IE 8 !!! or lower
8. 12.4°C4°C
9. 12.5°C5°C
10. 12.4°C1°C

Kulturna pestrost

Sakralna dediščina – cerkve

Cerkev sv. Nikolaja in Device Marije, Selo
Romanska rotunda

Majhno okroglo svetišče v vasici Selo na obrobju vzhodnega Goričkega ima med prekmurskimi umetnostnimi spomeniki prav posebno mesto. Rotunda naj bi nastala pred prvo polovico 13. stoletja (1205–1235).

Legenda pravi, da naj bi cerkev sprva pripadala templjarjem. Poleg izjemne romanske arhitekturne pričevalnosti se je v okrogli cerkvici (rotundi) ohranilo dvoje plasti stenskih slikarij, kar ji daje nadregionalni pomen.

Okroglo svetišče imamo zaradi značilnosti gradnje za preostanek domnevno obsežnejšega srednjeveškega stavbnega kompleksa. Od prve poslikave se je ohranila kompozicija, ki upodablja pohod in poklon treh kraljev; domnevno naj bi nastala v 1. tretjini 14. stoletja. Umetnostni značaj sporoča tudi likovna upodobitev Kristusovega pasijona v fresko tehniki, nastala okrog leta 1400. Vstop v rotundo simbolično označuje Kristusov prihod v Jeruzalem – zakaj, vam razkrijemo, ko obiščete rotundo.

ROMANSKA ROTUNDA Z DIGITALNIM DOŽIVETJEM

Sprehodite se po pomembnem arhitekturnem spomeniku Severovzhodne Slovenije ali romanski cerkvi iz 13. stoletja. Dobrodošli v srednjeveški romanski rotundi na Goričkem v vasici Selo. Okoliščine nastanka okrogle srednjeveške cerkvice še danes niso povsem jasne, po legendi naj bi sprva pripadala templjarjem. Doživite vodeni ogled romanske rotunde, dopolnjen z digitalnim doživetjem.

HIGHLIGHTS

- Edinstvena poslikava kupole
- Spoznajte srednjeveški umetnostni značaj in gotsko likovno upodobitev Kristusovega pasijona v fresko tehniki
- Digitalno dopolnjeno doživetje rotunde
- Začutite energijo energetskega območja v regiji

Trajanje: 30-45 minut
Skupina: 1-30 oseb

Informacije za obiskovalce
Oddaljenost od Moravskih Toplic: Selo, 11 km
Zloženko o romanski rotundi dobite v TIC Selo v neposredni bližini rotunde oziroma v TIC Moravske Toplice.

Informacije
Vodeni ogled cerkve izvaja TIC Moravske Toplice (podružnica Selo).
Najave ogledov: +386 (0)41 344 464, +386 2 538 15 20
E: ticselo@moravske-toplice.com, info@moravske-toplice.com


Cerkev Gospodovega vnebohoda, Bogojina
Plečnikova cerkev

Bogojanska cerkev (1924–1927) arhitekta Jožeta Plečnika sodi med najmodernejše cerkvene stavbe v Evropi. Vrhunska arhitektura, ki dovršeno povezuje staro z novim, je bila ustvarjena prav za ta prekmurski del zemlje. Bogojinčan Franc Bajlec, ki je obiskoval tedanjo Plečnikovo šolo, je svojega profesorja obvestil o želji župnika Ivana Baše in Bogojinčanov po novi cerkvi. Snežno beli stavbi domačini radi pravijo »bela golobica«. S svojo nenavadno podobo obiskovalca že od daleč pozdravlja okrogel zvonik, ki je poleg stropa, okrašenega z lokalnimi, ročno izdelanimi lončarskimi izdelki, prava posebnost in paša za oči.

V Plečnikovi mojstrovini v Bogojini občutite ozračje miru, spokojnosti in zbranosti. Plečnik se je gradnje cerkve v Bogojini lotil z vsem spoštovanjem do prednikov in Prekmurja, ki mu je postalo ljubo. Upošteval je pokrajinsko stavbarsko tradicijo in uporabil sestavine starokrščanske arhitekture (kamniti stebri, raven lesen strop).

Informacije za obiskovalce
Oddaljenost od Moravskih Toplic: Bogojina, 6 km
Ogled cerkve je mogoč po dogovoru z župniščem v Bogojini.

