IE 8 !!! or lower
25. 8.26°C17°C
26. 8.25°C18°C
27. 8.27°C20°C

SLOVENIA GREEN

DESTINACIJA MORAVSKE TOPLICE PREJELA BRONASTI ZNAK SLOVENIA GREEN

   

 

Slovenska turistična organizacija (STO) je 27. marca 2019 razglasila prejemnike znaka Slovenia Green, med letošnjimi novimi imetniki znaka je 11 destinacij in en krajinski park.

Med prejemniki bronastega znaka je tudi destinacija Moravske Toplice.

Več informacij- STO

Destinacija Moravske Toplice

Vstop-destinacije-Moravske-Toplice-v-Zeleno-shemo---OBVESTILO.pdf

ZELENE NOVICE

BOGATA ARHEOLOŠKA DEDIŠČINA DESTINACIJE MORAVSKE TOPLICE

Destinacija Moravske Toplice se ponaša z bronastim trajnostnim znakom Slovenia Green tudi zaradi izjemne zakladnice kulturne dediščine. Ker je območje Občine Moravske Toplice izredno bogato z arheološkimi najdišči od prazgodovine do srednjega veka, je posebno pozornost potrebno nameniti tudi večkrat spregledanemu področju arheologije.  V registru nesnovne kulturne dediščine je na območju destinacije vpisanih kar 28 arheoloških enot.

Antične gomile so neme priče izredne intenzivne poselitve v rimskem obdobju. Antične gomile so grobišča, v katera so polagali posmrtne ostanke pokojnika, ki so ga predhodno sežgali in nato na pepel navažali zemlji (Vučja Gomila ima 6 gomil, več jih je v gozdu pri Bukovnici, v Čikečki vasi, Bogojini, Na Ivancih...)

Ljubitelje arheologije vabimo v Pomurski muzej Murska Sobota, kjer si lahko ogledate stalno razstavo Rimska doba in od blizu spoznate arheološko bogato območje destinacije Moravske Toplice.

ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA
Slavnostna podelitev znaka Slovenia Green Občini Moravske Toplice

Zeleni dan slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija s soorganizatorji priredila 22. maja 2019 v Rogaški Slatini, na dan, ko obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti. V okviru osrednjega slovenskega trajnostnega dogodka so novim nosilcem podelili znake Slovenia Green, med katere se z bronastim  znakom uvršča tudi Občina Moravske Toplice.

Na letošnjem dogodku so trajnostni znak podelili 24 novim nosilcem znaka Slovenia Green, od tega 11 destinacijam, 12 nastavitvenim ponudnikom in enemu parku. Udeleženci dogodka so podpisali t.im. »Vodno zavezo«, s katero so izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode.

Več informacij

Celotna galerija fotografij

ZELENI KOORDINATOR

Naloge koordinatorja vključujejo:

- Vodenje vseh korakov.
- Udeležbo na podpornih delavnicah.
- Načrtovanje zbiranja podatkov
-  Vnašanje podatkov na spletno platformo.
- Informiranje deležnikov v destinaciji
- Upravljanje celotnega procesa in nadaljnjih izboljšav.
- Poročanje.
- Komunikacijo z upravljalcem (STO) in akreditiranim partnerjem (GP).

SKLEP--Imenovanje-koordinatorja.pdf

ZELENA EKIPA

V Zeleni ekipi so običajno predstavniki organizacij, podjetij in posamezniki iz destinacije, ki so vključeni v turistično industrijo in imajo v njej interes. Poleg predstavnikov zasebnega sektorja in organizacije za upravljanje destinacije so v skupino vključeni ponudniki javnih storitev ter oddelki lokalnih oblasti,  ki  so  odgovorni  za  zaposlovanje,  gospodarsko  rast,  načrtovanje,
zaščitena območja in okolje.

Zapisnik---prvo-srecanje-Zelene-ekipe-4.10.2018.pdf

Vabilo-na-1.-delovni-sestanek-Zelene-ekipe.pdf

Imenovanje-Zelene-ekipe.pdf

PODPIS ZELENE POLITIKE

Zelena politika slovenskega turizma opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma,
da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave.
Destinacija podpiše Zeleno politiko slovenskega turizma.
Podpisnik je župan ali izjemoma direktor organizacije prijaviteljice.

Dne 21. septembra 2018 dopoldan je v sejni sobi Občine Moravske Toplice potekala novinarska konferenca, kot uvod v festival 'Zvitorepec se vrača domov'. Ob tej priložnosti je župan Občine Moravske Toplice, g. Alojz Glavač, podpisal tudi Zeleno politiko v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za pridobitev znaka Slovenia Green.

S  podpisom  Zelene  politike  slovenskega  turizma  je Občina Moravske Toplice sprejela 10  trajnostnih  načel,  s  katerimi  se  je zavezala k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

PR-sporočilo-Podpis-Zelene-politike-SLOVENIA-GREEN.pdf

ANKETNI VPRAŠALNIKI

Na poti do pridobitve znaka Sovenia Green Občina Moravske Toplice potrebuje tudi pomoč oziroma mnenje lokalnega prebivalstva, turistov in ponudnikov turističnih storitev iz Občine Moravske Toplice.
Vljudno vas prosimo, da si vzemite nekaj minut časa in izpolnite pričujočo spletno anketo.
 

ANKETA ZA OBČANE/PREBIVALCE

ANKETA ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO

ANKETA ZA OBISKOVALCE/TURISTE

Anketa za obiskovalce/turiste - DE

Anketa za obiskovalce/turiste ENG

ANALIZE

Zapotrebe procesa pridobivanja znaka smo ustvarili dokumenta:

- Analiza stanja - Vpliv turizma na vire v destinaciji Moravske Toplice

- Analiza anketnih vprašalnikov

Analiza stanja-Vpliv 15.1.2019.pdf

ANALIZA_ANKET_30.11.2018.pdf