IE 8 !!! or lower
12. 7.22°C11°C
13. 7.23°C11°C
14. 7.24°C13°C

Moravske Toplice Község

Moravske Toplice Község (járás)

Muravidék központjában, Szlovénia északkeleti szélén fekszik Moravske Toplice Község, geográfiai szempontból Muravidék legnagyobb községe (145 km² terület); itt találkozik a Mura folyó bal oldalán elterülő három terület: Ravensko, Dolinsko és Goričko.

A Község, melynek központja Moravske Toplice turisztikai település, 27 településből áll, mégpedig: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas/Csekefa, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Motvarjevci/Szentlászló, Noršinci, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče/Szerdahely, Suhi Vrh, Tešanovci és Vučja Gomila.

Moravske Toplice község öt települése nemzetiségileg vegyesen lakott területnek számít és szoros kapcsolatot ápol a szomszédos Magyarországgal. Moravske Toplice község nemzetiségileg vegyesen lakott öt településének lakosai, a magyar nemzeti közösség tagjai, a község etnikai sokszínűséget tükrözik. A kulturális és turistaegyesületek keretében ápolják a  magyar kultúrát, amely megnyerő e térség valamennyi látogatója számára.

Községünk jelszava – „ Gazdagok vagyunk, hisz tudatában vagyunk annak, mennyi mindennel rendelkezünk” – nem véletlen, hiszen ezt bizonyítják a természeti szépségek, a kulturális és építészeti kincsek:

  1. a csobogó termálvíz-, gyógyvíz források sokasága (Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Vivat),
  2. vallási sokszínűség (evangelisták, katolikusok, kálvinisták, baptisták, pünkösdi vallásúak),
  3. nemzetiségi sokszínűség (magyarok és szlovének békés együttélésben),
  4. érintetlen természet, kulturális tárház (Plečnik templom - Bogojina, körtemplom - Selo, Szent Márton templom - Marjanci),
  5. barátságos, vendégszerető helyi lakosság (a község településeinek lakossága összesen mintegy 6000 fő).

 

Moravske Toplice község területe a Natura 2000 védett területén fekvő Goričko Tájvédelmi Parkhoz tartozik.

Moravci települést 1984-ben Moravske Toplice-re nevezték át, tíz évvel később az azonos nevű község (járás) székhelye lett. Községi ünnepét szeptember 7-án ünneplik, mivel a svéd intézetben 1962-ben ezen a napon elemezték az itteni vizet.

www.moravske-toplice.si

Gasztronómiai térkép - Moravske Toplice és a Muravidék desztináció