IE 8 !!! or lower
22. 5.11°C11°C
23. 5.14°C10°C
24. 5.21°C11°C

Novice

20. 5. 2019

UTRINKI: 15. Srednjeevropsko tekmovanje v košnjii z ročno koso

Pevsko društvo Selo je minulo nedeljo priredilo 15. mednarodno tekmovanje v košnji trave z ročno koso, ki je potekalo v Selu na prizorišču nedaleč od romanske rotunde.

Tekmovanja so se udeležili kosci iz Slovenije, Bosne in Hercegovine in Srbije.

Tekmovanje se je odvijalo v več kategorijah, tekmovale so ženske, člani, veterani in ekipno - klasična kosa do 90 centimetrov. Potekalo je tudi ekipno tekmovanje - kraljeva disciplina, kjer ekipo sestavljajo trije člani, dolžina kose pa je neomejena. Za popestritev programa pa vsako leto poskrbijo tekmovalci v kategoriji BCS – kosilnice.

V okviru spremljevalnega programa je nastopila folklorna skupina pri KUD Jožef Košič Bogojine in učenci Osnovne šole Fokovci. Obiskovalce je zabavala skupina Plamen.

Rezultate najdete v prilogi. Fotogalerija

KOSNJA-REZULTATI-2019-mode.pdf

16. 5. 2019

AKTUALNO: Prihaja Festival Dišeči bezeg

TIC Moravske Toplice vas prisrčno vabi na Festival Dišečega bezga, ki bo 24. 5. 2019 ob 17. uri v središču Moravskih Toplic.

Program: turistična tržnica, animacije za otroke, delavnice na temo uporabe bezga in bezplačne degustacije jedi in pijač iz bezga, ustvarjalne delavnice - ustvarjanje spominkov, kulinarične delavnice z degustacijo jedi  pod vodstvom Boštjana Lačna ter Društva Panonetum, zanimiv etno program.

Organizator: TIC Moravske Toplice

Več o projektu Garden

7. 5. 2019

NE SPREGLEJTE: Pravljični park na obrobju Moravskih Toplic v gozdičku Čreta vabi

Na obrobju Moravskih Toplic v gozdičku Čreta lahko s pomočjo nove interaktivne table prisluhnete zvočni pravljici Goldina pride domov ter spoznate še Beti in Termaliona. Za ljubitelje tiskane različice pravljic, pa je v poslovalnici TIC Moravske Toplice naprodaj tudi knjiga.

Spoznajte celoten pravljični park in projekt TELE-KA-LAND.

Obiščite pravljični park in vablejni, da izpolnite vprašalnik:

Vprašalnik o parkih TELE-KA-LAND

Questionnaire about TELE-KA-LAND Tale Parks

1. 5. 2019

PREDSTAVITEV DESTINACIJE V RAZLIČNIH MEDIJIH

Moravske Toplice kot kolesarjem prijazno destinacijo smo predstavili v Hervisovem kolesarskem magazinu #getmovin´, aktualno turistično ponudbo destinacije Moravske Toplice pa v tiskovinah kot so journal Alpen Adria, slednji nagovarja goste po avstrijski Koroški in Štajerski, vzhodni Italiji in južni Nemčiji, zatem v turistični prilogi Slovenske počitnice, ki je priloga slovenskih regionalnih časopisov, ter v reviji Avtodom, ki nagovarja ljubitelje avtodomarje.

1. 5. 2019

OB SVETOVNEM DNEVU PODNEBNIH SPREMEMB: Podnebne spremembe turizem postavljajo pred velik izziv

