IE 8 !!! or lower
12. 7.22°C11°C
13. 7.23°C12°C
14. 7.23°C13°C

Referenciaprojektek

Referenciaprojektek

Pannon Vendégszeretet Élményei

A „Pannon Vendégszeretet Élményei” című projekt 2003 és 2004 között valósult meg (PHARE CBC Szlovénia-Magyarország pályázat, 2001-es programév). A projekt eredménye a közös kínálat és a kis szolgáltatók termékeire vonatkozó új közös márkajegy elkészítése, továbbá promóciós központok hálózatának létesítése és promóciós film készítése volt.        

A kerékpárosok paradicsoma

A kerékpárosok paradicsoma című projekt 2005 és 2006 év között valósult meg (Szlovénia-Magyarország 2003-as Kisprojekt Alap pályázat). A projekt  eredménye a piackutatás elkészítése és a kerékpárutak kínálatának elemzése, a bevált gyakorlatok megtekintése, az útvonalak mappába történő bejelölése, a promóciós tevékenységek, a kerékpárutat jelző táblák felállítása Muravidéken és Magyarországon a bejelölt és az újonnan létesített kerékpárutakon, valamint a kerékpárutakról készült térkép – szórólapok négy nyelven.

Carpe Diem –  »Kerékpárral két völgyben«

TIC Moravske Toplice 2006 és 2007 között  a „Carpe Diem –  Kerékpárral két völgyben”című projekttel már a harmadik határon átnyúló projektet valósította meg (a kiadvány az Interreg IIIA Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006), amely közelebb hozza egymáshoz a Muravidék és a Rabavidék turisztikai szolgáltatóit egy felújított honlappal, új térképpel, kerékpár csatlakozással és megállókkal, valamint rendezvényekkel, amelyek célja megőrizni a népi hagyományokat és a kulturális örökséget.

A projekt során mint végterméket a turisták számára promóciós anyagot is készítettünk. Az elkészített promóciós anyag célja elsősorban tájékoztatni a turistákat térségünk nevezetességeiről és önkormányzatunk területén, illetve vidékünkön lehetővé tenni számukra a kellemes pihenést.  

Pannon Gasztronómiai Élmények

A 2009 és 2012 között a Muraszombati Területi Kézműves Kamara mint vezető partner együttműködve - a Muravidéki Finomságok Promóciója és Védelme Egyesülettel és a TIC Moravske Toplice-vel a szlovén oldalon, valamint a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Zalai Borút Egyesülettel és a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft.-vel a magyar oldalon -  a „Pannon Gasztronómiai Élmények” című projekttel sikeres volt a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-.2013 pályázaton.  

A sikeres pályázatunkkal a projektet az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 85-százalékban támogatta, a Szlovén Köztársaság nemzeti hozzájárulása pedig 10 százalékos volt. A projekt értékének öt százalékát önköltségből biztosították a projektpartnerek.

A határon átnyúló régió bemutatta gazdag és sajátos gasztronómiai kínálatát hagyományos és korszerű módon, a programba bevonta a hazai termelőket és feldolgozókat, valamint felhívta a látogatók figyelmét a környék egyéb látványosságára is. 

Projekttevékenységek: Vendéglátásban a kínálat minőségének növelése, a régió finomságainak csúcsgasztronómiai kínálata, közös határon átnyúló és az új gasztronómiai termékek fejlesztése, valamint új határon átnyúló gasztronómiai térkép készítése. A célcsoportok: vendéglátásban dolgozók, akik hajlandók növelni a gasztronómia minőségét és meg is őrizni ennek szintejét.  

Selo-i körtemplom népszerűsítése -  Szent Miklós  és Szűz Mária  körtemplom

A kulturális örökség témára 2009 – 2011 év között három projekt valósult meg.

A „Selo-i körtemplom népszerűsítése” című projekt keretében 2009. évben  a TIC Moravke Toplice dr. Janez Balažic együttműködésével a románkori körtemplomról 4-nyelvű szórólapot adott ki, a látogatók számára megszervezte a románkori  körtemplom szakmai és idegenvezetéssel történő megtekintését, a románkori építészetről szóló szakmai előadást, valamint vetélkedőt szervezett a »Helyi kulturális örökség« témára az általános iskolák tanulói számára. 

A Bogojina-i Plečnik templom népszerűsítése – Urunk Mennybemenetele Templom

A TIC Moravske Toplice 2010. évben a „Bogojina-i Plečnik templom népszerűsítése” című projekt keretében dr. Damjan Prelovšekkel együttműködésben 4-nyelvű szórólapot adott ki a Bogojina-i templomról,  szakmai előadást tartott a »Plečnik és a szakrális művészet« témára, valamint  vetélkedőt szervezett a »Plečnik Muravidéken« témára az általános iskolai tanulók számára.  

Martjanci plébániatemplom népszerűsítése

A TIC Moravske Toplice 2011. évben a " Martjanci plébániatemplom népszerűsítése" című projekt keretében dr. Janez Balažic együttműködésével a a Martjanci templomról 4-nyelvű szórólapot adott ki, szakmai kirándulást szervezett »Johannes Aquila útjain (Velemér-Turnišče-Martjanci-Bad Radkersburg)« és » Johannes Aquila és a Martjanci templom« témára vetélkedőt szervezett az általános iskolai tanulók számára.  

A fenti projekttel befejeztük a hároméves projektsorozatot és megvalósítottuk a kezdetben kitűzött célokat, mégpedig népszerűsíteni Moravske Toplice Község 3 legfontosabb szakrális emlékművét. 

Moravske Toplice örökségútjai

TIC Moravske Toplice a 2011. évben a LAS GORIČKO 2011 keretében és a  LEADER támogatásával megvalósult projektet „Moravske Toplice örökségútjai”-nak néven nevezte el, akronimája Zöld&kék.  A projektet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, a Vidékbe beruházó Európa, támogatta.

Az SZK Vidékfejlesztési Programjának Irányító Hatósága 2007–2013.  időszakban a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium volt.  

A projekt keretében kialakult Moravske Toplice új márkaneve, amely felöleli  Moravske Toplice térség természeti és kulturális jellegzetességeit mint kiindulópontot az egységes vizuális piaci szerepléshez és a jobb lehetőséghez a térség további fejlődése területén. A márkanév kialakítása során elkészült két központi promóciós nyomtatvány is – Moravske Toplicen és a környező kis falvakban szerzett élmények imázs katalógusa, valamint Moravske Toplice, illetve Moravske Toplice Önkormányzatról   (Község) szóló „Moravske Toplice örökségútjai” című zsebtérkép. Az új márkanév bemutatásának céljából alkalmilag apró promóciós anyagok is készültek, mégpedig: mappák, szatyrok és trikók.  A projektgazda szerepét TIC Moravske Toplice töltötte be, amely Moravske Toplice Község partneri támogatása mellett az új márkanévvel és a kiadott bemutatkozó promóciós nyomtatványokkal kívánja növelni Moravske Toplice település és környezetének felismerhetőségét és vonzerejét.