IE 8 !!! or lower
24. 1.5°C-0°C
25. 1.6°C0°C
26. 1.3°C1°C

SLOVENIA GREEN

ZELENE NOVICE

OB DNEVU SLOVENSKE HRANE - PROJEKT TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (15. 11. 2019)

Projekt tradicionalni slovenski zajtrk osvešča o pomenu rednega in zdravega prehranjevanja, kamor sodi tudi pomembna zdrava navada, da dan začnemo z zdravim zajtrkom. Poseben pomen daje projekt domači, lokalno pridelani hrani slovenskega porekla. Otroci bodo v šolah v okviru navedene akcije tako zajtrkovali jedi pridelane v Sloveniji.

V vseslovenski akciji Tradicionalni slovenski zajtrk so sodelovale vse vzgojnoizobraževalne enote vrtcev in osnovnih šol iz območja občine Moravske Toplice.

Iz Hiše Tara in čebelarstvo so nam posredovali fotografijo tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki so ga ponudili svojim gostom.

Več o projektu Tradicionalni slovenski zajtrk

Otroci Vrtca Bogojina so se ob Dnevu slovenske hrane seznanili s postopkom izdelave bučnega olja, ki zajema čiščenje buč, sušenje bučnega semena, stiskanje semena in pridelavo bučnega olja. Za nagrado so se na koncu okrepčali z lastnoročno izdelanimi pereci in lastnoročno stiskanim bučnim oljem. O lokalno pridelani hrani, ki je temelj naše turistične ponudbe, je potrebno ozaveščati že otroke. Aplavz za vse malčke (in vzgojiteljice) za uspešno izvedbo! (V projektu so sodelovali otroci 2. starostnega obdobja enote Bogojina v sklopu Vrtci občine Moravske Toplice. Sodelovalo je 21 otrok in strokovne delavke Marjana Kolar, Blanka Tomašić, Martina Gjerek in Milena Forjan)

OB SVETOVNEM DNEVU HRANE (16. oktober)

Povabilo k sodelovanju k promocijski akciji »SKUPAJ PROMOVIRAJMO LOKALNO HRANO – PROMOCIJA LOKALNE PRIDELAVE V FOTOGRAFIJI«

Svetovni dan hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra, v okviru Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) letos poteka pod sloganom »Naša dejanja so naša prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote.«

Poleg globalnega ozaveščanja in izvajanja aktivnosti za zmanjšanje lakote v svetu, je tokrat v ospredju tudi opomin na zagotavljanje raznolike in kakovostne hrane za vse.

Ustrezna promocija lokalne hrane in domač, osveščen ter informiran potrošnik so ključni temelji za uspeh in konkurenčnost lokalno pridelane hrane. Na možnost izbire kakovostne hrane na krožnikih lahko posamezniki vplivamo kot potrošniki, ki si pri nakupih vzamemo čas, kupujemo bolj preudarno in lokalno pridelana živila. Priložnostno lahko skupaj ustrezneje osveščamo o pomembnosti kupovanja lokalno pridelane hrane in izbire kakovostno pridelanih živil.

Stop zavrženi hrani

Ob tej priložnosti je potrebno opozoriti  tudi na prekomerne količine zavržene hrane.  Samo v Sloveniji zavržemo okoli 131.000 ton hrane, kar je okoli 64 kilogramov na prebivalca. Največ hrane zavržemo v gospodinjstvih. Zavrženo hrano prav tako lahko zmanjšamo s svojim vedenjem in spremembo nakupovalnih navad, da se odločimo za trajnostno pripravo jedi,  porabo hrane ustrezneje načrtujemo in pametneje uporabimo tudi ostanke oziroma vse sestavine.

Kakšen je naš odnos do hrane kot dragocene dobrine?

Obilo obdelovalnih kmetijskih površin na območju občine Moravske Toplice zagotavlja občanom in drugim oskrbo s kakovostno hrano domačega lokalnega izvora. Zaradi tega bodimo domačini iz občine Moravske Toplice ponosni kmetje, vinogradniki, sadjarji, vrtnarji! Ponosni na svoj pridelek, delo svojih rok, in na ljubezen do dela, ki se odraža v pridelku …

Na vse navedeno nas zelo zgovorno opozarjajo naslednji dnevi:

15. oktober – Svetovni dan kmetic

16. oktober – Svetovni dan hrane

3. petek v novembru - Dan slovenske hrane (akcija Tradicionalni slovenski zajtrk)

 

Sodelujte v naši skupni akciji »SKUPAJ PROMOVIRAJMO LOKALNO HRANO  - PROMOCIJA LOKALNE PRIDELAVE V FOTOGRAFIJI«

Kot občan in hkrati posameznik, kupec in pridelovalec imate možnost, da v akciji »Skupaj promovirajmo lokalno hrano – promocija lokalne pridelave v fotografiji« sodelujete tudi vi.