Informacije
Župnišče Bogojina
T: +386 2 547 92 50

Cerkev sv. Martina, Martjanci

Po sv. Martinu, zavetniku župnije in vasi, so poimenovali tudi gotsko cerkev iz 14. stoletja, ki jo je zgradil in poslikal Janez Akvila iz Radgone; njegove freske najdete v prezbiteriju. Ohranjena je tudi njegova lastna podoba, ki sodi med najstarejše slikarske avtoportrete v evropski umetnosti.

Prav freske dajejo svetišču nadregionalni pomen. Župnijsko cerkev zaznamuje burna in bogata zgodovina v poznejših stoletjih, zato gre za mogočen spomenik, ki ohranja izvirno umetnostno istovetnost minulih časov.

Informacije za obiskovalce
Oddaljenost od Moravskih Toplic: Martjanci, 2 km
Ogled cerkve je mogoč po dogovoru z župniščem v Martjancih.

Informacije
Župnišče Martjanci
T: +386 2 538 15 73
M: +386 31 659 628

Evangeličanska cerkev Dobrega pastirja Jezusa, Moravske Toplice

Leta 1889 so kupljeni dvorec, ki je stal na zemljišču današnje cerkve, preuredili v cerkev, šolo, župnišče in stanovanje za organista. Kmalu pa se je izkazalo, da preurejeni dvorec ni najbolj primeren ne za cerkev, ne za šolo in ne za stanovanje, in leta 1913 se je porodila misel o zidavi nove cerkve. Nekaj let kasneje so se domačini odločili, da k obstoječi cerkvi prizidajo stolp.

Leta 1960 so verniki iz še uporabne opeke na mestu zdaj že popolnoma porušenega dvorca začeli zidati cerkev. V tem času so maše potekale v gasilskem domu v Moravcih. Ob pomoči švedske cerkve in veliki požrtvovalnosti domačih vernikov je bila cerkev 1962 predana namenu.

Cerkev Evangeličanske cerkvene občine Moravske Toplice sedaj sestavljata neogotski zvonik iz leta 1925 in ladja iz leta 1962. Ladjo pokriva dvokapnica, steno pa členijo visoka, polkrožno zaključena okna.
Od leta 2005 cerkev krasi zidna slika – freska, ki je delo akademskega slikarja Nikolaja Beera iz Izlak in ponazarja Jezusa z ovčicami.

Poleg bogoslužja v slovenščini, ki poteka vsako nedeljo in na cerkvene praznike ob 10. uri, je ob nedeljah ob 9.15 tudi krajše bogoslužje v nemščini.

Informacije za obiskovalce
Oddaljenost od Moravskih Toplic: 0 km
Ogled cerkve je mogoč po dogovoru z evangeličanskim župniščem v Moravskih Toplicah.

Informacije
Evangeličanska cerkvena občina Moravske Toplice
T: +386 2 538 13 23
M: +386 41 689 191

Župnijska cerkev sv. Benedikta na Goričkem v Prekmurju

Cerkev privablja vernike treh obmejnih narodov: Madžare, Avstrijce in Slovence. Bedenički breg je imenovan po benediktincih, ki so imeli tu domnevno svoj samostan. Z gotovostjo lahko trdimo, da je na tem mestu v Kančevcih cerkev stala že v 11. in 12. stoletju. Sedanja cerkev je bila leta 1896 skoraj povsem prenovljena, prav gotovo na temeljih cerkve, ki jo omenjajo starejši zapisi. Ostanek meter debelega opečnatega zidu, ki deloma poteka skozi današnjo kančevsko cerkev, bi bil lahko del temeljev severne stene prvotne cerkve oz. opatije. Odkriti poznosrednjeveški grobovi v cerkveni ladji so najverjetneje ostanek pokopališča. Sedanja cerkev tako rekoč stoji na nekdanjem pokopališču.

Arheološka izkopavanja v ladji in apsidi kančevske cerkve še niso končana. Poleg srednjeveških grobov so bili v cerkveni ladji odkriti tudi srebrni novci iz 16. in 17. stoletja, fragmenti srednjeveške keramike in stekla ter železni žeblji.

Informacije za obiskovalce
Oddaljenost od Moravskih Toplic: Kančevci, 11 km
Ogled cerkve je mogoč po dogovoru z župniščem v Kančevcih oziroma z Domom duhovnosti Kančevci.

Informacije
Župnišče Kančevci/Dom duhovnosti Kančevci
M: +386 40 220 972
T: +386 2 554 11 38
E: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si