IE 8 !!! or lower
25. 9.22°C15°C
26. 9.24°C17°C
27. 9.19°C15°C

Lov i ribolov

Lov i ribolov

Lov

Na području Goričkog se rasprostiru bogata lovišta, kojima karakterističan izgled daju obrađena polja i bogato obrasle šume.

U goričkim šumama se skriva prije svega visoka divljač (jelenje, srne, divlji prasci). Na području općine Moravske Toplice odvija se lovački turizam.

Informacije
Savez lovačkih obitelji Prekmurja
Ludvik Rituper, predsednik
E: ludvik.rituper@siol.net
M: +386 (0)41 671 038

Ribolov

Na području općine Moravske Toplice nalazi se nekoliko šljunčara gdje je moguć ribolov za posjetitelje.

U Moravskim Toplicama šljunčara se nalazi u blizini igrališta za golf. Karte za ribolov su na raspolaganju na vježbalištu za golf (T: +386 2 512 24 67).

U okolici Moravskih Toplica možete ribariti u šljunčarama (u Ivancima, Filovcima, Krogu, Murskoj Soboti), jezerima (Ledavsko jezero u Kraščima, Bukovniško jezero) i na rijeci Muri (lijevo i desno od Dokležovja te dalje sve do Gornje i Dolnje Bistrice).

Karte za ribolov na gore navedenim lokacijama (osim Bukovniškog jezera) možete dobite kod Ribolovne obitelji Murska Sobota

Karte za ribolov na Bukovniškom jezeru možete dobiti kod Ribolovne obitelji Lendava