Kako sodelovati? Posredujte nam vašo fotografijo na temo lokalne hrane ali pridelka. Zbiramo fotografije na temo spodbujanja trajnostnega kmetijstva (pridelave/predelave mleka, mesa, sadja, vrtnin, žit, grozdja za vino, medu, obdelovanje njiv, plodovi, pridelki idr.), kakovostne domače hrane, zdravega prehranjevanja v javnih ustanovah (vrtcih in šolah), pa tudi pri gostinskih ponudnikih.

Zakaj sodelovati? Ker ste ponosni na svoj pridelek in uživate plodove svojega dela na poljih, vinogradih, sadovnjakih – vabljeni k sodelovanju!

Fotografije nam posredujte na e-naslov: info@moravske-toplice.com (ne pozabite pripisati imena in priimka avtorja fotografije oziroma kdo je pripravil jed, pridelek). Foto kolaž  z navedbo avtorja bomo objavili na spletni strani TIC Moravske Toplice in na facebook strani TIC Moravske Toplice.

V Moravskih Toplicah spodbujamo lokalno pridelavo hrane na turističnih tržnicah, kjer se predstavljajo lokalni pridelovalci in predelovalci.

Lokalna hrana v vrtcih in šolah

V občini Moravske Toplice se zavedamo pomena vključevanja lokalno pridelane hrane na jedilnike v vrtcih in šolah ter v gostinskih obratih oziroma hotelih. Namen akcije je tudi povečati delež lokalnih izdelkov v prehrani navedenih deležnikih, v prihodnje pa tudi z organizacijo zelene nabavne verige.

BOGATA ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA DESTINACIJE MORAVSKE TOPLICE

Destinacija Moravske Toplice se ponaša z bronastim trajnostnim znakom Slovenia Green tudi zaradi izjemne zakladnice kulturne dediščine. Ker je območje Občine Moravske Toplice izredno bogato z arheološkimi najdišči od prazgodovine do srednjega veka, je posebno pozornost potrebno nameniti tudi večkrat spregledanemu področju arheologije.  V registru nesnovne kulturne dediščine je na območju destinacije vpisanih kar 28 arheoloških enot.

Antične gomile so neme priče izredne intenzivne poselitve v rimskem obdobju. Antične gomile so grobišča, v katera so polagali posmrtne ostanke pokojnika, ki so ga predhodno sežgali in nato na pepel navažali zemlji (Vučja Gomila ima 6 gomil, več jih je v gozdu pri Bukovnici, v Čikečki vasi, Bogojini, Na Ivancih...)

Ljubitelje arheologije vabimo v Pomurski muzej Murska Sobota, kjer si lahko ogledate stalno razstavo Rimska doba in od blizu spoznate arheološko bogato območje destinacije Moravske Toplice.

OB SVETOVNEM DNEVU ŽIVALI (5. oktober) - PRVA RAZSTAVA O NETOPIRJIH V KANČEVCIH

Ste vedeli, da na območju občine Moravske Toplice (predvsem na območju vasi na Goričkem, ki se uvrščajo v območje Krajinskega parka Goričko), najdemo kar nekaj redkih in zanimivih živali:

Ptice (bela štorklja, smrdokavra, rjavi srakoper, prepelica, veliki skovik)
Žuželke (številne vrste metuljev (travniški postavnež, močvirski cekinček, temni in strašničin mravljiščar)
Hrošči (rogač)
Dvoživke (navadni pupek, hribski urh, zelena rega)
Sesalci (vidra, mali podkovnjak)
Plazilci (zelenec)

Najbolj reprezentativne zaščitene živali z območja občine Moravske Toplice so netopir mali podkovnjak (Kančevci) metulj travniški postavnež (Motvarjevci, Lončarovci, Središče), bela štorklja (Prosenjakovci, Tešanovci idr.), hribski škrjanec (Središče), smrdokavra (Selo, Fokovci, Vučja Gomila, Lončarovci)

V KANČEVCIH ODPRTA PRVA STALNA RAZSTAVA O NETOPIRJIH

Ali ste vedeli, da v občini Moravske Toplice, v nekdanji šoli v Kančevcih lahko obiščete prvo stalno razstavo o netopirjih z naslovom "PreŽiveti z netopirji"? Več informacij o razstavi najdete na povezavi

ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA
Slavnostna podelitev znaka Slovenia Green Občini Moravske Toplice

Zeleni dan slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija s soorganizatorji priredila 22. maja 2019 v Rogaški Slatini, na dan, ko obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti. V okviru osrednjega slovenskega trajnostnega dogodka so novim nosilcem podelili znake Slovenia Green, med katere se z bronastim  znakom uvršča tudi Občina Moravske Toplice.

