Predstavitev projekta

Vzpostavitev čezmejne turistične mreže, regije drobnih čudežev z razvijanjem ponudbe zunaj turističnih središč

Projekt je bil odobren v okviru 3. roka Javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Prednostna os 1 – PRIVLAČNA REGIJA (Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine)

Vodilni partner: Občina Lenti (Lenti Város Önkormányzata)

Projektni partnerji: Javna fundacija za razvoj zdravstvenega turizma Lenti(Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány), TIC Moravske Toplice, Občina Moravske Toplice

Vrednost projekta: 561.467,50 € ESRR

Glavni cilj projekta: s pomočjo integracije trajnostne čezmejne turistične ponudbe in z razvijanjem produktov, ter storitev na manj razvitih podeželskih območjih, oziroma z razvojem inovativnih turističnih programskih paketov krepiti privlačnosti podeželskega območja med Moravskimi Toplicami in mestom Lenti, pri čemer se poseben poudarek daje ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Več: Predstavitev projekta GardEN