IE 8 !!! or lower
21. 3.12°C-2°C
22. 3.14°C1°C
23. 3.17°C3°C

SLOVENIA GREEN

Zelena shema slovenskega turizma

JZ TIC Moravske Toplice je v sodelovanju z Občino Moravske Toplice prijavil destinacijo Moravske Toplice na četrti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. 
 
S pridobljenim znakom Slovenia Green Destination se želimo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.
 
 

Vstop-destinacije-Moravske-Toplice-v-Zeleno-shemo---OBVESTILO.pdf

ZELENI KOORDINATOR

Naloge koordinatorja vključujejo:

- Vodenje vseh korakov.
- Udeležbo na podpornih delavnicah.
- Načrtovanje zbiranja podatkov
-  Vnašanje podatkov na spletno platformo.
- Informiranje deležnikov v destinaciji
- Upravljanje celotnega procesa in nadaljnjih izboljšav.
- Poročanje.
- Komunikacijo z upravljalcem (STO) in akreditiranim partnerjem (GP).

SKLEP--Imenovanje-koordinatorja.pdf

ZELENA EKIPA

V Zeleni ekipi so običajno predstavniki organizacij, podjetij in posamezniki iz destinacije, ki so vključeni v turistično industrijo in imajo v njej interes. Poleg predstavnikov zasebnega sektorja in organizacije za upravljanje destinacije so v skupino vključeni ponudniki javnih storitev ter oddelki lokalnih oblasti,  ki  so  odgovorni  za  zaposlovanje,  gospodarsko  rast,  načrtovanje,
zaščitena območja in okolje.

Zapisnik---prvo-srecanje-Zelene-ekipe-4.10.2018.pdf

Vabilo-na-1.-delovni-sestanek-Zelene-ekipe.pdf

Imenovanje-Zelene-ekipe.pdf

PODPIS ZELENE POLITIKE

Zelena politika slovenskega turizma opredeljuje temeljno zavezo slovenskega turizma,
da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave.
Destinacija podpiše Zeleno politiko slovenskega turizma.
Podpisnik je župan ali izjemoma direktor organizacije prijaviteljice.

Dne 21. septembra 2018 dopoldan je v sejni sobi Občine Moravske Toplice potekala novinarska konferenca, kot uvod v festival 'Zvitorepec se vrača domov'. Ob tej priložnosti je župan Občine Moravske Toplice, g. Alojz Glavač, podpisal tudi Zeleno politiko v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za pridobitev znaka Slovenia Green.

S  podpisom  Zelene  politike  slovenskega  turizma  je Občina Moravske Toplice sprejela 10  trajnostnih  načel,  s  katerimi  se  je zavezala k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

PR-sporočilo-Podpis-Zelene-politike-SLOVENIA-GREEN.pdf

ANKETNI VPRAŠALNIKI

Na poti do pridobitve znaka Sovenia Green Občina Moravske Toplice potrebuje tudi pomoč oziroma mnenje lokalnega prebivalstva, turistov in ponudnikov turističnih storitev iz Občine Moravske Toplice.
Vljudno vas prosimo, da si vzemite nekaj minut časa in izpolnite pričujočo spletno anketo.
 

ANKETA ZA OBČANE/PREBIVALCE

ANKETA ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO

ANKETA ZA OBISKOVALCE/TURISTE

Anketa za obiskovalce/turiste - DE

Anketa za obiskovalce/turiste ENG

ANALIZE

Zapotrebe procesa pridobivanja znaka smo ustvarili dokumenta:

- Analiza stanja - Vpliv turizma na vire v destinaciji Moravske Toplice

- Analiza anketnih vprašalnikov

Analiza stanja-Vpliv 15.1.2019.pdf

ANALIZA_ANKET_30.11.2018.pdf