IE 8 !!! or lower
12. 7.22°C11°C
13. 7.23°C11°C
14. 7.24°C13°C

Kulturális sokszínűség

Egyházi örökség - templomok

Szent Miklós és Szűz Mária templom, Selo
Románkori rotunda

Goričko keleti peremén találjuk Selo (Nagytótlak) települést, melynek kicsiny kör alakú temploma különös helyet foglal el a muravidéki művészettörténeti emlékek között. A körtemplom a feltételezések szerint a 13. század első felében (1205-1235) épült.

A legenda szerint a templom eredetileg a templomos lovagok tulajdona volt. A román építészet rendkívül szép példája a körtemplom vagy rotunda, melyben két réteg falfestmény maradt fenn. Ez adja a régión túlmutató jelentőségét.

A kerek szentélyt az építés jellege miatt egy nagyobb középkori épületegyüttes megmaradt részének tartjuk. Az eredeti falfestésből csupán a Háromkirályok hódolata töredék maradt meg, feltevések szerint a 14. század első harmadában festették. A kupola ívének mezőin Krisztus szenvedése van lefestve, a Passió-ciklus, mely 1400 körül keletkezett freskótechnikával. A rotundába való belépés Krisztus Jeruzsálembe való bevonulását szimbolizálja – hogy miért, azt eláruljuk Önöknek, ha meglátogatják a körtemplomot.

Tudnivalók a látogatók számára:

A település távolsága Moravske Toplicetől: Selo, 11 km

Prospektust a románkori körtemplomRól a seloi (a körtemplom közvetlen közelében) vagy a Moravske Toplice-i Turisztikai Információs Központban (TIC) kaphatnak.

Információ
A templomban idegenvezetést a Moravske Toplicei-i TIC (seloi tagintézmény) végez.
Bejelentkezés +386 2 538 15 20
E: info@moravske-toplice.com

Urunk menybemenetelének temploma, Bogojina
A Plečnik által tervezett templom

A Jože Plečnik által tervezett bogojinai templom (1924-1927) Európa modern templomai közé tartozik. Az építészeti remekmű, mely szervesen összekapcsolja a régit az újjal, szimbiózisa a muravidéki tájjal megkérdőjelezhetetlen. A bogojinai származású Franc Bajlec, aki Plečnik építészeti iskolájába járt, közvetítette mesterének a bogojinai plébános Ivan Baša és az ottani emberek kívánságát, hogy szeretnének egy új templomot. A hófehér épületet a helybeliek szereTIC »fehér galambnak« hívni. A látogatót már messziről üdvözli szokatlan formájával a köralakú harangtorony, amely a helyi mesterek által kézzel készített agyagedényekkel díszített mennyezet mellett, igazi szemet gyönyörködtető különlegesség.

Plečnik bogojinai remekművét átjárja a béke, a nyugalom és az összeszedettség szelleme. Plečnik úgy kezdett a bogojinai templom építésébe, hogy mérhetetlenül tisztelte muravidéki  elődeit, hiszen nagyon megszerette e vidéket. Tiszteletben tartotta a vidék építészeti hagyományait, s felhasználta az ókeresztény építészet egyes elemeit (kőoszlopok, sík famennyezet).

Tudnivalók a látogatók számára:
A település távolsága Moravske Toplicetől: Bogojina, 6 km

A templomot a bogojinai plébániával való egyeztetés után lehet megtekinteni.

Információ
Plébánia Bogojina
T: +386 2 547 92 50

Szent Márton templom, Martjanci

Szent Mártonról, a plébánia és a falu védőszentjéről nevezték el a 14. századi góTICus templomot, melyet a radgonai származású Aquila János épített. Ő készítette falfestményeit is, melyeket a szentélyben találhatunk. Fennmaradt önarcképe is, mely a legrégibb művész önarcképek közé tartozik az európai művészetben.

