IE 8 !!! or lower
3. 10.18°C8°C
4. 10.17°C10°C
5. 10.17°C11°C

TIC

Dejavnost TIC Moravske Toplice

Osnovna dejavnost je promoviranje in trženje turistične ponudbe Moravskih Toplic z okolico in širše ter obveščanje obiskovalcev (tujih in domačih) o lokalnem dogajanju na področju turizma.

Druge dejavnosti:

  1. koordinacija in organizacija turističnih prireditev
  2. prodaja turistične literature ter izdelkov domačih in umetnostnih obrti
  3. izvajanje razvojnih projektnih aktivnosti s področja turizma
  4. skupna promocija Pomurja na mednarodnih turističnih sejmih
  5. ponujamo tudi rezervacijo prenočišč pri zasebnih sobodajalcih

TIC Moravske Toplice za promocijske namene uporablja lastno blagovno znamko Moravske Toplice, pod katero predstavlja turistične zanimivosti Moravskih Toplic in okoliških krajev, s poudarkom na promociji dragocenosti iz kulturne in naravne zakladnice.

 

Poslanstvo

Glavno dejavnost TIC-a predstavljata informiranje obiskovalcev in ponudnikov o  celoviti turistični ponudbi destinacije Moravske Toplice z okolico ter širše pokrajine. Namen in poslanstvo je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti  na navedenih področjih, z namenom zagotavljanja javne službe in boljše prepoznavnosti zelene občine Moravske Toplice.

Vizija

Naša vizija je sooblikovanje turistične ponudbe, ki bo temeljila na tradiciji, strokovnosti in sledila potrebam turističnega trga; ki bo kakovostna in privlačna za vse, ki želijo svoj prosti čas izkoristiti v harmoniji s samim sabo, rekreacijo, naravo, dediščino. Destinacija se zaradi svoje kakovostne in inovativne turistične ponudbe uvršča na zemljevidu Slovenije med popularne zelene destinacije, kjer gost zaradi vseh atributov območja ponovno najde stik s samim seboj. Turizem smo ljudje in turizem so emocije.

Cilji

Aktivno vključevanje v sooblikovanje turistične ponudbe, povezovanje in združevanje interesov vseh segmentov domače javnosti, tudi tistih, ki niso neposredno vključeni v turistično dejavnost, vzpodbujanje zavedanja, da je turizem dejavnost, ki poleg ekonomskih koristi prinaša tudi prepoznavnost, ohranja identiteto in vpliva tudi na kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva, vključevanje v vse aktivnosti, ki so vezane na varovanje okolja in urejenost krajev na območju celotne občine. Destinacija uvaja zelene ukrepe za poslovanje v turizmu pod lastno blagovno znamko in pod blagovno znamko Slovenia Green.