Trajnostno usmerjen turizem potrebuje novo zeleno infrastrukturo, ki ne bo energijsko požrešna in bo učinkovito izrabljala obnovljive vire energije. Zelene investicije morajo biti usmerjene zlasti v energijsko učinkovitost stavb in prometne infrastrukture. Turistične organizacije in zaposleni v turizmu ne morejo biti  več  le  pasivni  opazovalci  nujnih  sprememb,  ampak  morajo postati  tudi  glasniki  zelenega gospodarstva in promotorji novih nizko‐ogljičnih tehnologij, saj to danes pomeni razvoj kakovosti v turizmu. S takim razmišljanjem se hitro pokažejo rešitve, ki vodijo reševanje podnebne krize. V turizmu vsekakor obstaja znaten ekonomski potencial za omejevanje izpustov toplogrednih plinov. Poleg letalskega in cestnega prometa je največji potencial pri proizvodnji in trošenju energije: povečana učinkovitost, več kombinacije toplote in moči, obnovljive energije, prehod z nafte oz. premoga na plin ali na obnovljive vire nenergije. Na drugem mestu pa je povečana energijska učinkovitost stavb. Za blaženje podnebnih sprememb je bistvena energijska sanacija vseh turističnih stavb (nadstandardno izoliran plašč objekta, visokoizolacijska okna, kotli z visokimi izkoristki in uporaba nizkotemperaturnih načinov ogrevanja, vgrajene lastne naprave za proizvodnjo elektrike) in vseh naprav v njih (naprave za avtomatično ugašanje luči, uporaba varčne razsvetljave, energetsko varčne opreme, varčevanje z vodo itd.). Vse to pomeni tudi nova delovna mesta, ki so povezana s turizmom. Zmotna je miselnost, da brez žrtvovanja turistovega ugodja ne moremo prispevati k zmanjševanju rabe elektrike in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Da to ni res, lahko vidimo na primeru rabe elektrike, ki jo porabljajo naprave v stanju pripravljenosti. Enako velja za čim manjšo svetlobno onesnaženost ponoči, ki je ne le energijsko potratna, ampak je tudi neprijetna in nezdrava za počitek gostov. Tudi prehrana turistov je pomemben posreden vir prihranka energije in vode in prispeva k blaženju podnebnih sprememb. Bolje je ponuditi več hrane rastlinskega kot živalskega izvora in to hrano lokalnega izvora, sezonsko sadje in zelenjavo ter izdelke, ni prepotujejo najkrajšo možno pot«.  (Lučka Kajfež‐Bogataj)

25. 4. 2019

JAVNO NAROČILO: Oglaševanje na tujih trgih in zakup medijskega prostora v digitalnih medijih

Javno naročilo Oglaševanje na tujih trgih in zakup medijskega prostora v digitalnih medijih.

Več informacij v prilogah.

Obvestilo-o-narocilu.pdf

Navodila-za-pripravo-ponudbe.pdf

Obrazec-predracun.pdf

Drugi-obrazci.pdf

Vzorec-pogodbe.pdf

2. 4. 2019

AKTUALNO: Destinacija Moravske Toplice med prejemniki znaka Slovenia Green Bronze

Slovenska turistična organizacija (STO) je 27. marca podelila znak Slovenia Green 11 slovenskim destinacijam in enemu krajinskemu parku. Med prejemniki bronastega znaka je tudi destinacija Moravske Toplice. Več informacij

Moravske-Toplice---zelena-destinacija.doc

20. 3. 2019

ZELENO, KAKOVOSTNO, TRAJNOSTNO: Destinacija Moravske Toplice se usmerja v trajnostno destinacijo

Destinacija Moravske Toplice se ponaša z bogastvom naravnih in kulturnih virov. Bogati smo, ker na območju občine Moravske Toplice, ki ga uvrščamo med geografsko najobsežnejša območja v pomurski regiji (s 145 km² površine), premoremo izvire zdravilnih termo-mineralnih voda v dvojih moravskotopliških termah (Terme Vivat in Terme 3000), ki jih najdete v kraju Moravske Toplice. Nadmorska višina kraja je 203 metrov, medtem ko zdravilna termomineralna voda prihaja iz globine od 1.115 do 1.255 metrov.

Zaščiteno območje in naravne vrednote 

Območje destinacije je ruralno in se  sredi neokrnjene narave lahko sprostite in zajamete čist in svež zrak, opazujete naravne danosti sredi zaščitenega območja Krajinski park Goričko, v katerega spada kar 66,14 % območja destinacije, in kjer lahko opazujete zaščitene živalske in rastlinske vrste. Spomnimo, da območje destinacije uvrščamo tudi v območje Natura 2000. Neokrnjena narava, tišina in mir sta prednosti destinacije.

S kolesom v nov dan  

Kolesarjem prijazna destinacija Moravske Toplice ne skopari s kolesarskimi potmi, ki so speljane mimo naravnih in kulturnih lepot in predstavljene v kolesarskih zemljevidih in kolesarski turistični literaturi. TIC Moravske Toplice, ki je eden od treh ponudnikov, ki  nudi izposojo koles v destinaciji, se ponaša kot kolesarjem prijazna info točka. 

Srčni domačini in srčna kulinarika

Turizem blagodejno vpliva na 6500 domačinov, ki živijo na območju destinacije Moravske Toplice. Domačini veljajo za srčne, delovne, odprte, gostoljubne gostitelje, katerih srce bije zeleno, kar občutijo tudi številni gostje in turisti, ki se radi vračajo. Domačini in lokalni ponudniki svoje  pridelke in drugo ponujajo na turističnih kmetijah, vinotočih in vinogradniških kmetijah v destinaciji. Po receptih naših babic ustvarjena kulinarika izpod rok naših sr(e)čnih gostincev, ki gosta širokogrudno sprejmejo v destinaciji, se dobro povezuje s sodobno kulinariko in pomeni pojem odličnosti. Kakovost kulinarične ponudbe destinacije je v tem, da so sestavine lokalnega izvora.