Na letošnjem dogodku so trajnostni znak podelili 24 novim nosilcem znaka Slovenia Green, od tega 11 destinacijam, 12 nastavitvenim ponudnikom in enemu parku. Udeleženci dogodka so podpisali t.im. »Vodno zavezo«, s katero so izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode.

Več informacij

Celotna galerija fotografij

Moravske-Toplice---zelena-destinacija.doc

ZELENI KOORDINATOR

Naloge koordinatorja vključujejo:

- Vodenje vseh korakov.
- Udeležbo na podpornih delavnicah.
- Načrtovanje zbiranja podatkov
-  Vnašanje podatkov na spletno platformo.
- Informiranje deležnikov v destinaciji
- Upravljanje celotnega procesa in nadaljnjih izboljšav.
- Poročanje.
- Komunikacijo z upravljalcem (STO) in akreditiranim partnerjem (GP).

SKLEP--Imenovanje-koordinatorja.pdf

ZELENA EKIPA

V Zeleni ekipi so običajno predstavniki organizacij, podjetij in posamezniki iz destinacije, ki so vključeni v turistično industrijo in imajo v njej interes. Poleg predstavnikov zasebnega sektorja in organizacije za upravljanje destinacije so v skupino vključeni ponudniki javnih storitev ter oddelki lokalnih oblasti,  ki  so  odgovorni  za  zaposlovanje,  gospodarsko  rast,  načrtovanje,
zaščitena območja in okolje.

Zapisnik---prvo-srecanje-Zelene-ekipe-4.10.2018.pdf

Vabilo-na-1.-delovni-sestanek-Zelene-ekipe.pdf

Imenovanje-Zelene-ekipe.pdf

PODPIS ZELENE POLITIKE

Zelena politika slovenskega turizma opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma,
da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave.
Destinacija podpiše Zeleno politiko slovenskega turizma.
Podpisnik je župan ali izjemoma direktor organizacije prijaviteljice.

Dne 21. septembra 2018 dopoldan je v sejni sobi Občine Moravske Toplice potekala novinarska konferenca, kot uvod v festival 'Zvitorepec se vrača domov'. Ob tej priložnosti je župan Občine Moravske Toplice, g. Alojz Glavač, podpisal tudi Zeleno politiko v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za pridobitev znaka Slovenia Green.

S  podpisom  Zelene  politike  slovenskega  turizma  je Občina Moravske Toplice sprejela 10  trajnostnih  načel,  s  katerimi  se  je zavezala k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

PR-sporočilo-Podpis-Zelene-politike-SLOVENIA-GREEN.pdf

ANKETNI VPRAŠALNIKI

Na poti do pridobitve znaka Sovenia Green Občina Moravske Toplice potrebuje tudi pomoč oziroma mnenje lokalnega prebivalstva, turistov in ponudnikov turističnih storitev iz Občine Moravske Toplice.
Vljudno vas prosimo, da si vzemite nekaj minut časa in izpolnite pričujočo spletno anketo.
 

ANKETA ZA OBČANE/PREBIVALCE

ANKETA ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO

ANKETA ZA OBISKOVALCE/TURISTE

Anketa za obiskovalce/turiste - DE

Anketa za obiskovalce/turiste ENG

ANALIZE

Zapotrebe procesa pridobivanja znaka smo ustvarili dokumenta:

- Analiza stanja - Vpliv turizma na vire v destinaciji Moravske Toplice

- Analiza anketnih vprašalnikov

Analiza stanja-Vpliv 15.1.2019.pdf

ANALIZA_ANKET_30.11.2018.pdf

DESTINACIJA MORAVSKE TOPLICE PREJELA BRONASTI ZNAK SLOVENIA GREEN

   

 

Slovenska turistična organizacija (STO) je 27. marca 2019 razglasila prejemnike znaka Slovenia Green, med letošnjimi novimi imetniki znaka je 11 destinacij in en krajinski park.

Med prejemniki bronastega znaka je tudi destinacija Moravske Toplice.

Več informacij- STO

Destinacija Moravske Toplice

Vstop-destinacije-Moravske-Toplice-v-Zeleno-shemo---OBVESTILO.pdf