovni-sestanek-Zelene-ekipe.pdf

Imenovanje-Zelene-ekipe.pdf

Podpis Zelene politike

Zelena politika slovenskega turizma opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma,
da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave.
Destinacija podpiše Zeleno politiko slovenskega turizma.
Podpisnik je župan ali izjemoma direktor organizacije prijaviteljice.

Dne 21. septembra 2018 dopoldan je v sejni sobi Občine Moravske Toplice potekala novinarska konferenca, kot uvod v festival 'Zvitorepec se vrača domov'. Ob tej priložnosti je župan Občine Moravske Toplice, g. Alojz Glavač, podpisal tudi Zeleno politiko v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za pridobitev znaka Slovenia Green.

S  podpisom  Zelene  politike  slovenskega  turizma  je Občina Moravske Toplice sprejela 10  trajnostnih  načel,  s  katerimi  se  je zavezala k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

PR-sporočilo-Podpis-Zelene-politike-SLOVENIA-GREEN.pdf

Anketni vprašalniki

Na poti do pridobitve znaka Sovenia Green Občina Moravske Toplice potrebuje tudi pomoč oziroma mnenje lokalnega prebivalstva, turistov in ponudnikov turističnih storitev iz Občine Moravske Toplice.
Vljudno vas prosimo, da si vzemite nekaj minut časa in izpolnite pričujočo spletno anketo.
 

ANKETA ZA OBČANE/PREBIVALCE

ANKETA ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO

ANKETA ZA OBISKOVALCE/TURISTE

Anketa za obiskovalce/turiste - DE

Anketa za obiskovalce/turiste ENG

Analiza vpliva turizma na vire v destinaciji in analiza anketnih vprašalnikov

Zapotrebe procesa pridobivanja znaka smo ustvarili dokumenta:

- Analiza stanja - Vpliv turizma na vire v destinaciji Moravske Toplice

- Analiza anketnih vprašalnikov

Analiza stanja-Vpliv 15.1.2019.pdf

ANALIZA_ANKET_30.11.2018.pdf