IE 8 !!! or lower
3. 10.18°C9°C
4. 10.17°C10°C
5. 10.17°C11°C

Projekti

Projekti

TIC Moravske Toplice je do sedaj pridobil pomembne izkušnje pri izvajanju mednarodnih projektov. Zavedamo se, da brez čezmejnega in mednarodnega sodelovanja na področju turizma ni prihodnosti. 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja

Projekt - Razvoj storitev ob poteh


Evropska kohezijska politika v Sloveniji (www.eu-skladi.si)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.mgrt.gov.si)

LAS Goričko (http://www.las-goricko.si/)

Projekt - Zeleno Goričko