Tudi rokodelske izdelke in proizvode rokodelci in kmetje ter drugi lokalni ponudniki radi ponudijo na tržnicah v Moravskih Toplicah, kjer obiskovalci destinacije lahko kupijo avtentičen spominek iz Prekmurja. 

Naravni viri in trajnostna mobilnost 

Destinacija ponudnike, lokalno prebivalstvo in nenazadnje tudi turiste usmerja k zeleni in trajnostni izrabi energije. V destinacijo lahko pridete z javnim prevozom, si izposodite električno kolo, najdete pa tudi polnilno postaja za vaše električno vozilo. 

Dragoceni mozaik narave in kulture

Prednost destinacije je izjemna, dragocena in bogata kulturna in dediščinska zapuščina, ki jo upravljamo s trajnostnim in v prihodnost usmerjenim turizmom, ki ne uničuje virov naravne in kulturne dediščine v destinaciji, marveč jih ščiti, naj gre za objekte kulturne dediščine (romanska rotunda Selu, Plečnikova cerkev v Bogojini, Cerkev sv. Martina v Martjancih), muzeje na prostem (Časarov mlin v Berkovcih, Lončarska vas v Filovcih), kot tudi naravne vrednote (zaščiteno območje Krajinskega parka Goričko). Ohranjanje dediščine je vidno tudi z zaščito in popularizacijo nesnovne dediščine, ki jo kot živo dediščino v turistične prireditve vpletajo člani društev.  Nenazadnje je destinacija etnično raznolika, saj v njej živijo tudi pripadniki madžarske narodne skupnosti, kot tudi versko raznolika s pripadniki katoliške, evangeličanske, binkoštne in kalvinske veroizpovedi.

Trajnostni turist

Trajnostni turist izraža spoštovanje do lokalne kulture destinacije, spoštuje njen jezik (se nauči nekaj osnovnih vljudnostnih fraz in besed), doživlja unikatnost in drugačnost destinacije skozi njeno kulturo, zgodovino, arheologijo, religijo, oblačilni videz, glasbo, folkloro, kulinariko. Trajnostni turist spoštuje naravno dediščino in je ne uničuje ter na ogroženih območjih spoštuje dostop za turiste. Trajnostni turist preudarno ravna s porabo energentov in zmanjšuje porabo vode. Kupuje izdelke, ki so lokalnega izvora, saj se zaveda, da ta gesta pripomore h lokalni ekonomiji. Trajnostni turist uživa ob predstavitvi destinacije s pomočjo lokalnega turističnega vodnika in domov odnese avtentičen spominek.Trajnostni turist je zaveden in informiran.

Trajnostni turist je sposoben gledati širšo sliko in perspektivo turizma. Odkar turizem  ni več luksus, ampak je osnovna človekova pravica, je trajnost turizma v destinaciji, regiji in Sloveniji edina razvojna prihodnost.

Smo v postopku pridobitve trajnostnega znaka Slovenia Green, kar pomeni, da se usmerjamo v edino pravo smer, saj zelena destinacija  pridobi posebno vlogo v smeri razvoja poslovanja turizma. 

10. 1. 2019

Kulinarični zemljevid (Destinacija Moravske Toplice oziroma Pomurje)

Ena izmed najlepših plati življenja je ta, da se moramo ustaviti in posvetiti hrani. V ta namen je za potrebe turistov TIC Moravske Toplice izdal gastronomsko karto s ponudniki dobre domače hrane iz destinacije Moravske Toplice oziroma Pomurja.

Pa dober tek!

kulinaricna-karta-web.pdf

3. 1. 2019

AKTUALNO: Zbornik del literarnega natečaja Selanska rotunda v besedi

Povezava do zbornika del literarnega natečaja Romanska selanska rotunda v besedi:

http://www.moravske-toplice.com/pics/articles/ZBORNIK%20DEL-Romanska_selanska_rotunda_v_besedi_2018.pdf

 

 

ZBORNIK DEL-Romanska_selanska_rotunda_v_besedi_2018.pdf

3. 1. 2019

UTRINKI: Edinstveno praznično vzdušje na prireditvi Čarobni popoldan v Moravskih Toplicah

TIC Moravske Toplice je v prednovoletnem času organiziral dogodek Čarobni popoldan v Moravskih Toplicah v okviru katerega je s prazničnim programom uspel ogreti srca obiskovalcev, za kar so zaslužni glasbeniki (Vokalni kvintet Aeternum, otroški pevski zbor Osnovne šole Bogojina), gledališčniki (z uprizoritvijo pravljice Mojca Pokrajculja Društvo Mlaj Mlajtinci in z uprizoritvijo pravljice Zrcalce v izvedbi staršev otrok vrtca Moravske Toplice), Športno društvo Moravske Toplice, ki je izvedlo pohod z baklami po Moravskih Toplicah in poskrbelo za kulinarično popestritev decembrske turistične tržnice. V središču kraja je med 16.00 in 20.00 bila postavljena smučarska skakalnica Mini Planica, na kateri so se v smučarskih skokih lahko preizkusili otroci med 6. in 12. letom starosti.

