IE 8 !!! or lower
8. 12.4°C4°C
9. 12.5°C5°C
10. 12.4°C1°C

Tematske poti

Tematske in rekreativne
pohodniške poti

Pot kulturne dediščine

Bogojina - Trnavski Breg - Filovski Breg - Gaj - Filovci

Dolžina: 10 km
Težavnost: težka
Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot; na tej poti je mogoče občudovati bogastvo arhitekturne, zgodovinske, etnološke in naravne dediščine pokrajine

Vredno ogleda: Plečnikova cerkev v Bogojini, Gaj, muzej na prostem - s slamo krite stare cimprane hiše in Lončarska vas v vasi Filovci, drugi s turizmom povezani ponudniki in vinotoč

Na tej poti se lahko seznanite tako z biseri arhitekturne dediščine kot z bogato dediščino domače obrti.

Pot delno poteka po Pomurski planinski poti.

https://www.geago.si/sl/routes/505/pot-kulturne-dediscine

Sladka pot

Ratkovci - Berkovci - Ivanjševci

Dolžina: 8 km
Težavnost: srednja
Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot. Pot združuje obrtnike iz zgoraj naštetih krajev.

Zaradi izdelkov, pri katerih gre večinoma za sladke dobrote, je dobila ime Sladka pot.

Vredno ogleda: medičarska obrt v Ratkovcih; potočni mlin v Berkovcih; čebelarstvo v Ivanjševcih

V tem delu Krajinskega parka Goričko je zaživela pohodniška pot, ki združuje domače obrtnike v Ratkovcih, Berkovcih in Ivanjševcih. Zaradi izdelkov, pri katerih gre večinoma za sladke dobrote, je dobila ime Sladka pot. Obiskovalci se na njej seznanijo z večstoletno tradicijo medičarstva in čebelarstva ter sirarstva, prav tako pa si lahko ogledajo kulturno-tehniški spomenik - potočni mlin, zgrajen leta 1930. Pot delno poteka po Pomurski planinski poti.

 

Route 1.154.549 - powered by www.wandermap.net

https://www.geago.si/sl/routes/491/sladka-pot

Pot vinotočev

Tešanovci - Suhi Vrh - Zgornji Moravci - Moravske Toplice

Dolžina: 12 km
Težavnost: težka
Podlaga: asfalt, makadam

Podobo značilne tukajšnje naravne krajine, ki se iz Panonske nižine dviga in oblikuje obronke Goričkega, v veliki meri sooblikujejo vinotoči in vinogradi. Na tej poti se lahko ustavite pri ponudnikih pristnih domačih dobrot in vinske kapljice.

 

Route 3641494 - powered by www.wandermap.net

 

Prosenjakovska pot

Prosenjakovci - Selo

Dolžina: 8 km
Težavnost: srednja
Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot

Dvojezično območje ob madžarski meji je polno naravnih, kulturnih in zgodovinskih posebnosti, ki tvorijo raznoliko ponudbo ob poti, poimenovani po kraju Prosenjakovci. Poleg vode, tukajšnje naravne vrednote, lahko obiščete tudi zgodovinske in arhitekturne ter sakralne bisere tega dela Prekmurja.

Vredno ogleda: romanska rotunda, evangeličanska cerkev

https://www.geago.si/sl/routes/502/prosenjakovska-pot

Panonska pot

Moravske Toplice - Mlajtinci - Tešanovci - Ivanci - Bogojina - Suhi Vrh - Zgornji Moravci

Dolžina: daljša 20 km, krajša 4 km
Težavnost: daljša težka, krajša lahka;
Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot

Panonska pot vas popelje do številnih kulturnih in naravnih znamenitosti tega dela Pomurja. Priporočamo obisk sodobnega turističnega centra z biseri kulturne dediščine, pa tudi vinskih kleti in vinogradov, kjer vas bo narava razvajala s prečudovitimi pogledi na prehojeno pot.

https://www.geago.si/sl/routes/500/panonska-pot

Informacije

Center za nordijsko hojo Pomurja

Geografska učna pot

Selo - Berkovci

Izhodišče: TIC Selo
Dolžina: 6 km
Težavnost: srednja
Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot

Vredno ogleda: romanska rotunda, potočni mlin

https://www.geago.si/sl/routes/501/geografska-ucna-pot

Več informacij najdete na povezavi