Prvo delovno srečanje – vzpostavitev mreže ponudnikov

TIC Moravske Toplice, partner v projektu GardEN, je v sklopu projekta 25. oktobra 2018 organiziral prvo delovno srečanje – vzpostavitev mreže ponudnikov. Vabili smo ponudnike domače obrti iz okolice Moravskih Toplic in iz sosednje Madžarske, z namenom vzpostavitve mreže ponudnikov, v razvijanju in načrtovanju izdelkov in produktov na temo bezga, ajde in orhidej.

Po uvodnem nagovoru projektne vodje Matejke Pajalić, je predstavitev razvoja inovativnih produktov in trženja nišnih produktov predstavil g. Andrej Vršič. Predstavili so se vsi ponudniki s svojimi izdelki, ter idejami za nadaljnji razvoj produktov na tematiko bezga, ajde in orhidej.

Projekt GardEN se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Mažarska 2014-2020.