IE 8 !!! or lower
9. 12.5°C5°C
10. 12.4°C1°C
11. 12.2°C-1°C

Proturist

Proturist

Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci; destinacije bogatega vira termalnih voda, ohranjene naravne dediščine, vinorodnih goric, izjemne kulturne dediščine, odlične kulinarike in gostoljubnih ljudi.

  • Pro-turist destinacije Moravske Toplice, Lendava, Radenci (Pomurje)
  • Vodilna destinacija Moravske Toplice, Lendava, Radenci
     
  • Prijavitelj:

TIC Moravske Toplice

  • Partnerske občine:

VODILNA DESTINACIJA:
Občina Moravske Toplice
Občina Lendava
Občina Radenci
DRUGE DESTINACIJE:
Mestna občina Murska Sobota
Občina Ljutomer

  • Trajanje projekta : od 1.3.2018  do 15.10.2019
  • Fnanciranje

Predvidena sredstva glede na razpis

Viri financiranja               Vrednost v EUR*           Vrednost v %
Lastna sredstva                   22.500,00                      10,00
Višina sofinanciranja      202.500,00                        90,00
Skupaj                                225.000,00                      100,00
*brez DDV

Realizacija

Viri financiranja                Vrednost v EUR*             Vrednost v %
Lastna sredstva                 21.888,82                            10,00
Višina sofinanciranja      196.999,38                           90,00
Skupaj                                218.888,20                         100,00

97,28% realizacija

  • Predstavitev končnih storitev/izdelkov, ki smo jih izvedli v okviru projekta Pro-turist

- Tržna analiza in turistični trendi
- Strategija razvoja ITP, turistične ponudbe in promocije turizma v regiji Pomurje skozi digitalna orodja
- 12 video posnetkov za promocijo regije, 9 klasičnih video posnetkov max. dolžine 2,5 min in 3 VR video vsebine (360 stopinjski videi)
- 9 klasičnih video posnetkov dolžine 30 sekund
- Bannerji
- Youtube oglasi
- Facebook in Instagram oglasi
- Image fotografije (preko 100)
- Nadgradnja spletne strani visitpomurje.eu

9 klasičnih video posnetkov za promocijo regije in 3 VR

Zdraviliški turizem I Podeželski turizem I Eko turizem I Kulturni turizem I Festivalski, sejemski turizem I Športni turizem I Gastronomski turizem I Lovni turizem I Družinski turizem I Jeruzalem 360 ° I Moravske Toplice - Terme 360 ° I Vinarium 360 °