IE 8 !!! or lower
8. 12.4°C4°C
9. 12.5°C5°C
10. 12.4°C1°C

TELE-KA-LAND

TELE-KA-LAND Obmejna doživetja, brezmejne pustolovščine

Projekt je bil odobren v okviru 3. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Prednostna os 1 – PRIVLAČNA REGIJA (Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine)

Trajanje projekta: 1.1.2018 – 31.12.2020

Vodilni partner: Občina Nagyrecse (Nagyrécse Község Önkormányzata)

Projektni partnerji: Občina Magyarszerdahely (Magyrszerdahely Község Önkormányzata), TIC Moravske Toplice, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Univerza Pannon Nagykanizsa (Pannon Egyetem)

Vrednost projekta: 399.315,12 € ESRR

Glavni cilj projekta: Zaradi pomanjkanja atraktivnih turističnih storitev za družine z otroki, je potrebno urediti turistične znamenitosti namenjene tej ciljni skupini na čezmejnem območju. Na podlagi rezultatov prejšnjega projekta 5 poštnih kočij, se bo v obmejni regiji razvil manjkajoči turistični produkt. Vzpostavila se bo TELE-KA-LAND mreža Pravljičnih parkov, zato bo regija bolj vabljiva za različne generacije. Z novim produktom želimo pridobiti več gostov, privabiti jih v območje za daljši čas in jim zagotoviti storitve na visoki ravni.