IE 8 !!! or lower
28. 10.12°C10°C
29. 10.12°C9°C
30. 10.12°C11°C

Kulturna raznolikost

Sakralna baština – crkve

Crkva sv. Nikole i Djevice Marije, Selo

Romanska rotonda

Maleno okruglo svetište u selu Selo na periferiji istočnog Goričkog ima među prekmurskim umjetničkim suvenirima baš posebno mjesto. Rotonda je nastala pred prvom polovicom 13. stoljeća (1205.–1235.).

Legenda kaže da je crkva najprije pripadala templarima. Osim izuzetne romanske arhitekturne pripovijesti u okrugloj crkvici (rotondi) sačuvala su se i dva sloja zidnih slikarija, što crkvi daje nadregionalno značenje.

Zbog svoje karakteristične građe smatramo da je okruglo svetište ostatak vjerojatno opsežnijeg srednjovjekovnog stambenog kompleksa. Od prvog oslikavanja očuvala se kompozicija koja prikazuje hod i klanjanje tri kralja; najvjerojatnije je nastala u 1. trećini 14. stoljeća. Umjetnički značaj prikazuje i likovni prikaz Kristove pasije u fresko tehnici, nastao oko 1400. godine. Ulaz u rotondu simbolično označava Kristov dolazak u Jeruzalem – a zašto, otkrit ćemo vam kada posjetite rotondu.

Informacije za posjetitelje
Udaljenost od Moravskih Toplica: Selo, 11 km

Brošuru o romanskoj rotondi možete dobiti u TIC-u Selo u neposrednoj blizini rotonde, odnosno u TIC-u Moravske Toplice.

Informacije
Vođen posjet crkve izvodi TIC Moravske Toplice (podružnica Selo).

Najave posjeta: +386 2 538 15 20
E: info@moravske-toplice.com

Crkva Gospodinovog uskrsnuća, Bogojina

Plečnikova crkva

Bogojanska crkva (1924.–1927.) arhitekta Jožeta Plečnika spada među najmodernije crkvene građevine u Europi. Vrhunska arhitektura koja dovršeno povezuje staro s novim, stvorena je upravo za taj prekmurski dio zemlje. Bogojinčan Franc Bajlec, koji je pohađao tadašnju Plečnikovu školu, svog je profesora obavijestio o želji svećenika Ivana Baše i Bogojinčana za novom crkvom. Snježno bijelu građevinu domaćini vole nazivati »bijela golubica«. Svojim neobičnim izgledom posjetitelja već iz daljine pozdravlja okrugli zvonik, koji je uz strop, ukrašen lokalnim ručno izrađenim lončarskim proizvodima, prava posebnost i paša za oči.

U Plečnikovoj majstoriji u Bogojini osjećate mirnu atmosferu, spokojnost i sabranost. Plečnik se gradnje crkve u Bogojini prihvatio sa svim poštovanjem prema precima i Prekmurju, koje mu je postalo drago. Poštivao je pokrajinsku graditeljsku tradiciju i upotrijebio je sastojke starokršćanske arhitekture (kameni stupovi, ravan drveni strop).

Informacije za posjetitelje

Udaljenost od Moravskih Toplica: Bogojina, 6 km

Posjet crkve je moguć po dogovoru sa župom u Bogojini.

Informacije

Župa Bogojina

T: +386 2 547 92 50

Crkva sv. Martina, Martjanci

Po sv. Martinu, zaštitniku župe i sela, nazvali su i gotičku crkvu iz 14. stoljeća, koju je izgradio i oslikao Janez Akvila iz Radgone; njegove freske možete pronaći u prezbiteriju. Sačuvana je i njegova vlastita slika koja spada među najstarije slikarske autoportrete u europskoj umjetnosti.

Upravo freske daju svetištu nadregionalni značaj. Župnu crkvu označava burna i bogata povijest u kasnijim stoljećima, stoga se radi o impresivnom spomeniku koji u sebi nosi izvorni umjetnički identitet starog vremena.

Informacije za posjetitelje

Udaljenost od Moravskih Toplica: Martjanci, 2 km

Posjet crkve je moguć po dogovoru sa župom u Martjancima.

Informacije

Župa Martjanci

T: +386 2 538 15 73

M: +386 41 939 394

Evangelička crkva Dobrog pastira Isusa, Moravske Toplice

1889. godine kupljen dvorac koji je stajao na zemljištu današnje crkve preuredili su u crkvu, školu, župu i stan za orguljaša. Ubrzo se pokazalo da preuređen dvorac nije najprimjereniji niti za crkvu niti za školu niti za stan, stoga se 1913. godine porodila ideja o izgradnji nove crkve. Nekoliko godina kasnije domaćini su odlučili uz postojeću crkvu dozidati kulu.

1960. godine su vjernici iz još upotrebljive opeke, na mjestu sada već potpuno porušenog dvorca, počeli zidati crkvu. U to vrijeme su se mise odvijale u vatrogasnom domu u Moravcima. Uz pomoć švedske crkve i veliku žrtvu domaćih vjernika crkva je 1962. godine počela služiti svrsi.

Crkvu Evangeličke crkvene općine Moravske Toplice sada sastavljaju neogotski zvonik iz 1925. godine i lađa iz 1962. godine. Lađu pokriva dvostrešni krov, a zid lome visoki, polukružno zaključeni prozori.
Od 2005. godine crkvu krasi zidna slika – freska koja je rad akademskog slikara Nikolaja Beera iz Izlaka, a ilustrira Isusa s ovčicama.

Osim bogoslužja na slovenskom jeziku koje se odvija svake nedjelje i za crkvene praznike u 10 sati, nedjeljom u 9.15 također se odvija i kraće bogoslužje na njemačkom jeziku.

Informacije za posjetitelje

Udaljenost od Moravskih Toplica: 0 km

Posjet crkve je moguć po dogovoru s evangeličkom župom  u Moravskim Toplicama.

Informacije

Evangelička crkvena općina Moravske Toplice

T: +386 2 538 13 23

M: +386 41 689 191

Župna crkva sv. Benedikta na Goričkom u Prekmurju

Crkva privlači vjernike triju pograničnih naroda: Mađare, Austrijance i Slovence. Bedeničko brdo prozvano je po benediktincima koji su ovdje vjerojatno imali svoj samostan. Sa sigurnošću možemo tvrditi da je na tom mjestu u Kančevcima crkva stajala još u 11. i 12. stoljeću. Sadašnja crkva je 1896. godine gotovo potpuno obnovljena, zasigurno na temeljima crkve koju spominju stariji zapisi. Ostatak metar debelog zida iz opeke, koji djelomično prolazi kroz današnju kančevsku crkvu, mogao bi biti dio temelja sjevernog zida prvobitne crkve, odnosno opatije. Otkriveni kasnosrednjovjekovni grobovi u crkvenoj lađi najvjerojatnije su ostatci groblja. Sadašnja crkva takoreći stoji na nekadašnjem groblju.

Arheološka iskopavanja u lađi i apsidi kančevske crkve još nisu završena. Osim srednjovjekovnih grobova u crkvenoj lađi otkriveni je i srebrni novac iz 16. i 17. stoljeća, fragmenti srednjovjekovne keramike i stakla te željezni čavli.

Informacije za posjetitelje

Udaljenost od Moravskih Toplica: Kančevci, 11 km

Posjet crkve je moguć po dogovoru sa župom u Kančevcima, odnosno s Domom duhovnosti Kančevci.

Informacije

Župa Kančevci/Dom duhovnosti Kančevci

M: +386 41 780 109

T: +386 2 554 11 38
E: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si