Vzpostavitev mobilne aplikacije Telekaland

V sklopu projekta je vzpostavljena nova mobilna aplikacija TELE-KA-LAND kjer je predstavljena turistična ponudba območja projektih partnerjev – destinacij Moravskih Toplic in Dobrovnika na slovenski strani ter območja desinacij Nagyrecse in Magyarszerdahely na madžarski strani.

Aplikacija  je na voljo v spletni trgovini Google Play.

Otvoritev pravljičnega parka v Dobrovniku

V ponedeljek 15. aprila je na Bukovniškem jezeru potekal turistični dan – odprtje turistične sezone v občini Dobrovnik in otvoritev pravljičnega parka, ki je nastal v sklopu projekta Tele-ka-land.

Ob Bukovniškem jezeru  odslej obiskovalce pozdravljajo štiri pravljična bitja: Vila Rusalka, Vila Orhideja, Škrat Blagodejnik in Žabec Jezernik. Postavljena je interaktivna tabla, vrtljiva tabla s kockami ter foto točka.