IE 8 !!! or lower
23. 4.12°C7°C
24. 4.14°C8°C
25. 4.14°C9°C

Društva v občini

Društva iz občine Moravske Toplice

Kulturno umetniško društvo Avgust Gašparič, Vučja Gomila
Vučja Gomila 114, 9208 Fokovci
T: 041 374 851
E: majacigut@gmail.com

Kulturno turistično društvo Tešanovci

Tešanovci 32/b, 9226 Moravske Toplice
T: 041 423 321
E: franc.vitez12@gmail.com
users.volja.net/ktdtesa

Društvo upokojencev Moravske Toplice
T: 040 863 464
E: Ludvik Sočič (tajnik)
sl-si.facebook.com/dumoravsketoplice

Društvo za kulturo, šport in turizem Žlaki, Sebeborci
Sebeborci, 9221 Martjanci
T: 031 555 474
E: majda.andrejek@gmail.com

Kulturno umetniško društvo Jožef Košič, Bogojina
Bogojina 10/a, 9222 Bogojina
T: 041 346 529
E: stanka.sukic@siol.net
sl-si.facebook.com/bogojina

Kulturno turistično društvo Ädy Endre, Prosenjakovci
Muvelodesi Es Turistaegyesulet Ady Endre, Partosfalva

Prosenjakovci 6/a, 9207 Prosenjakovci
T: 031 308 785 (Jožefa Vöröš), E: joza.voros59@gmail.com

Kulturno-turistično društvo "Betlehem" Selo
Selo 32 b
92017 Prosenjakovci
M: 031 646 468 (Sara Šebök)
E: sara.sebok93@gmail.com

Kulturno-turistično društvo ZVON Pordašinci
Pordašinci 10
9207 Prosenjakovci
M: 041 225 382 (Jožica Sapač)
E: bojan.suslek@gmail.com

Pevsko društvo Selo
Selo 32/b
T: 031 329 758
E: makari@siol.com
sl-si.facebook.com/pevskodrustvo.selo

Kulturno turistično društvo Ceker, Fokovci
Fokovci 8, 9208 Fokovci
T: 041 810 902
T: 02 544 10 34
E: davorin.kianec@iol.net

Kulturno turistično društvo Filovci
Filovci 112, 9222 Bogojina
T: 02 547 11 24
T: 051 220 044
E: andrejka.trajbaric@gmail.com
www.filovci.si

Kulturno društvo Jozsef Attila, Motvarjevci
Jozsef Attila Muvelodesi Egyesulet, Szentlaszlo

Motvarjevci 2/a, 9207 Prosenjakovci
T: 041 383 308
E: lidija.dora@gmail.com

Kulturno društvo Antal Ferenc, Središče
Antal Ferenc Muvelodesi Egyesulet, Szerdahely

Središče 36, 9207 Prosenjakovci
T: 051 360 863
E: leonida.sanca@gmail.com

Društvo za ohranitev naravne in kulturne dediščine Selenca, Ivanci
Ivanci, 9222 Bogojina
T: Maja Vogrin, 031 322 502
E: selenca.ivanci@gmail.com, m4ja89@gmail.com
sl-si.facebook.com/selenca.ivanci

Turistično društvo Martin, Martjanci
Martjanci 19, 9221 Martjanci
T: 031 655 320 (Danica Berlak) 
E: danica.berlak@gmail.com
www.tdmartin-martjanci.lrf-pomurje.si/o-nas/

Turistično, kulturno in športno društvo Ivanovci
Ivanovci, 9208 Fokovci
T: 031 612 900
E: ales.siftar@gmail.com

Turistično društvo Bogojina
Bogojina 104/a, 9222 Bogojina
T: 051 318 093 (Anton Casar)
E: casar.ales@siol.net

Društvo Gaj Vinogradniško turistično društvo Filovci
Filovci 452, 9222 Bogojina
T: 031 238 989
E:darinka.tratnjek@siol.net

Vinogradniško sadjarsko društvo Filovci
Filovci 13, 9222 Bogojina
T: 041 733 946
T: 02 547 10 09

Občinska športna zveza Moravske Toplice
Branko Recek, predsednik
Tešanovci 6 a 9226 Moravske Toplice
E: branko.recek@gmail.com
M: +386 (0)41 389 905

Zveza lovskih družin Prekmurja
Ludvik Rituper, predsednik
E: ludvik.rituper@siol.net
M: +386 (0)41 671 038

Gasilska zveza Moravske Toplice
Dušan Grof, predsednik
Martjanci 93 H 9221 Martjanci
E: dusangrof15@gmail.com
M: +386 (0)41 683 973