Dogodek je s strani obiskovalcev in tudi izvajalcev požel obilo pohval, saj je uspel pričarati pristno in edinstveno praznično vzdušje.

FOTOGALERIJA

19. 12. 2018

NOVO: Pravljica Goldina pride domov

V prilogi najdete sporočilo za javnost v zvezi z izvajanjem projekta TELE-KA-LAND, ki ga na območju občine Moravske Toplice izvaja TIC Moravske Toplice. Projekt sofinancira ESRR preko Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska.
Ob projektu TELE-KA-LAND, ki je namenjen predvsem razvijanju turističnih produktov za družine z otroki, in razvoju likov za Pravljični park, je nastala pravljica Goldina pride domov izpod peresa Romana Buzetija. Simpatično pravljico smo izdali v knjižni obliki, ki jo je s svojimi ilustracijami obogatila ilustratorska Anita Pertoci.

Pravljica je na voljo v poslovalnici TIC Moravske Toplice po ugodni ceni v znesku 10,00 evrov.
 

11 Informacijska tabla TelekaLand-S.pdf

Sporocilo pravljica Goldina pride domov in projekt TELE-KA-LAND.docx

3. 12. 2018

Objava javnega naročila male vrednosti JN008302/2018-W01

Definiranje in implementacija analitičnih modelov digitalnih orodij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih, njena interpretacija in vključevanje v potrošnikovo nakupno digitalno pot

Vzorec pogodbe_1.pdf

Obvestilo o narocilu_1.pdf

Obrazec predracun_1.docx

Navodilo za pripravo ponudbe _1.pdf

Drugi obrazci_1.docx

10. 11. 2018

OBVESTILO: Poslovalnica TIC Selo 13. 11. 2018 zapira svoja vrata

Spoštovani obiskovalci! Obveščamo vas, da bo poslovalnica TIC Moravske Toplice (PE brunarica Selo) zaprta od 13. 11. 2018 do spomladi 2019.

12. 10. 2018

UTRINEK: Rally z električnimi vozili s postankom tudi v Moravskih Toplicah

12. oktobra 2018 poteka E-VIA – DIRKA Z ELEKTRIČNIMI VOZILI, katere prva kontrolna točka ali leteči cilj so bile Moravske Toplice v organizaciji TIC Moravske Toplice. Vsi udeleženci dirke so zraven štampiljke na kontrolnem kartončku dobili še promocijski material destinacije Moravske Toplice z okolico. Karavana vozil nadaljuje pot v smeri Lendava (stolp Vinarium) in nazaj v smeri Grad na Goričkem ter prečkala mejo z Avstrijo. Pot nadaljujejo do avstrijskega Stubenberga am See, kjer tekmovalci prenočijo ter naslednji dan nadaljujejo dirko do končnega cilja na Ptuju. Terme 3000 Moravske Toplice so prispevale eno od nagrad za prva 3 mesta dirke in to kopalne karte v vrednosti 150,00 EUR.

Dirka E-VIA – RALLY Z ELEKTRIČNIMI VOZILI poteka že četrtič zapored, letos med 11. in 13. oktobrom 2018. E-VIA nudili na kar 600 km dolgi trasi skozi vzhodno in jugovzhodno avstrijsko Štajersko ter čudovito Pomurje in spodnje Podravje popoln užitek v vožnji na električni pogon.

Na tridnevni poti sodeluje 36 sodelujočih ekip iz več držav. Relly ima 13 polnilnimi postanki, 7 posebnimi postanki z nalogami za ekipe ter 13 kontrolnih točk. Na rellyju sodeluje tudi ena ženska ekipa iz Avstrije in dve prekmurski ekipi – Razvojni center Murska Sobota v sestavi Simon Sukič in Aleš Skalič in Zavod za turizem in razvoj Lendava v sestavi Romeo Varga in Rok Petje.

E-via poteka v okviru projekta E-SME, ki ga v okiru programa sodeovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Trajnostna mobilnost je področje, ki ga bo destinacija Moravske Toplice, ki se letos poteguje za trajnostni znak Slovenia Green Destinations, v prihodnje še bolj promovirala, dolgoročneje pa tudi razvijala.