IE 8 !!! or lower
27. 3.12°C1°C
28. 3.15°C3°C
29. 3.16°C9°C

Novice

24. 2. 2017

Natečaj Snovalec 2017

Vsi tisti, ki za uresničitev svojih turističnih zamisli iščete finančna sredstva in promocijsko podporo, se lahko prijavite na poziv Snovalec. Sredstva - predvideni denarni sklad znaša 15.000 evrov bruto - bo strokovna komisija razdelila med predvidoma tri prejemnike, ki bodo svoje projekte uresničili do novembra letos ter s tem pomembno obogatili slovenski turistični prostor. Lani sta nagrado prejela projekta Fontana Zeleno zlato in Sladkorna čipka, ki sta se tudi uresničila, medtem ko je projekt Sredi fantastičnega ničesar žal ostal neuresničen.

Rok za prijavo na Snovalca je 20. 3. 2017. Na pozivu kandidirate tako, da svojo idejo vpišete na naš portal.

Natančna navodila najdete v besedilu poziva v priponki, kjer je tudi prijavnica. Ne pozabite še na eno obvezno prilogo - izdelan poslovni načrt.

Povezava

23. 2. 2017

E-knjiga o romanski rotundi (izdelek OŠ Fokovci)

V okviru fotografskih delavnic, ki so ob rotundi v Selu potekale pod okriljem OŠ Fokovci, so šolarji pod mentorstvom Silvije Sambt, ter v sodelovanju s Fotoklubom M. Sobota, na osnovi fotografij izdelali fotozgodbo o rotundi, in sicer v obliki e-knjige.

Vabljeni k ogledu e-knjige, najdete jo na povezavi.

10. 2. 2017

Regionalno srečanje DEKD in predstavitev aktivnosti TIC Moravske Toplice od leta 2009 dalje

V Muzeju Špital v Gornji Radgoni je 9. februarja 2017 potekalo Regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna evrospke dediščine.
V okviru izobraževalnega programa, ki ga je priredil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je vključevanje v DEKD predstavil tudi TIC Moravske Toplice, ki je med leti 2009 in 2016 vsako leto na temo popularizacije sakralnih kulturnih spomenikov priredil zanimive aktivnosti. Tako pa bo tudi v letu 2017 ...

6. 2. 2017

UTRINKI: Razstava lutk v Martjancih - projekt Zvitorepec

V Martjancih je v okviru praznovanja letošnjega kulturnega praznika Turistično društvo Martin Martjanci skupaj z izvajalcem PROJEKTA »ZVITOREPEC«, JZ Razvoj Maribor, pripravilo razstavo lutk Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje ter ostale druščine iz stripov Mikija Mustra, nastalih na pravkar zaključenih delavnicah v Vaškem domu Martjanci, katerim je bila priključena tudi razstava izdelkov društva kot priprava na petnajstletnico delovanja.

Razstava je bila na ogled 4. febrarja od 10.00 do 16.00 ure v prostorih Vaškega doma Martjanci, I. nadstropje.

Na kratki slovesnosti je ob 14.00 uri v sejni sobi  s strani izvajalcev bil predstavljen sam projekt, namen, način ter potek izvajanja na lokaciji v Martjancih in v Mariboru.

Razstavljene lutke si bo možno zaradi zanimanja ogledati še do 6.3.2017 v času izvajanja ustvarjalnih delavnic TD Martin, in sicer ob ponedeljkih od 18.00 do 20.00 ure in ob sredah od 17.00 do 20.00 ure v I. nadstropju Vaškega doma Martjanci (prostori bivšega KU Martjanci), za skupine tudi po posebnem dogovoru. Lutke zaenkrat niso naprodaj.

Več o projektu na http://zavod-razvoj.si/zvitorepec/

Za TD Martin Martjanci, Irena Nemeš

12. 1. 2017

Ne spreglejte v 2017: Borovo gostüvanje

9. 1. 2017

Obvestilo: Projekt Zvitorepec

OBVESTILO: PROJEKT ZVITOREPEC

V dvorani Vaškega doma Martjanci se je z ustvarjalnimi delavnicami pričel izvajati projekt »ZVITOREPEC«, ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo.

Izvaja ga neprofitni zavod RAZVOJ Maribor s projektnimi partnerji, saj je v letošnjem letu na            »Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016-2017«, uspešno kandidiral s prijavo projektne vloge »ZVITOREPEC«.

