IE 8 !!! or lower
31. 7.30°C18°C
1. 8.33°C15°C
2. 8.21°C15°C

Referentni projekti

Referentni projekti

Doživljaji panonske gostoljubivosti

Između 2003. i 2004. godine projekt "Doživljaji panonske gostoljubivosti" (natječaj PHARE CBC Slovenija-Mađarska, programska godina 2001.), čiji rezultati su razvoj zajedničke ponude i novog zajedničkog zaštitnog znaka malih ponuđača te mreža promocijskih centara i promocijski film.

Raj za bicikliste

Između 2005. i 2006. godine projekt "Raj za bicikliste" (natječaj Zajednički fond za male projekte Slovenija-Mađarska 2003.), čiji rezultati su istraženo tržište i analiza ponude biciklističkih putova, skup dobre prakse, ucrtavanje putova na kartu, promocijske aktivnosti, postavljanje biciklističkih tabli na zacrtanim i novo uređenim biciklističkim putovima po Pomurju i u Mađarskoj te karta – brošura biciklističkih putova na četiri jezika.

Biciklom kroz dvije doline - Carpe Diem

Između 2006. i 2007. godine je TIC Moravske Toplice provodio već treći prekogranični projekt pod naslovom "Biciklom kroz dvije doline - Carpe Diem"

(natječaj Program inicijative Zajednice Interreg IIIA Program za susjedstvo Slovenija - Mađarska - Hrvatska 2004.-2006.), koji je povezao turističke ponuđače Pomurja i Porabja obnovljenom web stranicom, novom kartom, biciklističkom vezom i stajalištima, priredbama koje održavaju narodnu tradiciju te kulturnu baštinu i još čime. 

Za vrijeme projekta istovremeno pripremljen je i promocijski materijal kao končan proizvod za turiste. Zadatak promocijskog materijala kojeg smo pripremili u prvom je redu informiranje turista o atrakcijama našeg područja te omogućavanje ispunjenog odmora u našoj općini, odnosno pokrajini.

Doživljaj panonske gastronomije

Između 2009. i 2012. godine Područna obrtničko-poduzetnička komora Murska Sobota je kao vodeći partner zajedno s partnerima Društvom za promociju i zaštitu prekmurskih dobara te TIC-om Moravske Toplice na slovenskoj strani i Trgovinskom i industrijskom komorom županije Vas, Društvom Vinske ceste u županiji Zala te Neprofitnom organizacijom Panonskih lokalnih proizvoda na mađarskoj strani, bila uspješna na 1. javnom natječaju za izbor projekata u sklopu Operativnog programa Slovenija - Mađarska 2007.-2013. s projektom »Doživljaj panonske gastronomije«. 

Uspješnom kandidaturom pridobili smo 85-postotno sufinanciranje troškova projekta od strane Europske unije iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i 10-postotno nacionalno sufinanciranje iz sredstava Republike Slovenije. Pet posto vrijednosti projekta osigurali smo iz vlastitih sredstava.

Prekogranična regija je ponudila svoju bogatu i specifičnu kulinarsku ponudu na tradicionalan ili suvremen način, u lanac je uključila domače proizvođače i prerađivače, a posjetitelje usmjerila i na ostale zanimljivosti u okolici. 

Aktivnosti projekta: podizanje kvalitete ugostiteljske ponude, vrhunska kulinarska ponuda dobrota regije, razvoj zajedničkih prekograničnih proizvoda, razvoj novih kulinarskih produkta i izrađena prekogranična kulinarska karta. Ciljne skupine su bili ugostitelji koji su spremni podići gastronomsku kvalitetu, a njezin nivo također i zadržati.

Popularizacija selanske rotunde

Ciklus triju projekata na temu kulturne baštine, koji su nastali sufinanciranjem Ministarstva kulture (JPR KD) između 2009. i 2011. godine.

2009. godine je u sklopu projekta "Popularizacija selanske rotonde" TIC Moravske Toplice u suradnji s dr. sc. Janezom Balažicom izdao 4-jezičnu brošuru o romanskoj rotondi, priredio posjet sa stručnim i turističkim vođenjem po romanskoj rotondi, organizirao stručno predavanje o romanskoj arhitekturi te priredio kviz za osnovnoškolce na temu »Lokalna kulturna baština«.

Popularizacija Plečnikove crkve u Bogojini

2010. godine je u sklopu projekta "Popularizacija Plečnikove crkve u Bogojini" TIC Moravske Toplice u suradnji s dr. sc. Damjanom Prelovškom  izdao 4-jezičnu brošuru o bogojinskoj crkvi, priredio stručno predavanje »Plečnik i sakralna umjetnost« te kviz za osnovnoškolce pod nazivom »Plečnik u Prekmurju«.

Popularizacija martjanske crkve

2011. godine je u sklopu projekta "Popularizacija martjanske crkve" TIC Moravske Toplice u suradnji s dr. sc. Janezom Balažicem izdao 4-jezičnu brošuru o martjanskoj crkvi, priredio stručnu ekskurziju »Po putovima Janeza Akvile (Velemér-Turnišče-Martjanci-Bad Radkersburg)« i priredio kviz za osnovnoškolce na temu »Janez Akvila i martjanska crkva«.

 

S navedenim projektom smo zaključili trogodišnji ciklus projekata i postigli na početku postavljen cilj – popularizirati i promovirati 3 najvažnija sakralna spomenika u općini Moravske Toplice.

Putovi baštine Moravskih Toplica

2011. godine je TIC Moravske Toplice projekt koji je nastao u sklopu LAS GORIČKO 2011, a sufinanciran je sredstvima LEADER, nazvao »Putovi baštine Moravskih Toplica« s akronimom Zeleno&plavo. Projekt je sufinanciran od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europa investira u ruralna područja. Tijelo upravljanja Programa razvoja ruralnih područja RS za razdoblje 2007.–2013. je Ministarstvo poljoprivrede i okoliša.

U sklopu projekta nastao je novi zaštitni znak Moravskih Toplica koji udružuje prirodne i kulturne atribute područja općine Moravske Toplice kao polazišta za jedinstven vizualni nastup na tržištu te povećanje mogućnosti za daljnji razvoj područja. Prilikom izgradnje zaštitnog znaka nastale su i središnje promocijske tiskanice – imidž katalog doživljaja u Moravskim Toplicama i okolnim selima te džepna karta Moravskih Toplica, odnosno općine Moravske Toplice pod nazivom Putovi baštine Moravskih Toplica. U svrhu predstavljanja novog zaštitnog znaka za tu su priliku nastali i sitni promocijski materijali: mape, vrećice, blokovi i majice. Nositelj projekta je TIC Moravske Toplice koji uz partnersku podršku Općine Moravske Toplice s novim zaštitnim znakom i izdanim informativnih promocijskim tiskanicama želi povećati prepoznatljivost te privlačnost kraja Moravske Toplice s okolicom.