IE 8 !!! or lower
9. 12.5°C5°C
10. 12.4°C1°C
11. 12.2°C-1°C

DigiKul

DigiKul

 • Prednostna os: Razvoj turistične ponudbe, digitalno inoviranje kulturne dediščine ter dvig kompetenc turistične destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci, Murska Sobota (Pomurje)
 • Skupna vrednost projekta: 350.079,00 €
 • Čas izvajanja: 15.3.2020 – 15.10.2021
 • Vodilna destinacija v kateri  se operacija izvaja: Moravske Toplice, Lendava, Radenci, Murska Sobota (Pomurje).
 • Občine, ki jih operacija vključuje: Moravske Toplice, Lendava, Radenci, Murska Sobota in Ljutomer
 • Operacija se osredotoča na razvoj kakovosti ponudbe s poudarkom na zdravju, personalizaciji, in avtentičnosti ponudbe, edinstvenosti in ekskluzivnosti ponudbe ter digitalni dostopnosti. V središče svoje pozornosti operacija postavlja gosta, kateremu zagotavlja brezhibno storitev in individualni pristop.
 • Eden izmed glavnih ciljev projekta je digitalno inoviranje pomurske kulturne dediščine. Projekt pokriva glavne in druge turistične destinacije v Pomurju in se osredotoča na obogateno resničnost (Agumented Reality). Z AR želimo približati in predstaviti kulturno dediščino Pomurja obiskovalcem v regiji in obiskovalcem spletne strani visitpomurje.eu ter navezujočih se strani.

Trenutno smo v procesu digitalizacije 5 zgoraj omenjenih lokacij, ki se bodo nato povezale preko aplikacije na digitalnem zemljevidu, kateri se bo fizično nahajal v Expanu v Murski Soboti. Sam zemljevid pa bo v bistvu sistem oziroma platforma, ki bo delovala na katerikoli napravi, saj bo zasnovana tako, da se vsi podatki na naprave prenašajo iz oblaka. Tako je fizična postavitev v prvi fazi magnet za obiskovalce, v praktičnem smislu pa bo dosegljiva tudi preko spleta za osebni računalnik ali prenosne pametne naprave. Produkt bo pripravljen tako, da bo omogočal možnost nadgradnje z novimi lokacijami.

Operacija vključuje enote nepremične materialne kulturne dediščine, ki so predmet digitaliziranja:

 • Selo na Goričkem z Rotundo oz. cerkvijo SV. Nikolaja in ostanki srednjeveške utrjene naselbine
 • Zdravilišče Radenci z zdraviliškim parkom in Kapelo sv. Ane v Radencih
 • Novakova arhitekturna dediščina v Murski Soboti
 • Lendavski grad
 • Vas Jeruzalem v Krajinskem parku Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice

Vsaka digitalizirana enota bo imela tudi svojo zgodbo, ki jo zaobjema.

V Rotundi v Selu bo skozi igrifikacijo prikazan oris konteksta kjer objekt v obliki ilustrirane pripovedi postavimo v zgodovinski kontekst s poudarkom na Templjarjih, ki bi naj Rotundo tudi zgradili. Skozi igro iskanja Svetega grala se bo opazovalec (skozi AR očala ali tablični računalnik) lotil iskanja namigov, ki ga bodo v zabavni igri vodili po freskah in hkrati obrazložili njihov pomen in zgodovinsko ozadje.

V Radencih bomo digitalizirani objekt (konstrukcijo okoli vrelca) prenesli v računalniški 3D prostor, tako, da bomo lahko z njim poljubno manipulirali, ga predstavljali v različnih zgodovinskih fazah in s pomočjo členitve strukturnih elementov prikazali posamezne segmente med katerimi se bo lahko uporabnik premikal s pomočjo gest z rokami. Skozi medij bo omogočen sprehod okoli konstrukcije vrelca, kjer se bo gledalec poučil o vseh aspektih različnih voda, plasti zemlje in načinov vrtanja. Potovanje v »središče zemlje« bo torej na nek način tudi adrenalinski roller-coaster, ki bo gledalcu zagotovil vrhunsko in nepozabno izkušnjo.

V Murski Soboti bomo Novakovo dediščino prenesli v virtualni svet in ga na ta način prestavili širšemu občinstvu. Temeljni produkt bo sestavljen iz VR aplikacije in bo namenjen vsem obiskovalcem. Deloval bo kot digitalni turistični vodič po Novakovih delih s poudarkom na digitaliziranih objektih (v smislu izdelave modelov, ki izhajajo iz arhitektovih načrtov in skic).

V Lendavi bomo vizualizirali grad v obliki igrifikacije, tako, da bo možen prikaz posameznih faz gradnje v smislu prezidav skozi stoletja. Hkrati bomo prikazali tudi prikaz odlivanja skulptur, kjer bo skozi VR mediju gledalcem do potankosti prikazal postopke izdelave bronastih skulptur od zasnove pa do končnega produkta.

V Jeruzalemu se bo vsebina delno prekrivala z vsebino v Selu (zgodovinska povezava s Templjarji). Prikazali bomo kronološki prikaz Cerkvice Žalostne Matere Božje skozi stoletja. Spremljali bomo shematično nastajanje posameznih plasti od temeljev preko konstrukcije pa vse do poslikav in druge digitalizirane notranje opreme. Prav tako se bo obiskovalec, podobno kot v Rotundi, sam lotil zbiranja namigov, ki ga bodo v zabavni igri vodili po freskah in razlagali njihov pomen.

Predviden je tudi povezovalni element med vsemi destinacijami, se pravi neke vrste krovna aplikacija (npr. digitalni album) skozi katero bi se potem na način zbiranja žigov (npr. selfiji na lokacijah) destinacije med sabo povezale, prav tako pa bi posameznik spoznal vse opcije in zanimivosti drugih lokacij in bo posledično tudi motiviran, da vse lokacije obišče.

Ob AR produktih prav tako nadgrajujemo in razvijamo tudi 5 integralnih turističnih produktov, ki bodo obogatili turistično ponudbo in dopolnili doživljanje destinacije ob spoštovanju lokalne identitete, posebnosti in stvari, ki delajo Pomurje drugačno, posebno in zato zanimivo.

V okviru operacije se bo pripravil tudi sklop izobraževanj, ki bo namenjen najširšemu krogu ponudnikov in delavcev v turizmu. Izobraževanja se bodo osredotočale na kakovost ponudbe in izvajanja storitev, medsebojnega komuniciranja, timskega dela in odnosov z javnostmi ter turisti in obiskovalci, veščine upravljanja težavnih situacij in iskanje rešitev, znanja in identificiranja turistične ponudbe o pomenu ohranjanja in prezentacije kulturne dediščine turistom in obiskovalcem ter oblikovanje produktov in storitev kulturnega turizma ter zeleni destinaciji in kaj le-ta prinaša.