Namen projekta je vzpostavitev medgeneracijskega multikulturno-produkcijskega središča, ki invalidom, enako kot drugim, omogoča:

  • vključevanje v socialno-kulturno okolje kot obiskovalec kulturnih prireditev in/ali ustvarjalnih delavnic;
  • aktivno sodelovanje, kot pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih kulturnih prireditev in/ ali izvedbi ustvarjalnih delavnic;
  • delo in zaposlitev v produkcijskih delavnicah, ki bodo po zaključku operacije organizirane kot zaposlitveni center z zaposlitvijo invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Projektne aktivnosti bodo vključevale dejavnosti različnih vsebin po stripovskih predlogah Mikija Mustra, zlasti po zgodbah njegovih likov Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika.

Posamezne dejavnosti bodo razdeljene v pet delavnic, poleg Martjanec se bodo odvijale tudi v Mariboru, in sicer v različnih časovnih terminih, do 30.6.2017.

Prva delavnica je pričela z delom v naši dvorani Vaškega doma 19. in 20. oktobra vsakokrat od 8.30 ure do 13.30 ure in je bila namenjena likovni pripravi z oblikovanjem osnutkov za izdelavo lutk, scene, spominkov in igrač. Nadaljevanje pa je potekalo od 25. do 28. oktobra, prav tako vsak dan od 8.30 do 13.30 ure. Zanimivo in pestro je bilo predvsem v četrtek 27. oktobra, ko so udeležence na delavnicah obiskali in se seznanili s potekom dela otroci iz Vrtca Martjanci.

Naslednje delavnice v Martjancih se bodo pričele 9.1.2017 ob 8.30 uri v dvorani Vaškega doma in se bodo izvajale  po nadaljnjem programu v določenih terminih vse do zaključka projekta, skupaj 480 ur usposabljanja.

Na splošno bo vsebina projekta zajemala izdelavo lutk, igrač, spominkov, slikanic, izvedbo najmanj ene lutkovne predstave, ter snemanja enega lutkovnega animiranega filma po stripovskih predlogah Mikija Mustra.

Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna, posamezna oseba pa se lahko udeleži ene, lahko tudi dveh, treh ali vseh načrtovanih delavnic v poljubnih kombinacijah.

Ponosni smo na to, da pri izvajanju tega edinstvenega humanega projekta sodelujeta tudi KS Martjanci in Turistično društvo Martin, Martjanci, kot pomoč pri organizaciji izvajalcem.

Več o projektu

                                                             

19. 10. 2016

UTRINKI: Gradivo in aktivnosti projekta Popularizacija selanske romanske rotunde s posebnim ozirom na mlajšo populacijo

TIC Moravske Toplice je kot nosilec projekta v slovenskem, angleškem, nemškem in madžarskem jeziku izdal avdio vodnik po rotundi, delovni zvezek, sestavljanko puzzle, igro s kartami spomin ter priložnostno organiziral aktivnosti: ogled rotunde v Selu z avdio vodnikom, delavnico “Z igro do boljše prepoznavnosti selanske romanske rotunde” v izvedbi Pomurskega muzeja Murska Sobota ter delavnico “Kako s socialnimi omrežji populariziramo kulturno dediščino” v izvedbi Društva za Združene narode za Slovenijo.

Namen projekta je kakovostna promocija selanske rotunde skozi igro, ki cilja na dvig kakovosti posredovanja in sprejemanja informacij s področja nepremične kulturne dediščine med mladimi.

V tem oziru je TIC M. Toplice na začetku projekta k sodelovanju povabil Tadejo Andrejek iz Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki je pripravila osnutek umetnostnozgodovinskega besedila za didaktično gradivo, prilagojeno mlajši generaciji. Na podlagi tega je TIC Moravske Toplice lahko svojo idejo o didaktičnih pripomočkih kot so puzzle, karte in delovni zvezek razvil konkretneje ter k sodelovanju povabil še oblikovalca in ilustratorja Petra Orbana, ki je tekstu vdahnil ilustrativno in igrivo zunanjo podobo. Fotografije o rotundi je v okviru Pomurskega muzeja Murska Sobota pripravil Tomislav Vrečič.

Z igro spomin oziroma s 16 pari kart so izpostavljene fotografije fresk oz. gotskega stenskega slikarstva. V delovnem zvezku je na 16 straneh skozi igriva navodila viteza templjarja predstavljena rotunda nasploh v lokalnem in evropskem umetnostnozgodovinskem oziru. Ker kljub na videz lahkotnim nalogam, gre za zahtevne naloge, so na koncu delovnega zvezka dodane rešitve nalog.

