IE 8 !!! or lower
8. 12.4°C4°C
9. 12.5°C5°C
10. 12.4°C1°C

Referenčni projekti

Referenčni projekti

Doživetja panonske gostoljubnosti

Med letoma 2003 in 2004 projekt "Doživetja panonske gostoljubnosti" (razpis PHARE CBC Slovenija-Madžarska, programsko leto 2001), katerega rezultati so bili razvoj skupne ponudbe in nove skupne blagovne znamke majhnih ponudnikov ter mreža promocijskih centrov in promocijski film.

Raj za kolesarje

Med letoma 2005 in 2006 projekt "Raj za kolesarje" (razpis Skupni sklad za male projekte Slovenija-Madžarska 2003), katerega rezultati so bili raziskan trg in analiza ponudbe kolesarskih poti, ogled dobre prakse, vrisovanje poti v mapo, promocijske aktivnosti, postavitev kolesarskih tabel po začrtanih in osnovanih novih kolesarskih poteh po Pomurju in na Madžarskem ter zemljevid – zloženka kolesarskih poti v štirih jezikih.

S kolesom skozi dve dolini - Carpe Diem

Med letoma 2006 in 2007 je TIC Moravske Toplice izvajal že tretji čezmejni projekt z naslovom "S kolesom skozi dve dolini - Carpe Diem"

(razpis Program pobude Skupnosti Interreg IIIA Sosedski program Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006), ki je povezal turistične ponudnike Pomurja in Porabja s prenovljeno spletno stranjo, novim zemljevidom, kolesarsko povezavo in postajališči ter prireditvami, ki ohranjajo ljudsko izročilo ter kulturno dediščino in še čem. 

Med projektom je bilo pripravljeno obenem tudi promocijsko gradivo kot končni izdelek za turiste. Naloga promocijskega gradiva, ki smo ga pripravili, je v prvi vrsti informirati turiste o znamenitostih našega območja in jim omogočiti izpolnjen oddih v naši občini oziroma pokrajini. 

Doživetje panonske gastronomije

Med letoma 2009 in 2012 je Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota kot vodilni partner skupaj s partnerji: Društvom za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot in TIC Moravske Toplice na slovenski strani ter Trgovinsko in industrijsko zbornico županije Vas, Društvom Vinske ceste v županiji Zala in Neprofitno organizacijo Panonskih lokalnih proizvodov z madžarske strani, bila uspešna na 1. javnem razpisu za izbor projektov v okviru Operativni program Slovenija - Madžarska 2007-2013 s projektom »Doživetje panonske gastronomije«. 

Z uspešnim kandidiranjem smo si pridobili 85-odstotno sofinanciranje stroškov projekta s strani Evropske unije, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in 10-odstotno nacionalno sofinanciranje iz sredstev Republike Slovenije. Pet odstotkov vrednosti projekta smo si zagotoviti iz lastnih sredstev.

Čezmejna regija je ponudila svojo bogato in specifično kulinarično ponudbo na tradicionalen ali sodoben način, v verigo je vključila domače pridelovalce in predelovalce ter obiskovalce usmerila tudi na druge zanimivosti v okolici. 

Aktivnosti projekta: Dvig kakovosti gostinske ponudbe, vrhunska kulinarična ponudba dobrot regije, razvoj skupnih čezmejnih izdelkov in razvoj novih kulinaričnih produktov ter izdelan čezmejni kulinarični zemljevid. Ciljne skupine so bili gostinci, ki so pripravljeni dvigniti gastronomsko kvaliteto in njen nivo tudi ohraniti. 

Popularizacija selanske rotunde

Cikel treh projektov na temo kulturne dediščine, ki so nastali s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo (JPR KD) med leti 2009 in 2011.

Leta 2009 je okviru projekta "Popularizacija selanske rotunde" TIC Moravske Toplice v sodelovanju z dr. Janez Balažicem  izdal 4-jezično zloženko o romanski rotundi, priredil ogled s strokovnim in turističnim vodenjem v romanski rotundi, organiziral strokovno predavanje o romanski arhitekturi ter izvedel kviz za osnovnošolce na temo »Lokalna kulturna dediščina«. 

Popularizacija Plečnikove cerkve v Bogojini

Leta 2010 je v okviru projekta "Popularizacija Plečnikove cerkve v Bogojini" TIC Moravske Toplice v sodelovanju z dr. Damjanom Prelovškom  izdal 4-jezično zloženko o bogojinski cerkvi, priredil strokovno predavanje »Plečnik in sakralna umetnost« in kviz za osnovnošolce z naslovom »Plečnik v Prekmurju«. 

Popularizacija martjanske cerkve

Leta 2011 je v okviru projekta "Popularizacija martjanske cerkve" TIC Moravske Toplice v sodelovanju z dr. Janezom Balažicem izdal 4-jezično zloženko o martjanski cerkvi, priredil strokovno ekskurzijo »Po poteh Janeza Akvile (Velemér-Turnišče-Martjanci-Bad Radkersburg)« in izvedel kviz za osnovnošolce na temo »Janez Akvila in martjanska cerkev«.

Z navedenim projektom smo zaključili triletni cikel projektov in dosegli v začetku zastavljen cilj – popularizirati in promovirati 3 najpomembnejše sakralne spomenike v občini Moravske Toplice. 

Poti dediščine Moravskih Toplic

Leta 2011 je TIC Moravske Toplice projekt, ki je nastal v okviru LAS GORIČKO 2011 in je sofinanciran s sredstvi LEADER, poimenoval »Poti dediščine Moravskih Toplic« z akronimom Zeleno&modro. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 

V okviru projekta je nastala nova blagovna znamka Moravskih Toplic, ki združuje naravne in kulturne atribute območja občine Moravske Toplice kot izhodišča za enoten vizualni nastop na trgu in povečanje možnosti za nadaljnji razvoj območja. Ob izgradnji blagovne znamke sta nastali osrednji promocijski tiskovini – imidž katalog doživetij v Moravskih Toplicah in okoliških vasicah ter žepni zemljevid Moravskih Toplic oziroma občine Moravske Toplice z naslovom Poti dediščine Moravskih Toplic. Z namenom predstavitve nove blagovne znamke so priložnostno nastali še drobni promocijski materiali: mape, vrečke, bloki in majice. Nosilec projekta je TIC Moravske Toplice, ki ob partnerski podpori Občine Moravske Toplice z novo blagovno znamko in z izdanimi predstavitvenimi promocijskimi tiskovinami želi povečati prepoznavnost in privlačnost kraja Moravske Toplice z okolico.

Popularizacija selanske romanske rotunde (s posebnim ozirom na mlajšo populacijo)

Leta 2016 je Moravske Toplice v okviru projekta s področja kulturne dediščine z naslovom Popularizacija selanske romanske rotunde (s posebnim ozirom na mlajšo populacijo), finančno sta ga podprla Ministrstvo za kulturo in Občina Moravske Toplice, poskrbel za pripravo in izdajo učnega gradiva v 4 jezikih na temo selanske romanske rotunde. TIC Moravske Toplice je kot nosilec projekta v slovenskem, angleškem, nemškem in madžarskem jeziku izdal avdio vodnik po rotundi, delovni zvezek, sestavljanko puzzle, igro s kartami spomin ter priložnostno organiziral aktivnosti: ogled rotunde v Selu z avdio vodnikom, delavnico “Z igro do boljše prepoznavnosti selanske romanske rotunde” v izvedbi Pomurskega muzeja Murska Sobota ter delavnico “Kako s socialnimi omrežji populariziramo kulturno dediščino” v izvedbi Društva za Združene narode za Slovenijo.

  •