IE 8 !!! or lower
31. 7.31°C18°C
1. 8.33°C15°C
2. 8.21°C15°C

Team Olympiad

Team Olympiad

 

TIC Moravske Toplice bio je projektni partner u projektu Team Olympiad, koji je održan u sklopu Operativnog programa SI-AT 2007.-2013., sufinanciran od strane ESSR te nacionalnih i regionalnih javnih sredstava Slovenije i Austrije. Ukupna vrijednost projekta bila je 306.000 EUR. Projekt je trajao od 1. 4. 2014. do 31. 3. 2015.

Vodeći partner projekta bio je Slovenski olimpijski odbor– Udruga sportskih saveza, koji je zajedno s partnerima iz Slovenije (Sportski savez Tržič, Sportski savez Slovenj Gradec, TIC Moravske Toplice) te partnerima iz Austrije (Sportunion Kärtnten, Karitas Steiermark) provodio aktivnosti projekta.

Za vrijeme trajanja projekta u svrhu međusobne suradnje i povezivanja Slovenaca i Austrijanaca u pograničnom pojasu organizirane su nove rekreativne priredbe, nazvane Ekipne olimpijade, koje su omogućavale sudjelovanje najrazličitijih ciljnih skupina. U navedenom razdoblju u Sloveniji i Austriji organizirano je 21 Ekipnih olimpijada, od kojih 5 u Pomurju u organizaciji TIC Moravske Toplice. Ekipne olimpijade održane su u 5 pomurskih općina (Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Gornja Radgona i Radenci).   

Osim Ekipnih olimpijada organizirano je još ukupno 10 obrazovnih radionica, od kojih 2 u organizaciji TIC-a Moravske Toplice u Moravskim Toplicama.  

Među važnijim aktivnostima osim olimpijada i radionica je također i priprema dugoročne strategije mogućnosti suradnje Slovenaca i Austrijanaca s područja sporta.