Da bi pridobili publiko, kateri je projekt tudi namenjen, je TIC Moravske Toplice na Osnovni šoli Fokovci v obliki delavnice “Z igro do boljše prepoznavnosti romanske rotunde” v izvedbi Tadeje Andrejek predstavil novonastalo gradivo skupinam učencev OŠ Fokovci in DOŠ Prosenjakovci, pa tudi učiteljem na Osnovni šoli Bogojina, ki bodo didaktično gradivo predstavili svojim učencem.

Ker v usihanju zanimanja za kulturno dediščino mladi nikakor ne smejo ostati brezbrižni, je TIC Moravske Toplice na Osnovni šoli Fokovci, ki je rotundi najbližja, priredil še drugo delavnico “Kako s socialnimi omrežji populariziramo kulturno dediščino”. Delavnico je izvedel Boštjan Jerman iz Društva za Združene narode za Slovenijo.

Z novonastalim avdio vodnikom v 4 jezikih (slovenski, nemški, angleški, madžarski), ki je trajnejši in nepogrešljiv ter predvsem enakovreden vir informiranja v vseh tujih jezikih, prilagojen za več različnih generacij, je TIC tokrat priredil še ogled rotunde z avdio vodnikom. Besedilo za avdio vodnik je prispevala Tamara Andrejek, prav tako iz Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Naj na koncu izpostavimo ključno, da je pričujoči projekt nadgradnja treh že izvedenih projektov TIC Moravske Toplice na temo popularizacije sakralnih umetnostnih spomenikov v Občini Moravske Toplice, ki jih je podprlo Ministrstvo za kulturo.

14. 9. 2016

UTRINKI: Prejemniki priznanj iz občine Moravske Toplice na Festivalu prekmurske gibanice in prekmurske šunke

PREKMURSKA GIBANICA – Srebrno priznanje

 

Proizvodnja peciva Figaro (Andrejci)

Tuirstična kmetija Puhan (Bogojina)

Kmetija Cigüt (Noršinci)

Sava turizem d.d., Terme 3000 (M. Toplice)

Gostilna Marič (Sebeborci)

Turistična kmetija Flisar (M. Toplice)

 

PREKMURSKA ŠUNKA – Zlato priznanje

Posestvo Passero (Suhi Vrh)

 

PREKMURSKA ŠUNKA – Srebrno priznanje

Gostilna Marič (Sebeborci)

 

PREKMURSKA ŠUNKA – Bronasto priznanje

Turistična kmetija Puhan (Bogojina)

 

Rezultati-ocenjevanja_95e0f626e7ac470101b12105d35d90ae.doc

25. 8. 2016

Zadnji Etno večer s člani FS Bogojina, Darkom Kržankom (cimbale) in Valerijo Šömen (čelo)

19. 8. 2016

UTRINKI: Deveti Etno večer z Goričkimi lajkoši

12. 8. 2016

UTRINKI: Osmi Etno večer s člani zasedbe Zvonček

5. 8. 2016

UTRINKI: Sedmi etno večer s člani Ansambla Zvonček

22. 7. 2016

UTRINKI: Peti Etno večer s člani folklorne skupine KTD Male rijtar Tešanovci

Etno večere ob četrtkih prirejamo tudi v avgustu. Po etno programu zmeraj sledi plesna glasba v živo, ob kateri se lahko zavrtite.

Vabljeni na zelenico pri hotelu Ajda (Terme 3000).

20. 7. 2016

UTRINKI: Mladi iz Italije, Avstrije in Hrvaške v sklopu programa Erasmus+ v Tešanovcih

Cilj mednarodne izmenjave With the sport to the life goal je spodbujanje zdravega načina življenja za vse in vključevanja mladih v družbo s pomočjo športa.

40 mladih iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije je v sklopu programa Erasmus + od 10. do 17. julija v Panonski vasi v Tešanovcih spoznavalo smernice Svetovne zdravstvene organizacije, debatirali o organiziranosti športa v njihovih državah, si pogledali, s kakšnimi težavami se soočajo invalidi pri vključevanju v družbo preko športa, organizirali športne igre na prostem, se učili, kako narediti izvirno sliko, obiskali župana Moravskih Toplic in si pogledali kako skrbijo za svoje goste v Termah 3000.

Po izmenjavi bodo vsi mladi v svojih okoljih skrbeli, da bodo promovirali zdrav način življenja.

15. 7. 2016

UTRINKI: Četrti Etno večer s člani ansambla Zvonček Društva upokojencev Moravske Toplice