Éppen e freskók adják a templom régión túlmutató jelentőségét. Zivataros és gazdag történelme, mely a későbbi évszázadokban jellemzi, csak erősíti műemlék jellegét, mely korábbi korok eredeti művészetét és önazonosságát őrzi.

Tudnivalók a látogatók számára
A település távolsága Moravske Toplicetől:  Martjanci, 2 km

A templomot a martjanci plébániával való egyeztetés után lehet megtekinteni.

Információ
Plébánia Martjanci
T: +386 2 538 15 73
M: +386 41 939 394

Jézus a jó pásztor evangélikus templom, Moravske Toplice

1899-ben a megvásárolt kastélyt, mely a mai templom helyén állt, templommá, iskolává és kántorlakássá alakították át. Hamarosan rájöttek, hogy az átépített kastély nem a legmegfelelőbb sem templomnak, sem iskolának sem lakásnak. 1913-ban született meg az ötlet egy új templom építéséről. Néhány évvel később a helyiek úgy döntöttek, hogy a meglévő templomhoz tornyot építenek.

1960-ban a hívek az akkorra már teljesen összedőlt kastély még használható tégláiból kezdték el építeni a templomot. Az építkezés ideje alatt az istentiszteleteket a moravci tűzoltó otthonban tartották. A svéd testvéregyház segítségével és a helyi hívek áldozatos munkájának eredményeképp a templomot 1962-ben átadhatták rendeltetésének.

A moravske toplicei evangélikus gyülekezet temploma az 1925-ben épült neogóTICus harangtoronyból és az 1962-ben épül templomhajóból áll. A hajót cserép fedi, a falát magas, félköríves ablakok tagolják.

2005 óta a templomot mozaik díszíti – a freskó az izlakei Nikolaj Beer festőművész munkája, amely Jézust ábrázolja juhai körében.

A szlovén nyelvű istentisztelet mellett, mely vasárnap és ünnepnap 10 órakor kezdődik, rövidebb német nyelvű istentiszteletet is tartanak minden vasárnap 9.15-kor.

Tudnivalók a látogatók számára
A település távolsága Moravske Toplicetől: 0 km

A templomot a Moravske Toplice-i evangélikus hitközséggel való egyeztetés után lehet megtekinteni.

Információk
Evangélikus Hitközség Moravske Toplice
T: +386 2 538 13 23
M: +386 41 689 191

Szent Benedek plébániatemplom a muravidéki Goričkon

A templom hívja és várja a határ mellett élő nemzetek tagjait: magyarokat, osztrákokat és szlovéneket. A Bedenički domb a Benedek-rendi szerzetesekről kapta a nevét, akiknek a feltételezések szerint rendházuk is volt itt. Bizton állíthatjuk, hogy e helyen Kančevci-ben már a 11. és 12. században is állt egy templom.  A jelenlegi templomot 1896 majdnem teljes egészen átalakították, minden bizonnyal azokon az alapokon, melyeket régebbi iratok említenek. A megmaradt egy méter széles téglafal, mely részben a jelenlegi templomon vezet át, az eredeti templom illetve apátság északi falának alapja lehetett. A templom hajójában feltárt későközépkori sírok minden bizonnyal egy temető megmaradt részei. A jelenlegi templom –  úgyszólván – a valamikori temető felett áll.

Még nem fejeződtek be a régészeti feltárások a kančevci templom hajójában és apszisában. A középkori sírokon túl a hajóban 16. és 17. századi ezüstpénzeket, kerámia és üvegcserepeket és vasszegeket is találtak.

Tudnivalók a látogatók számára
A település távolsága Moravske Toplicetől: Kančevci, 11 km

A templomot a  kančevci plébániával illetve a Dom duhovnosti/Lelkiség Háza-val való egyeztetés után lehet megtekinteni.

Információk
Plébánia Kančevci/Dom duhovnosti/Lelkiség Háza Kančevci
M: +386 41 780 109
T: +386 2 554 11 38
E: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si